Middeldatabasen   18. november 2019   SEGES
Blandingstabeller
Vælg en afgrøde:

Blandingstabel for midler i jordbær
Klik på navnet for at markere et middel.
Dobbeltklik på navnet for at få vist oplysninger om midlet.
Se tegnforklaring under tabellen.

                                                                                                                                  BorSupport 150F
  Hu-Man 15
    Kobberoxychlorid 40% Cu
      Magnesiumsulfat 10% Mg
        Manganchelat 8% Mn
          Mangansulfat (Brenntag)
            Mangansulfat 32
              Mantrac 500
                NitraMan 235
                  Pioner S Gødning 80
      X X   X       Solubor DF
    X V V     V V     YaraVita Bortrac
                        YaraVita Brassitrel Pro
          V V             YaraVita Coptrac 500
            V               Yaravita Gramitrel
            V X V             YaraVita KombiPhos
                V               YaraVita Magtrac
                                  YaraVita Mantrac Pro
                                    YaraVita Zeatrel
                      V               YaraVita Zintrac
V V V V V   V V V                       Agropol
  V   V V V V V V     V             V   Amistar
              V V                           Ammoniumsulfat
          V V V   V V V                       Betanal Classic
    V       V   V V V V V V                 Biscaya OD 240
                                                V BorAdditiv
            V   V V   V V   V                     Boxer
                  V V V       V                       Candit
                                                        Contact
                                                          Dash
      V                                                     Diqua
                                                            ECP Diquat
                                                                ECP Metafol 700
        V   V         V   V   V V X V V V V                   Express SX
V           V V         V   V   V V V V V V V             V   Fastac 50
V                             V   V V   V V   V                     Flexity
  V         V         X             V   V V V V V                       Focus Ultra
    X                                               X       X     X       Goltix 70 WG
      V                     V           V V V   V V V X       X     X       Goltix SC 700
V       V                                 V V V V V V V             V         Herbasan
V V X     V             V     V   V   V V V V V V V V V                 Karate 2,5 WG
                                          V   V V V   V V V                 Kerb 400 SC
  V   V V     V                                 V V V   V V V             V         Kontakt 320 SC
                V             V                                                       Kumulus S
      V   V     V               V         V   V V V V V V V X       X     X       Matrigon 72 SG
                                                                    X       X     X       Metafol 700
                                                                                            Milbeknock
                                                      V   V V V V V V V                     Mirador 250 SC
              V           V X                       V   V   V V   V V   V                   Nuance WG
            V     V   V         V               V                                                 Olie
                                                            V         V V V V                       PG 26N
                                                                                            Pirimor 500 WG
      V V   V   V   V V         V V V       V         V   V   V   V V V V   V V                 Pirimor G
                                                                    V                                   Quad-Glob 200 SL
                  V                               V   V                                                     Reglone
                              V V V                                                                           Renol
                                          V             V                 V V X   V V V                       Scala
V                         V                 V             V                   V V V   V   V                     Signum WG
                      V                                                                                             Silwet Gold
          V                                                                   V V V V V V V V V                       Sprede-klæbemiddel
                                              V               V                 V V V V V   V           V         Stomp CS
                                                                      V                                                   Support Super-ADD
            V     V     V                                                                             X       X     X       SweDane Metafol 700
              V           V                                                                                                   Target 700
                      V     V     V       V           V                         V   V   V V V V V V V                     Tilt 250 EC
Tilt 250 EC
Target 700
SweDane Metafol 700
Support Super-ADD
Stomp CS
Sprede-klæbemiddel
Silwet Gold
Signum WG
Scala
Renol
Reglone
Quad-Glob 200 SL
Pirimor G
Pirimor 500 WG
PG 26N
Olie
Nuance WG
Mirador 250 SC
Milbeknock
Metafol 700
Matrigon 72 SG
Kumulus S
Kontakt 320 SC
Kerb 400 SC
Karate 2,5 WG
Herbasan
Goltix SC 700
Goltix 70 WG
Focus Ultra
Flexity
Fastac 50
Express SX
ECP Metafol 700
ECP Diquat
Diqua
Dash
Contact
Candit
Boxer
BorAdditiv
Biscaya OD 240
Betanal Classic
Ammoniumsulfat
Amistar
Agropol
YaraVita Zintrac
YaraVita Zeatrel
YaraVita Mantrac Pro
YaraVita Magtrac
YaraVita KombiPhos
Yaravita Gramitrel
YaraVita Coptrac 500
YaraVita Brassitrel Pro
YaraVita Bortrac
Solubor DF
Pioner S Gødning 80
NitraMan 235
Mantrac 500
Mangansulfat 32
Mangansulfat (Brenntag)
Manganchelat 8% Mn
Magnesiumsulfat 10% Mg
Kobberoxychlorid 40% Cu
Hu-Man 15
BorSupport 150F
 
V Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
O Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen
X Blandingspartnere, der IKKE bør blandesMiddeldatabasen drives og vedligeholdes af SEGES, Agro Food Park 15, DK 8200 Århus N. Yderligere information om planteværn kan findes i LandbrugsInfo på temasiden om planteværn.