Middeldatabasen   29. januar 2020   SEGES
Blandingstabeller
Vælg en afgrøde:

Blandingstabel for midler i havre
Klik på navnet for at markere et middel.
Dobbeltklik på navnet for at få vist oplysninger om midlet.
Se tegnforklaring under tabellen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  BioBor 150
  Bor MEA 150
    BorSupport 150F
      CarboMan 500
        Hu-Man 15
          Kobberoxychlorid 40% Cu
            Magnesiumsulfat 10% Mg
              Mangan 180
                Manganchelat 8% Mn
                  Mangansulfat (Brenntag)
                    Mangansulfat 32
                      Mantrac 500
                        NitraMan 235
                          NoroTec Bor
                            Pioner S Gødning 80
        X X     X             Solubor DF
      X V V       V V           YaraVita Bortrac
                                  YaraVita Brassitrel Pro
            V V                     YaraVita Coptrac 500
              V                       Yaravita Gramitrel
              V X V                     YaraVita KombiPhos
                  V                       YaraVita Magtrac
                                            YaraVita Mantrac Pro
                                              YaraVita Zeatrel
                        V                       YaraVita Zintrac
    V V V V V   V     V   V   V V             Accurate 20 WG
                                        Accurate Max
        V V V V V   V                                 Activus 40 WG
                V                                       Activus Super
    V V V V V   V V V                                 Agropol
    X                                           Ally 20 SX
      V V   V V V V V V     V                 V         Amistar
                        V V                                     Ammoniumsulfat
                                                              Avaunt 150 EC
                      V V V V V V V                               Barclay Bolt XL
            V     V V X   V V V             V                 Basagran M75
                      V   V V X V V V V             V                 Basagran SG
  V                       V                                             Bell
                                                                            Bell Super
                                                        X   V                 Bentazon 480
                                                                          V     BorAdditiv
  V     V             V V V V   V V   V V   V                               Boxer
V                                                           O                     Buctril EC 225
                      V             V   V V V V V V V   V           V                 Bumper 25 EC
V           V           V                               V         V                     Catch
V V V                             V V   V V V V     V                                 CCC 750
                V   V                     V   V V   V                                       Ceando
  V   V                       V                                       V V   V         V       Cleave
  V   V V         V V   V           V V   V V   V     V   V                             Comet
    V     V           V                         V   V V   V     V                                 Comet Pro
                                                                                                    Contact
    V     V               V           V           V V   V V V V V   V           X                     Cuadro 25 EC
    V V     V   V           V           V           V                             X                     Cuadro NT
V V   V V V V   V V V       V V               V V   V V V V V   V                                 Cycocel 750
        V V V V               V V                       V   V V V V V   V                                 Cycocel Extra
                                                          V   V V V V V V V           V                     Cyperb 100
                                                              V   V V V V   V V                               Cyperb 100 EW
                                                                    V V   V V V             V                     Cyperb 100 W
                                                        V   V V V V V V V                             Cythrin 500
                                                                                                                      Dash
                                                                                                                  DLG Contact
                                                                      V   V V   V                                       Ergon
                                                          X                                                 Express 50 SX
X                                                                                                                 Express Gold 33 SX
              V V   V V   V   V V V V   V V V V V     V       V   V V V V V V V                 V         Fastac 50
                                                                                V   V V   V V   V                               Fidox EC
  V                 V                     V                             V     V X V V X V V V V                 Fighter 480
    V                 V V V V   V V                   V V   V                     V   V V   V V   V                               Flexity
                                                    V                                     V V   V                                       Flight Xtra
            V                                                               V V   V V   V V   V                               Flurostar 180
          V                             V           V         V           V         V                                               Folicur EW 250
V                                                                                       V                             V                     Folicur Xpert
                                                                                  X                   X X                     X X X Harmony 50 SX
                                                                        X X                                         Harmony Plus 50 SX
                                                                                                                                                  Hormotex 750
                                                                                    V     V   V V   V                       Isomexx
                                                                                                      V V V V V V V V V                                 Kaiso Sorbie
        V     V                       V V             V V V V   V     V V     V       V V V V V V V V V                           Karate 2,5 WG
                                                                                                                                                    Lamdex
              V                                 V     V     V   V V                                 V   V V X V V V V                               M-750
                                                                                                                                                                MaisOil
                    V           V                   V V         V                                 V           V   V V V V V   V                                 Maredo 125 SC
V                                                       V       V         V                       V                               O       V       V             Mavrik Vita
                    V V   V                         V       V   V             V V         V                         V                                     Medax Max
                      V V     V                         V       V V V             V V         V                         V                                     Medax Top
        V         V         V           X         V     V   V V   V V                     V       V   V V X V V V V                               Metaxon
V V                                                                           V                                     V   V V V V V V V                               Mirador 250 SC
          V       V                                               V         V         V                     V                                         V   V   V             Mirador Forte
V       V       V           V V         V                 V         V V V V V V                       V         V V   V V V V V   V           X                     Moddus M
  V       V       V             V           V                     V         V V V V   V                       V         V                             X                     Moddus Start
                    V                         V                     V         V     V                           V                                         X                     Moxa
                                                                  V   V   V           V           V                                       V V                     Mustang forte
                                                                                                                                                                    Mystic 250 EC
                              V                     V   V                 V     V V                                     V             V   V V   V                                       Nexide CS
                    V                     V                     V     V   V V   V V                     V       V   V V X V V V V                               NF-M 750
                                                                                                                                                              Nicanor SG
                                          X X               X X                                                       X                                                         Nuance Max 75 WG
                                    V       X                 V   X               V V                                   V             V   V V   V V   V                             Nuance WG
                                                                                                                        V                                                                         Olie
            V V V V     V V   V                       V     V                   V V       V V V V   V V           V   V                   V   V V V V V V V   V                             Opera
V     V V                   V V     V V     V V     V     V   V   V                 V       V V     V   V                     V V                                                             Optimus Max
V V         V V V V     V V V     V         V     V     V               V V       V V V V   V V           V   V     V       V V   V V V V V V V   V                             Opus
  V           V   V     V           V V       V                                             V V V     V     V   V                       V           V   V V V V V V V           V   V   V             Orius 200 EW
  V V     V V         V V V           V V       V       V V     V             V                 V V     V V     V   V                       V V         V                             V   V   V             Orius Max 200 EW
                                                                                                                                                              V         V V V V                                 PG 26N
                                                                            V                     V V               V       V                                   V     V                                       Pico 750 WG
                                                                                                                                                                                                      Pirimor 500 WG
      V V   V     V       V V V V V V               V                 V                   V V V           V V       V     V V       V       V   V V V V   V V                           Pirimor G
        V V               V V V                                                               V     V                               V V   V V V V V V V                                 Primus
                                                                                                                                                                                                              Primus 250 WG
  V         V   V   V         V             V       V                                                 V V               V   V                       V                       V               V V   V         V       Primus XL
    V V             V         V     V   V V     V V     V   V           V V           V                 V V V     V       V   V                     V             V   V V   V V V V           V                     Proline EC 250
V   V               V       V     V   V V     V V V V     V   V           V V           V                     V V V   V V           V                     V           V   V V   V V V V           V                     Proline Xpert
                                                                                                                                                    V   V V V V V V V                                 Propi 25 EC
  V V                                           V V     V V   V     V   V V         V V           V                     V       V V                                 V                                                               Propulse SE 250
V   V                                             V V       V                     V V                                                     V                                 V   V V   V V V V           V                     Prosaro EC 250