Middeldatabasen   28. februar 2020   SEGES
Blandingstabeller
Vælg en afgrøde:

Blandingstabel for midler i vårbyg
Klik på navnet for at markere et middel.
Dobbeltklik på navnet for at få vist oplysninger om midlet.
Se tegnforklaring under tabellen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BioBor 150
  Bor MEA 150
    BorSupport 150F
      CarboMan 500
        Hu-Man 15
          Kobberoxychlorid 40% Cu
            Magnesiumsulfat 10% Mg
              Mangan 180
                Manganchelat 8% Mn
                  Mangan-nitrat 235
                    Mangansulfat (Brenntag)
                      Mangansulfat 32
                        Mantrac 500
                          NitraMan 235
                            NoroTec Bor
                              Pioner S Gødning 80
        X X       X             Solubor DF
      X V V         V V           YaraVita Bortrac
                                    YaraVita Brassitrel Pro
            V V                       YaraVita Coptrac 500
              V                         Yaravita Gramitrel
              V X V                       YaraVita KombiPhos
                  V                         YaraVita Magtrac
                                              YaraVita Mantrac Pro
                                                YaraVita Zeatrel
                        V                         YaraVita Zintrac
    V V V V V   V     V   V     V V             Accurate 20 WG
                                          Accurate Max
        V V V V V   V                                   Activus 40 WG
  V V V V V   V V V                                   Agropol
      X       V   V                               Alliance
    X                                             Ally 20 SX
V     V V   V V V V V V     V                   V         Amistar
                        V V                                       Ammoniumsulfat
                                                                Avaunt 150 EC
                V                                                   Azaka
                        V V V V V V V                                 Barclay Bolt XL
            V     V V X   V V V               V                 Basagran M75
                        V   V V X V V V V               V                 Basagran SG
  V   V       V             V                                               Bell
                                                                                Bell Super
                                                          X     V                 Bentazon 480
                                                                              V     BorAdditiv
                                                            O                       Buctril EC 225
                      V   V         V   V V V V V V V   V             V                 Bumper 25 EC
V         V             V   V                           V         V                       Catch
            V   V             V         V   V V   V                                         Ceando
  X V                       X X     X X V   V V V V     V           X                       Cerone
X     V                       V                                       V V     V         V       Cleave
    V V V       V V   V       V     V V   V V   V     V   V                               Comet
      V   V         V                           V   V V   V     V                                   Comet Pro
                                                                                                      Contact
    V                   V           V           V V   V V V V V   V           X                       Cuadro 25 EC
    V V         V         V       V     V           V                             X                       Cuadro NT
                                                      V   V V V V V V V           V                       Cyperb 100
                                                          V   V V V V   V V                                 Cyperb 100 EW
                                                                V V   V V V             V                       Cyperb 100 W
                                                  V   V V V V V V V                               Cythrin 500
                                                                                                                    Dash
                    V     V   V                           V V   V V V V V V V           V                       DFF
                                                                    V   V V V V V V V                                 Diflanil 500 SC
                                                                                                                    DLG Contact
                                                                      V   V V   V                                         Ergon
                                                              X                                                   Express 50 SX
X                                                                                                                   Express Gold 33 SX
              V V   V V   V V V V V   V V V V V   V   V     V   V V V V V V V                   V         Fastac 50
V                     V                 V                               V     V X V V X V V V V                   Fighter 480
  V                     V V   V V                 V V   V                       V   V V   V V   V                                 Flexity
        V                                                               V V   V V   V V   V                                 Flurostar 180
      V                               V   V       V       V       V     V         V                                                 Folicur EW 250
V                                           V                       V               V                             V                       Folicur Xpert
                                                    V                                         V                                               Folpan 500 SC
            V           V         V V       X                   X         V   X   X X                             X                       Foxtrot
                                                                                                                                                Globaztar 250 SC
                                                                                  X                   X X                       X X X Harmony 50 SX
                                                                              X X                                           Harmony Plus 50 SX
                                                                                                                                                      Hormotex 750
  X         V V       V           V         X X       V     V                       V   X                   V     X           V     V                 Hussar OD
X   X X   X   V V       V X X       V         X X       V     V   V                     V X X                   V     X           V     V                 Hussar Plus OD
V           V         V                             V V   V                             V                                         V                       Input EC 460
                                                        X                                     V     V   V V   V                         Isomexx
                          V   V                       V V   V V     V V         V V             V             V   V V V V V V V                                   Juventus 90
    V                                                                                                           V V V V V V V V V                                   Kaiso Sorbie
    V V V       V     V   V                       V V         V   V V V   V     V V   V   V     V V V V V V V V V                             Karate 2,5 WG
V   V                                                               V                                 V                                                                 Kayak
                                                                                                                                                                  Lamdex
                          X                                                                                                                                                 Lancelot
                                                                                                                  V     V   V V V V V V V                                 Legacy 500 SC
      V         V V V             V                                   V     V X   V V                                 V   V V X V V V V                                 M-750
                                                                                                                                                                                  MaisOil
                V                   V   V       V                               V                                 V           V   V V V V V   V                                   Maredo 125 SC
V                     V                                                         V         V                       V                               O       V         V             Mavrik Vita
                  V                     V V V                               V     V         V V           V                       V                                       Medax Max
                    V   V             V V   V                               V V   V         V V           V                       V                                       Medax Top
            V V   V V V V     X     V     V               X           V   V V X   V V                   V     V   V V X V V V V                                 Metaxon
V V                                     V                                                     V                                     V   V V V V V V V                                 Mirador 250 SC
          V             V         V V                                                       V         V                     V                                         V     V   V             Mirador Forte
V       V           V V   V   V X X             V V     V                           V V V V V V                       V         V V   V V V V V   V           X                       Moddus M
  V       V             V   V   V O O               V       V                               V V V V   V                       V         V                             X                       Moddus Start
                          V   V     X X                       V                               V   V                             V                                         X                       Moxa
                      V             X                                       V   X V   V         V             V                                       V V                       Mustang forte
                                                                                                                                                                                      Mystic 250 EC
                                    V   V                             V V                     V V V                                 V   V             V   V V   V                                         Nexide CS
                        V V     V V V       X             V                           V   V V X   V V                     V     V   V V X V V V V                                 NF-M 750
                                            X                                                     X                                                                               Nicanor SG
                                                  X X   X X                 X X                                                       X                                                           Nuance Max 75 WG
                                          V         X X   X                   V   X       V         V V                             V     V   X         V   V V   V V   V                               Nuance WG
                                                                                                                                      V                                                                             Olie
            V V V V     V V   V         V     V     V V                 V   V                             V V V V V V         V   V           V         V   V V V V V V V   V                               Opera
V     V V                   V V           V V V           V V           V   V V   V                         V V         V                     V V                                                               Optimus Max
V V         V V V V     V V V     V       V     V   V V     V   V   V   V                         V V V   V V V         V   V       V       V V   V V V V V V V   V                               Opus
  V           V   V     V           V V             V         V V           V                                 V V     V         V                 V     V V         V   V V V V V V V           V     V   V             Orius 200 EW
  V V     V V         V V V           V V             V         V V   V V           V         V                   V     V V         V                       V V         V                             V     V   V             Orius Max 200 EW
                                      V V                                                 V   V                             V V                                                                                                   Osiris Star
                                                                      V                                                                                                                                                             Penol 33E
                                                                                                                                                                                  V         V V V V                                   PG 26N