Bekæmpelse af rodukrudt i korn   20-03-2019 SEGES


Skadegørere Tidspunkt Løsning Dosis pr. ha. BI Pris Bemærkninger
Agermynte Afgrødens stadium 32-39Metaxon1 - 205 Når skud af agermynte er 10-15 cm. Senest i kornets stadium 39. Andre MCPA-midler kan anvendes.
Agermynte Indtil 10 dage før høstRoundup Bio3 - 150 Før høst. Kun foderafgrøder. Andre glyphosat-produkter kan anvendes.
Agerpadderok Afgrødens stadium 32-39Metaxon + Ammoniumsulfat-opløsning + Sprede-klæbemiddel1 + 2 + 0,15 - 220 I maj/juni når agerpadderok er 15-25 cm og endnu har friske lysegrønne blade. Senest i kornets stadium 39. Gentagelse af behandling i 2-3 vækstsæsoner har større betydning end den anvendte dosis. Andre MCPA-midler kan anvendes. Tilsætning af ammoniumsulfat øger effekten mod agerpadderok.
Agersnerle Afgrødens stadium 32-39Metaxon1 - 205 Når agersnerle er 10-15 cm. Senest i kornets stadium 39. Andre MCPA-midler kan anvendes.
Agertidsel Afgrødens stadium 32-39Metaxon + Ammoniumsulfat-opløsning + Sprede-klæbemiddel1 + 2 + 0,2 - 221 Når tidselskud er 15-25 cm. Her er ca. 25 procent af skud i tidligt knopstadium, hvor tidsel har tørstofminimum og transport til rødder er størst. Der bør være omkring 14 dages afstand mellem ukrudtssprøjtning med 'minimiddel' og MCPA, så tidslerne er i god vækst. Senest i kornets stadium 39. Andre MCPA-midler kan anvendes. Tilsætning af ammoniumsulfat forbedrer sandsynligvis effekten ved lav luftfugtighed.
Agertidsel Når rodukrudt er i god vækstMustang forte0,75 - 123 Når tidsler er 15-25 cm. Læs etikette vedrørende restriktioner for efterfølgende afgrøde og anvendelse af halm. Senest i stadium 32.
Agersvinemælk Afgrødens stadium 32-39Metaxon1 - 205 Når agersvinemælk er 10-20 cm. Senest i kornets stadium 39. Andre MCPA-midler kan anvendes. Kombineres i korn til foder evt. med 3,0 liter Roundup Bio eller tilsvarende glyphosatmiddel pr. hektar senest 10 dage før høst. Glyphosat har god effekt og bedre langtidsvirkning end MCPA.
Agersvinemælk Når rodukrudt er i god vækstMustang forte0,75 - 123 Når agersvinemælk er 10-20 cm. Læs etikette vedrørende restriktioner for efterfølgende afgrøde og anvendelse af halm. Senest i stadium 32.
Agersvinemælk Indtil 10 dage før høstRoundup Bio3 - 150 Kun foderafgrøder. Andet godkendt glyphosat-middel kan anvendes. Svinemælk er en af de arter af rodukrudt, hvor glyphosat har god effekt. Der er bedre langtidsvirkning end af MCPA.
Følfod Maj-juniExpress 50 SX + Metaxon15 + 1 - 258 Express og MCPA har hver for sig vist utilstrækkelig langtidseffekt i forsøg. Forsøg har derimod vist, at følfod bekæmpes effektivt med Roundup Bio eller andre glyphosatmidler i stub. Blandingen kan undertrykke følfod i vækstsæsonen.
Følfod Når rodukrudt er i god vækstMustang forte0,75 - 123 Det må forventes at behandling skal følges op med glyphosat mod genvækst i stub. Læs etikette vedrørende restriktioner for efterfølgende afgrøde og anvendelse af halm. Senest i stadium 32.
Gederams Afgrødens stadium 32-39Metaxon1 - 205 Når gederams er 10-20 cm. Senest i kornets stadium 39. Andre MCPA-midler kan anvendes.
Gråbynke Afgrødens stadium 32-39Metaxon1 - 205 Når gråbynke er 10-15 cm. Senest i kornets stadium 39. Andre MCPA-midler kan anvendes. Svingende effekt kan forventes.
Gråbynke Når rodukrudt er i god vækstMustang forte0,75 - 123 Når gråbynke er 10-15 cm. I vintersæd må der anvendes op til 1,0 l/ha. Læs etikette vedrørende restriktioner for efterfølgende afgrøde og anvendelse af halm. Senest i stadium 32.
Spildkartofler Maj-juniPixxaro EC0,35 - 0,5 - 156-223 OBS: Max. dosis i vårsbyg og vårhved er 0,35 l/ha og i vintersæd 0,5 l/ha.Begge aktivstoffer fluoxypyr og halauxifen har effekt mod spildkartofler. Anvend 0,5 l/ha Pixxaro i vintersæd. Tilsæt 0,15 l/ha Starane 333 HL til 0,35 l/ha Pixxaro i vårsæd. Pixxaro har ingen restriktioner mht. efterfølgende afgrøde.
Spildkartofler Maj-juniMustang forte0,6 - 0,75 - 98-123 Maksimal dosis i vårsæd er 0,75 l/ha og i vintersæd 1,0 l/ha. Mustang Forte vurderes lidt bedre mod spildkartofler end fluoxypyr-midler. Vær opmærksom på, at Mustang forte har begrænsninger vedr. halm og efterfølgende afgrøde. Se etikette.
Spildkartofler Maj-juniStarane 333 HL0,3 - 0,4 - 83-110 OBS: Max. dosis i vårsæd er 0,3 l/ha og i vintersæd 0,4 l/ha. Starane 333 HL eller tilsvarende fluroxypyr-middel kan dæmpe vækst af kartofler, men de kan ikke effektivt bekæmpes i vækstsæsonen. Svag effekt på knolde.
Spildkartofler Indtil 10 dage før høstRoundup Bio2 - 100 Kun foderafgrøder. Andre glyphosat-produkter kan anvendes. Glyphosat udbragt før høst på grøn kartoffeltop ødelægger døtreknolde, så de ikke spirer frem næste sæson.
Kærgaltetand Afgrødens stadium 32-39Zypar1 - 212 Når kærgaltetand er 10-20 cm.
Kærgaltetand Afgrødens stadium 32-39Metaxon1 - 205 Når kærgaltetand er 10-20 cm. Senest i kornets stadium 39. Andre MCPA-midler kan anvendes.
Kruset skræppe Maj-juniStarane 333 HL0,3 - 0,4 - 83-110 OBS. Max. dosis er 0,3 l/ha i vårsæd og 0,4 l/ha i vintersæd. Sprøjt når skræppe er 15-20 cm høje.
Kruset skræppe Maj-juniStarane XL1 - 190 Sprøjt når skræppe er 15-20 cm høje. Max. dosis i vårsæd er 1,0 l/ha og i vintersæd 1,2 l/ha. Anvend i vintersæd 1,2 l/ha. Starane XL kan erstattes med Cleave.
Kruset skræppe Maj-juniExpress 50 SX + Sprede-klæbemiddel15 + 0,15 - 56 Når skæpper er 15-20 cm høje. Andre tribenuron-midler kan anvendes.
Vandpileurt Maj-juniStarane 333 HL0,3 - 0,4 - 83-110 OBS. Max. dosis er 0,3 l/ha i vårsæd og 0,4 l/ha i vintersæd. Sprøjt når vandpileurt er 10-20 cm, gode temperaturforhold.
20-03-2019 Dansk Landbrugsrådgivning | SEGES Data leveret af Middeldatabasen