Ukrudtsbekæmpelse i juletræer og pyntegrønt   30-03-2020 SEGES


Skadegørere Tidspunkt Løsning Dosis pr. ha. Pris Bemærkninger
Græsukrudt, kvik, rodukrudt, tokimbladet frøukrudt Forår (april-begyndelsen af maj) før kulturens knopbrydningRoundup Bio2 - 4 102-204 Kun i rødgran, nordmannsgran og grandis (kæmpegran). Mod veletableret ukrudt anvendes 3-4 l/ha. Kan også anvendes om efteråret, evt. som splitbehandling med 2 x 1,5 l/ha.
Enårig rapgræs, tokimbladet frøukrudt Marts-aprilQuartz0,15 - 0,24 77-124 NB! Kun i nordmannsgran. Det anbefales at anvende Quartz i det tidlige forår, i en behandlingsstrategi med f.eks. Logo. Quartz anvendes især mod pileurt-arterne, ærenpris, agerstedmoder, valmue, burresnerre, alm. brandbærer og enårig rapgræs. Quartz vil hæmme genfremspringen af frøukrudt og enårig rapgræs over den primære vækstsæson. Quartz giver bedst resultat udsprøjtet medio marts efterfulgt af en Logo behandling udsprøjtet sidst i april/begyndelsen af maj før knopbrydning.
Agerrævehale, enårig rapgræs, flyvehavre, fuglegræs, rajgræs, rapgræs, vindaks, væselhale November-decemberKerb 400 SC1 230 Effektiv bekæmpelse af frøfremspirende græsukrudt og fuglegræs, samt til hæmning af visse andre tokimbladede ukrudtsarter. Bemærk! Træerne skal være rodfæstede på voksestedet inden behandling med Kerb 400 SC. Dette vil normalt være tilfældet ca. 3 måneder efter udplantning. Rodfæstede træer tåler oversprøjtning med Kerb 400 SC.
Agerstedmoder, alm. brandbæger, burresnerre, enårig rapgræs, kornvalmue, pileurt, ærenpris Marts-aprilQuartz0,4 206 NB! Kun i nordmannsgran. Godkendelse af Quartz til mindre anvendelse. Det anbefales at anvende Quartz i det tidlige forår, i en behandlingsstrategi med f.eks. Logo. Quartz anvendes især mod pileurt-arterne, ærenpris, agerstedmoder, valmue, burresnerre, alm. brandbærer og enårig rapgræs. Quartz vil hæmme genfremspringen af frøukrudt og enårig rapgræs over den primære vækstsæson. Quartz giver bedst resultat udsprøjtet medio marts efterfulgt af en Logo behandling udsprøjtet sidst i april/begyndelsen af maj før knopbrydning. NB! Ved anvendelse af 0,4 liter Quartz pr. ha er afstandskravet til vandmiljø 50 meter.
Græsukrudt, tokimbladet frøukrudt Marts-juniRonstar Expert0,33 581 På fugtig jord, når ukrudtet er i vækst, og temperaturen er over 2-4°C. Med og uden skærm: Sprøjtning kan ske med uskærmet sprøjtning indtil 10 dage før knopbrydning. Efter knopbrydning skal behandlingen ske med skærmet sprøjtning. Uden skærm frarådes det at iblande andre herbicider. Ved forekomst af græsukrudt og bredbladet ukrudt over 2 løvblade anbefales iblanding af glyphosat. Anbefalet dosering: 1,0 - 1,5 liter pr. ha (360 g/l glyphosatholdigt produkt). Maks. 1 behandling pr. år.
Frøukrudt, græsukrudt Marts-juniPistol3,1 1.039 På fugtig jord, når ukrudtet er i vækst, og temperaturen er over 2-4°C. Med og uden skærm: Behandling kan ske med uskærmet sprøjtning ind til 10 dage før knopbrydning. Efter knopbrydning skal behandlingen ske med skærmet sprøjtning.
Burresnerre, dueurt, enårig rapgræs, kamille Forår (april-begyndelsen af maj) før kulturens knopbrydningLogo + LogoOil(100 + 1,33) - (150 + 2) 302-453 NB! Kun i nordmannsgran. Der sprøjtes på fremspiret, max. 20 cm højt ukrudt. Kvik hæmmes gennem en stor del af vækstsæsonen. Logo er identisk med ukrudtsmidlet MaisTer, men kun Logo er godkendt i juletræer og pyntegrønt.
Agertidsel, amarant, brandbæger, dueurt, gråbynke, kamille, kanadisk bakkestjerne, stor nælde, tokimbladet frøukrudt Forår (april) før kulturens knopbrydningAccurate 20 WG20 43 NB! Kun i nordmannsgran. Godkendelse til mindre anvendelse. Se vejledning på Accurate 20 WG-etiketten.
