Middeldatabasen   29. januar 2020   SEGES
Blandingstabeller
Vælg en afgrøde:

Blandingstabel for midler i vårraps
Klik på navnet for at markere et middel.
Dobbeltklik på navnet for at få vist oplysninger om midlet.
Se tegnforklaring under tabellen.

                                                                                                                                                  Bor MEA 150
  BorSupport 150F
    Hu-Man 15
      Kobberoxychlorid 40% Cu
        Magnesiumsulfat 10% Mg
          Manganchelat 8% Mn
            Mangansulfat (Brenntag)
              Mangansulfat 32
                Mantrac 500
                  NitraMan 235
                    Pioner S Gødning 80
      X X   X         Solubor DF
    X V V     V V       YaraVita Bortrac
                          YaraVita Brassitrel Pro
          V V               YaraVita Coptrac 500
            V                 Yaravita Gramitrel
            V X V               YaraVita KombiPhos
                V                 YaraVita Magtrac
                                    YaraVita Mantrac Pro
                                      YaraVita Zeatrel
                      V                 YaraVita Zintrac
V     V V   V V V X       O   V           Agil 100 EC
  V V V V V   V V V                         Agropol
    V   V V V V V V     V             V     Amistar
                V V                             Ammoniumsulfat
                                            Avaunt 150 EC
                                                  Azaka
      V         V   V V V V V V                   Biscaya OD 240
                                                    V   BorAdditiv
  V     V     V   V V V V V V V                         Cantus
                      V V     V V V                         Centium 36 CS
                V                   X       X     X         Cliophar 600 SL
                          V V     V V V                         Command CS
                      V                                           Contact
                        V   V V V V V V V         V               Cyperb 100
                            V   V V V V   V V                       Cyperb 100 EW
                                  V V   V V V           V               Cyperb 100 W
                              V   V V V V V V V                     Cythrin 500
                                                                            Dash
                                                                              Dragoon
                                            V       V                           Efilor
V           V   V     V   V   V V   V V V V V V V             V     Fastac 50
V     V                 X                 V   V V V V V                         Focus Ultra
  V                           V V     V                                           Folicur EW 250
V                             V V                                     V               Folicur Xpert
                                              X X   X X X     X X X X X   X     X   X   X Galera
      V V                       V           V   V   V V V V V V V                         Juventus 90
                                                    V V V V V V V V V                         Kaiso Sorbie
        V                     V         V   V   V V V V V V V V V V                   Karate 2,5 WG
                                                                                          Lamdex
  V         V                                     V                   X       X     X         Matrigon 600 SL
    V         V                                   V V   V V V V V V V X       X     X         Matrigon 72 SG
                                                        V                       O     V     V         Mavrik Vita
V                                                               V   V V V V V V V                       Mirador 250 SC
    V     V                                                 V                               V   V V         Mirador Forte
                                                                                                Mystic 250 EC
              V   V       V V             V         V   V V   V     V   V V   V                               Nexide CS
                                                                                                                  NovaBalance
                                                            V                                                       Olie
    V       V   V                                     V     V   V V   V V V V V V V         V   V V         Orius 200 EW
              V V V   V                                 V               V                               V   V V         Orius Max 200 EW
                              V                                                 V         V V V V                         PG 26N
                                                                                                                Pirimor 500 WG
    V V       V V   V V   V             V             V   V               V   V V   V V V V   V V                   Pirimor G
V         V V           V                                           V                 V V V V V     V V V V     V             V Plenum 50 WG
                        V       V V     V V   V                           V       V                                               Propulse SE 250
V                         V               V V                               V           V   V V   V V V V         V               Prosaro EC 250
                                                                                                V                                     Quad-Glob 200 SL
                                V V                                 V                                                                   Reglone
          V                             V             X                             V     V     V   V V V V V V V         V   V V         Riza
                                                                                      V                                                     Riza 200 EC
      V                                                                                           V V V V V V V V V                         Sprede-klæbemiddel
                                                                                      V                                                         Support Super-ADD
Support Super-ADD
Sprede-klæbemiddel
Riza 200 EC
Riza
Reglone
Quad-Glob 200 SL
Prosaro EC 250
Propulse SE 250
Plenum 50 WG
Pirimor G
Pirimor 500 WG
PG 26N
Orius Max 200 EW
Orius 200 EW
Olie
NovaBalance
Nexide CS
Mystic 250 EC
Mirador Forte
Mirador 250 SC
Mavrik Vita
Matrigon 72 SG
Matrigon 600 SL
Lamdex
Karate 2,5 WG
Kaiso Sorbie
Juventus 90
Galera
Folicur Xpert
Folicur EW 250
Focus Ultra
Fastac 50
Efilor
Dragoon
Dash
Cythrin 500
Cyperb 100 W
Cyperb 100 EW
Cyperb 100
Contact
Command CS
Cliophar 600 SL
Centium 36 CS
Cantus
BorAdditiv
Biscaya OD 240
Azaka
Avaunt 150 EC
Ammoniumsulfat
Amistar
Agropol
Agil 100 EC
YaraVita Zintrac
YaraVita Zeatrel
YaraVita Mantrac Pro
YaraVita Magtrac
YaraVita KombiPhos
Yaravita Gramitrel
YaraVita Coptrac 500
YaraVita Brassitrel Pro
YaraVita Bortrac
Solubor DF
Pioner S Gødning 80
NitraMan 235
Mantrac 500
Mangansulfat 32
Mangansulfat (Brenntag)
Manganchelat 8% Mn
Magnesiumsulfat 10% Mg
Kobberoxychlorid 40% Cu
Hu-Man 15
BorSupport 150F
Bor MEA 150
 
V Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
O Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen
X Blandingspartnere, der IKKE bør blandesMiddeldatabasen drives og vedligeholdes af SEGES, Agro Food Park 15, DK 8200 Århus N. Yderligere information om planteværn kan findes i LandbrugsInfo på temasiden om planteværn.