Svampemidler godkendt til brug i jordbær   30-09-2023 SEGES Innovation


Skadegørere Løsning Dosis pr. ha. Pris Bemærkninger
Jordbærgråskimmel Scala2 1.134 Under hele blomstringen. 1 sprøjtning når der udføres 2-3 gråskimmmelbehandlinger; 2 sprøjtninger hvis der udføres 4-6 gråskimmelbehandlinger, dog ikke i rækkefølge. Behandlingsfrist 10 dage.
Jordbærgråskimmel Teldor WG 501,5 825 Forebyggende. Der behandles 1-2 gange i åben blomst. Hvis der anvendes mere end én behandling mod gråskimmel veksles med et andet middel end Teldor for at undgå resistens. Behandlingsfrist 10 dage.
Jordbærmeldug Candit0,2 389 Anvendes forebyggende. Nogen sideeffekt på gråskimmel og jordbærøjeplet. Maks. 2 behandlinger pr. vækstsæson (med enten Candit, Amistar og/eller Signum WG). Må kun udsprøjtes i selve rækkerne med jordbærbom. Kun om foråret før blomstring.
Rødmarv Aliette WG 800,25 77 Dosering: 0,25/100 l.Dypning af udplantningsplanter der sættes med rødderne i opløsningen i ½-1 time før udplantning.
Rødmarv LFS Fosetyl WG0,25 Mangler Dosering: 0,25/100 l.Dypning af udplantningsplanter der sættes med rødderne i opløsningen i ½-1 time før udplantning.
Rødmarv Aliette WG 804 1.224 Båndsprøjtning 3-4 uger efter plantning. Hvis koldt og fugtigt i august foretages endnu en behandling i september. I etablerede kulturer foretages én årlig sprøjtning medio september. Ved konstaterede angreb kan det være nødvendigt med en forårsbehandling. Anvend stor vandmængde: 800-1.000 l. Maks. 3 behandlinger. Behandlingsfrist 28 dage.
Jordbærgråskimmel Signum1,8 1.350 Første behandling ved begyndende blomstring. Efterfølgende behandling skal ske 10-14 dage senere. Signum bør indgå i behandlingsprogram med mere end 2 behandlinger. Max 2 behandlinger med Signum i alt. Sprøjtefrist: 3 dage.
Jordbærmeldug Signum1,8 1.350 Forebyggende behandling ved risiko for angreb. Max. 2 behandlinger i alt (med enten Candit, Amistar og/eller Signum WG). Behandlingsfrist 3 dage.
Jordbærgråskimmel Frupica SC0,7 697 Forebyggende med første behandling ved begyndende blomstring. I meldugfølsomme sorter dog lige før blomstring. Må kun anvendes to gange i samme behandlingsprogram. Samme virkemekanisme som i Scala og Switch. Behandlingsfrist 7 dage.
Jordbærsortråd Signum1,8 1.350 Fra blomstring og indtil høst. Max. 2 behandlinger i alt (med enten Candit, Amistar og/eller Signum WG). Behandlingsfrist 3 dage.
Jordbærgråskimmel, jordbærsortråd Switch 62,5 WG1 1.205 Friland og plasttunnel. Ved begyndende blomstring og maks. én gang pr. sæson og senest 10 dage før høst. Må kun anvendes i båndsprøjtning med jordbærbom. Dosering tilpasses båndbredden.
Jordbærgråskimmel, jordbærsortråd Switch 62,5 WG1 1.205 Væksthus. Anvendes ved begyndende blomstring og med maks. 2 sprøjtninger, heraf kun en før høst og senest 10 dage før plukning.
Jordbærmeldug Kumulus S5 675 Mindre anvendelse.
Gråskimmel Vacciplant1 640 Til og med stadium 89 (afsluttet høst). Ingen behandlingsfrist. Anvendes i program vekslende med kemiske svampemidler. Kan med fordel anvendes i de sidste behandlinger. Max 7 behandlinger pr. sæson.
30-09-2023 Dansk Landbrugsrådgivning | SEGES Innovation Data leveret af Middeldatabasen