Middeldatabasen   14. november 2019   SEGES
Blandingstabeller
Vælg en afgrøde:

Blandingstabel for midler i alm. rapgræs
Klik på navnet for at markere et middel.
Dobbeltklik på navnet for at få vist oplysninger om midlet.
Se tegnforklaring under tabellen.

                                                                                                                                                                                      BioBor 150
  Bor MEA 150
    BorSupport 150F
      CarboMan 500
        Hu-Man 15
          Kobberoxychlorid 40% Cu
            Magnesiumsulfat 10% Mg
              Manganchelat 8% Mn
                Mangansulfat (Brenntag)
                  Mangansulfat 32
                    Mantrac 500
                      NitraMan 235
                        NoroTec Bor
                          Pioner S Gødning 80
        X X   X             Solubor DF
      X V V     V V           YaraVita Bortrac
                                YaraVita Brassitrel Pro
            V V                   YaraVita Coptrac 500
              V                     Yaravita Gramitrel
              V X V                   YaraVita KombiPhos
                  V                     YaraVita Magtrac
                                          YaraVita Mantrac Pro
                                            YaraVita Zeatrel
                        V                     YaraVita Zintrac
V V V V V   V V V                               Agropol
  V   V V V V V V     V               V         Amistar
              V V                                   Ammoniumsulfat
                                                      Ariane FG S
        V   V V V V   V V V         V                   Avaunt
                                                      Avaunt 150 EC
                V V X   V V V             V               Basagran M75
              V   V V X V V V V             V               Basagran SG
                                            X   V               Bentazon 480
                                                            V     BorAdditiv
            V   V   V   V V V V V V V   V           V               Bumper 25 EC
V                 V                     V         V                   Catch
V V                   V   V V V V     V                               CCC 750
V   V                 V                             V V   V       V       Cleave
                                                                            Contact
    V   V                 V                               X                   Cuadro NT
V   V   V V                 V   V V V V V   V                               Cycocel 750
      V                           V   V V V V V   V                               Cycocel Extra
                        V         V   V V V V V V V           V                   Cyperb 100
                                      V   V V V V   V V                             Cyperb 100 EW
                                            V V   V V V             V                   Cyperb 100 W
            V V                       V   V V V V V V V           V                   DFF
                                        V   V V V V V V V                             Diflanil 500 SC
                                                                                              DLG Contact
                                                                                    Express 50 SX
      V       V V                         V   V   V V X V V V V                           Express SX
                                                  V   V V   V V   V                             Fidox EC
                V             V                     V X V V X V V V V               Fighter 480
                                                    V   V V   V V   V                             Flurostar 180
      V                                             V                                               Folicur EW 250
V                                                                                       V                   Folicur Xpert
                                                                      X X                   X X X Harmony 50 SX
            X X V   V             V                         V V   V             X X                   X X X Harmony SX
      V V V                 V       V V   V V V V     V   V V V V V V V V V                         Karate 2,5 WG
                                                            V   V V V V V V V                             Legacy 500 SC
                                                                                                                      MaisOil
          V V                     V                       V               V                                   Medax Max
                                                  V                     V   V V V V V V V                             Mirador 250 SC
        V       V       V                 V     V V   V               V                               X                   Moddus Start
          X X           X X                                                                                     Nuance Max 75 WG
          V X             X X     V         V                         V   V   V V   V V   V                           Nuance WG
                                                                  V                                                               Olie
    V         V   V     V V     V               V       V   V                 V                                                   Optimus Max
                V                                 V V     V   V                 V   V   V V V V V V V           V   V V             Orius 200 EW
  V     V V         V V V     V       V               V V     V   V                 V                               V   V V             Orius Max 200 EW
                                                                                          V         V V V V                               PG 26N
  V V         V                       V     V               V   V                   V   V V V V V V V                               Primus
                                                                                                                                        Primus 250 WG
  V   V                                         V       V V       V   V                 V             V               V V   V       V       Primus XL
                                                                                      V   V V V V V V V                               Propi 25 EC
                                                              V                               V V V V V V V                               Saracen
V       V     V     V               V             V       V                                                                   V                   Saracen Delta
                                                                                                                                Saracen Delta Max
                                                                                                                                                Saracen M
      V               V                           V                                                                                             Sempra 500 SC
                                            V                                                               V V V V V V V V V                               Sprede-klæbemiddel
                                                                                V                                                                             Stabilan Extra
    V               V   V     V V             V V       V     V       V V V     V V V                 V   V       V V V             V V   V       V       Starane XL
                                                        V                             V       V                 V V V V V   V             V               Stomp CS
                                                                                                  V                                                                   Support Super-ADD
    V                 V       V V V   V       V V   V                     V   V         V V           V   V   V V V V V V V                             Tilt 250 EC
                        V V                                                                                                             Tomahawk 200 EC
V     V                 V V           V       V         V   V                 V       V   V                 V   V   V V   V V                                   Trimaxx
  V V                   V   V V                 V V V   V V V   V V               V       V   V                 V                                         Trimaxx M
                                                                                                                                                  X                 Troy
                                                                                                                                                                                  Ultimate S
V                         V                             V             V                       V V                                                                                 Viverda
Viverda
Ultimate S
Troy
Trimaxx M
Trimaxx
Tomahawk 200 EC
Tilt 250 EC
Support Super-ADD
Stomp CS
Starane XL
Stabilan Extra
Sprede-klæbemiddel
Sempra 500 SC
Saracen M
Saracen Delta Max
Saracen Delta
Saracen
Propi 25 EC
Primus XL
Primus 250 WG
Primus
PG 26N
Orius Max 200 EW
Orius 200 EW
Optimus Max
Olie
Nuance WG
Nuance Max 75 WG
Moddus Start
Mirador 250 SC
Medax Max
MaisOil
Legacy 500 SC
Karate 2,5 WG
Harmony SX
Harmony 50 SX
Folicur Xpert
Folicur EW 250
Flurostar 180
Fighter 480
Fidox EC
Express SX
Express 50 SX
DLG Contact
Diflanil 500 SC
DFF
Cyperb 100 W
Cyperb 100 EW
Cyperb 100
Cycocel Extra
Cycocel 750
Cuadro NT
Contact
Cleave
CCC 750
Catch
Bumper 25 EC
BorAdditiv
Bentazon 480
Basagran SG
Basagran M75
Avaunt 150 EC
Avaunt
Ariane FG S
Ammoniumsulfat
Amistar
Agropol
YaraVita Zintrac
YaraVita Zeatrel
YaraVita Mantrac Pro
YaraVita Magtrac
YaraVita KombiPhos
Yaravita Gramitrel
YaraVita Coptrac 500
YaraVita Brassitrel Pro
YaraVita Bortrac
Solubor DF
Pioner S Gødning 80
NoroTec Bor
NitraMan 235
Mantrac 500
Mangansulfat 32
Mangansulfat (Brenntag)
Manganchelat 8% Mn
Magnesiumsulfat 10% Mg
Kobberoxychlorid 40% Cu
Hu-Man 15
CarboMan 500
BorSupport 150F
Bor MEA 150
BioBor 150
 
V Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
O Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen
X Blandingspartnere, der IKKE bør blandesMiddeldatabasen drives og vedligeholdes af SEGES, Agro Food Park 15, DK 8200 Århus N. Yderligere information om planteværn kan findes i LandbrugsInfo på temasiden om planteværn.