Alm. hanespore, alm. rapgræs, græsukrudt, kvik, rajgræs Maj-juliAgil 100 EC0,75 - 1,5 178-356 NB! Kun i nordmannsgran. Godkendelse til mindre anvendelse. Se vejledning i Middeldatabasen. 0,75-1,5 l/ha. Bedste resultatet opnås normalt ved to behandlinger med 0,75 l/ha pr. gang. Genbehandling foretages ved genvækst af kvik eller når nyfremspirede hanespore eller andet frøformeret græs har mindst 3 blade, normalt 3-6 uger efter 1. behandling. Højeste dosering (1,5 l/ha) anvendes kun på meget stort ukrudt, hvor det ikke er muligt at behandle to gange. Max. 1,5 liter pr. ha pr. år.
Alm. hanespore, alm. rapgræs, bjergrørhvene, græsukrudt, kvik, mosebunke, rajgræs, spildkorn Maj-juliFocus Ultra + Dash5 + 0,5 952 NB! Kun i nordmannsgran, nobilis, bøg og eg Off-label godkendelse af Focus Ultra. Avler skal være i besiddelse af off-label vejledning som kan fås hos PC-Consult, Borupvej 102B, 4140 Borup, tlf. 5752 2005, eller hos Dansk Juletræsdyrkerforening, Skovenes Hus, Amalievej 20, DK-1875 Frederiksberg C, telefon 3324 2455, fax 3326 0196, e-mail info@christmastree.dk.
Burresnerre, dueurt, kamille Forår (april-begyndelsen af maj) før kulturens knopbrydningPrimus0,1 - 0,15 182-274 NB! Kun i nordmannsgran. Off-label godkendelse af Primus. Avler skal være i besiddelse af off-label vejledning som kan fås hos PC-Consult, Borupvej 102B, 4140 Borup, tlf. 5752 2005, eller hos Dansk Juletræsdyrkerforening, Skovenes Hus, Amalievej 20, DK-1875 Frederiksberg C, telefon 3324 2455, fax 3326 0196, e-mail info@christmastree.dk.
Burresnerre, dueurt, kamille Forår (april-begyndelsen af maj) før kulturens knopbrydningSaracen0,1 - 0,15 170-255 NB! Kun i nordmannsgran. Godkendelse af Saracen til mindre anvendelse. Vejledning i mindre anvendelse findes på Saracen-etiketten.
Burresnerre, dueurt, enårig rapgræs Marts-aprilBoxer3 - 4 525-700 NB! Kun i nordmannsgran. Off-label godkendelse af Boxer. Avler skal være i besiddelse af off-label vejledning som kan fås hos PC-Consult, Borupvej 102B, 4140 Borup, tlf. 5752 2005, eller hos Dansk Juletræsdyrkerforening, Skovenes Hus, Amalievej 20, DK-1875 Frederiksberg C, telefon 3324 2455, fax 3326 0196, e-mail info@christmastree.dk.
Kanadisk bakkestjerne April-maj når temperaturen er over 15°CMatrigon 72 SG0,165 333 Fyr tåler ikke Matrigon! Matrigon 72 SG må kun anvendes ved pletsprøjtning på max. 20 procent af arealet.
Gråbynke, tidsler Maj-juni når temperaturen er over 15°C og ukrudt er 10-30 cm, men inden ukrudtets knopstadiumMatrigon 72 SG0,165 333 Fyr tåler ikke Matrigon! Matrigon 72 SG må kun anvendes ved pletsprøjtning på max. 20 procent af arealet.
Agerpadderok, agersnerle Primo maj-medio juniMetaxon1 205 Kun afskærmet sprøjtning! Godkendelse af Metaxon, M-750, NF-M 750, SweDane MCPA 750 og U46 M til mindre anvendelse. Vejledning findes i Middeldatabasen.
Agerpadderok, agersnerle Primo maj-medio juniMetaxon1 205 Kun afskærmet sprøjtning! Godkendelse af Metaxon, M-750, NF-M 750, SweDane MCPA 750 og U46 M til mindre anvendelse. Vejledning findes i Middeldatabasen.
Agerpadderok, agersnerle Primo maj-medio juniNF-M 7501 205 Kun afskærmet sprøjtning! Godkendelse af Metaxon, M-750, NF-M 750, SweDane MCPA 750 og U46 M til mindre anvendelse. Vejledning findes i Middeldatabasen.
Agerpadderok, agersnerle Primo maj-medio juniSweDane MCPA 7501 205 Kun afskærmet sprøjtning! Godkendelse af Metaxon, M-750, NF-M 750, SweDane MCPA 750 og U46 M til mindre anvendelse. Vejledning findes i Middeldatabasen.
Agerpadderok, agersnerle Primo maj-medio juniU46 M1 205 Kun afskærmet sprøjtning! Godkendelse af Metaxon, M-750, NF-M 750, SweDane MCPA 750 og U46 M til mindre anvendelse. Vejledning findes i Middeldatabasen.
30-03-2020 Dansk Landbrugsrådgivning | SEGES Data leveret af Middeldatabasen