Middeldatabasen   21. februar 2020   SEGES
Blandingstabeller
Vælg en afgrøde:

Blandingstabel for midler i æbler
Klik på navnet for at markere et middel.
Dobbeltklik på navnet for at få vist oplysninger om midlet.
Se tegnforklaring under tabellen.

                                                                                                                          BioBor 150
  Bor MEA 150
    BorSupport 150F
      Kobberoxychlorid 40% Cu
        Magnesiumsulfat 10% Mg
          Mangansulfat (Brenntag)
            Mangansulfat 32
              Mantrac 500
                NitraMan 235
                  NoroTec Bor
      X X X         Solubor DF
    X V V   V V       YaraVita Bortrac
                        YaraVita Brassitrel Pro
          V V             YaraVita Coptrac 500
            V               Yaravita Gramitrel
            V X V             YaraVita KombiPhos
                V               YaraVita Magtrac
                                  YaraVita Mantrac Pro
                                    YaraVita Zeatrel
                      V               YaraVita Zintrac
                                        Additiv til Ranman
  V V V V V   V V V                       Agropol
              V V                           Ammoniumsulfat
                                        V     BorAdditiv
            V V V       V                       Candit
          V   V V V V     V         X             Cerone
                                                    Contact
                                                      Dash
      V                                                 Delan Pro
        V             V V V V V   V                       Delan WG
                    V   V V V V V V V         V             DFF
                      V   V V V V V V V                     Diflanil 500 SC
                                                              Dithane NT
                                                                  Fibro
            V                   V   V V V V V                       Focus Ultra
V               V           V V V V V V V V V                 Karate 2,5 WG
    X         O       V                                                 Kumulus S
                                                                    Lamdex
                                    V   V V V V V V V                     Legacy 500 SC
                        V X           V   V V X V V V V                     M-750
                                                                                MaisOil
V                                         V V V V   V V V V       O           MaisTer
          V                                                                         Malakite
                                            V     V V     V   V                     Manfil 75 WG
                V                 V X           V   V V X V V V V                     Metaxon
                                                                                          Milbeknock
                    V                 V X           V   V V X V V V V                     NF-M 750
                                    X                                                         Olie
                                                        V         V V V V                       PG 26N
                                                                                          Pirimor 500 WG
          V                 V                 V V           V   V V V V   V V                 Pirimor G
                            V             V         V                                                 Regalis Plus
V                                           V V       V             V V X   V V V                       Scala
V                               V             V V       V             V V V   V   V                     Signum WG
                V                                                                                           Silwet Gold
                                                                      V V V V V V V V V                       Sprede-klæbemiddel
          V           V                 V                 X                                     Starane 333 HL
                                                                  V                                               Support Super-ADD
                                                                            V   V V X V V                           SweDane MCPA 750
                                                  V                                                                   Teppeki
      V                                                                         V   V V X V V V V                       U46 M
U46 M
Teppeki
SweDane MCPA 750
Support Super-ADD
Starane 333 HL
Sprede-klæbemiddel
Silwet Gold
Signum WG
Scala
Regalis Plus
Pirimor G
Pirimor 500 WG
PG 26N
Olie
NF-M 750
Milbeknock
Metaxon
Manfil 75 WG
Malakite
MaisTer
MaisOil
M-750
Legacy 500 SC
Lamdex
Kumulus S
Karate 2,5 WG
Focus Ultra
Fibro
Dithane NT
Diflanil 500 SC
DFF
Delan WG
Delan Pro
Dash
Contact
Cerone
Candit
BorAdditiv
Ammoniumsulfat
Agropol
Additiv til Ranman
YaraVita Zintrac
YaraVita Zeatrel
YaraVita Mantrac Pro
YaraVita Magtrac
YaraVita KombiPhos
Yaravita Gramitrel
YaraVita Coptrac 500
YaraVita Brassitrel Pro
YaraVita Bortrac
Solubor DF
NoroTec Bor
NitraMan 235
Mantrac 500
Mangansulfat 32
Mangansulfat (Brenntag)
Magnesiumsulfat 10% Mg
Kobberoxychlorid 40% Cu
BorSupport 150F
Bor MEA 150
BioBor 150
 
V Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
O Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen
X Blandingspartnere, der IKKE bør blandesMiddeldatabasen drives og vedligeholdes af SEGES, Agro Food Park 15, DK 8200 Århus N. Yderligere information om planteværn kan findes i LandbrugsInfo på temasiden om planteværn.