Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Centium 36 CS
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
FMC 57020, Centium CS
Pakningsstørrelse
1 og 5 l
Registreringsindehaver
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Centium 36 CS
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
695,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Kapselsuspension
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
360  g/l  clomazon
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Kartofler 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Roer 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Vinterraps 0,333 l/ha  3,00 BI/l
Vårraps 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Ærter 0,250 l/ha  4,00 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 2,45 l/ha 0,408 B/l
Miljøeffekt 6,93 l/ha 0,144 B/l
I alt 1,81 l/ha 0,552 B/l
 
Pesticidafgift: 85 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
421-2
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, kartofler, ærter, gulerødder, roer og rødbeder.
Behandlingsfrist
Må i kartofler, ærter, gulerødder og raps ikke anvendes senere end før fremspiring. Må i roer og rødbeder ikke anvendes senere end 60 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Den maksimale dosering for alle anvendelser er 0,25 L/ha, svarende til 90 g a.s./ha. For at beskytte grundvandet må dette produkt maksimalt anvendes hvert tredje år. Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon (SPe1). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer, vandløb mm.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 15. jun. 2026 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i gul sennep til produktion af udsæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 15. jun. 2026 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i hvidkål til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 15. jun. 2026 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i planteskolekulturer/prydplanter på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 15. jun. 2026 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i rosenkål, hovedkål (rød – og hvidkål, savoykål) samt blomsterkål (blomkål og broccoli)
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 15. jun. 2026 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i Chrysantemum carinatum, Calendula officinalis, Papaver rhoeas, Iberis sempervirens og Convolvulus tricolour til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 15. jun. 2026 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 15. jun. 2026 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i kørvel til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 15. jun. 2026 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i olieræddike til produktion af udsæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 15. jun. 2026 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i spinat til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 15. jun. 2026 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i urtechrysantemum til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 15. jun. 2026 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i vår- og vinterhestebønner til produktion af udsæd og foder
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 15. jun. 2026 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 15. jun. 2026 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i bederoer til foder og konsum
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 15. jun. 2026 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i bladbeder til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 15. jun. 2026 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i etableret skorzonerrod til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. apr. 2014 15. jun. 2026 Godkendelse af Centium 36 CS, reg.nr. 421-2, til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i persille til frø
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. feb. 2017 15. jun. 2026 Godkendelse af Centium 36 CS (reg.nr. 421-2) til mindre anvendelse mod ukrudt i pastinak og persillerod
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. feb. 2017 15. jun. 2026 Godkendelse af Centium 36 CS (reg.nr. 421-2) til mindre anvendelse mod ukrudt i vinterraps vækststadie 12-13
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. feb. 2017 15. jun. 2026 Godkendelse af Centium 36 CS (reg.nr. 421-2) til mindre anvendelse mod ukrudt i gulerødder
Godkendt 8. mar. 2021 15. jun. 2026 Centium CS, reg.nr. 421-2, udvidet godkendelse
Under revurdering 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Centium 36 CS, reg.nr. 421-2, under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i bederoer til foder og konsum forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i bladbeder til frøavl forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i etableret skorzonerrod til frøavl forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i gul sennep til produktion af udsæd forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i hvidkål til frøavl forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i planteskolekulturer/prydplanter på friland forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i rosenkål, hovedkål (rød – og hvidkål, savoykål) samt blomsterkål (blomkål og broccoli) forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i Chrysantemum carinatum, Calendula officinalis, Papaver rhoeas, Iberis sempervirens og Convolvulus tricolour til frøproduktion forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøavl forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i kørvel til frøavl forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i olieræddike til produktion af udsæd forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i spinat til frøavl forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i urtechrysantemum til frøavl forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i vår- og vinterhestebønner til produktion af udsæd og foder forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS, reg.nr. 421-2, til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i persille til frø forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS (reg.nr. 421-2) til mindre anvendelse mod ukrudt i pastinak og persillerod forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS (reg.nr. 421-2) til mindre anvendelse mod ukrudt i vinterraps vækststadie 12-13 forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS (reg.nr. 421-2) til mindre anvendelse mod ukrudt i gulerødder forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange herbicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. Clomazon tilhører gruppen af midler der hæmmer carotenoid biosyntesen (blegning af følsomme planter) tilhørende kemisk gruppe kaldet isoxazolidinone herbicider i HRAC gruppe F4. Clomazon vurderes at have lav risiko for udvikling af resistens, og der er ikke konstateret vigende effekter overfor clomazon i Danmark. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. Centium 36 CS anvendes almindeligvis kun én gang pr afgrøde pr sæson og i intervaller på 3 år, hvorfor risikoen for opbygning af resistens minimeres. Generelt mindskes risikoen for udvikling af resistens ved at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.
Resistensklasse
F4 / 13
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blandingspartnere: Centium 36 CS kan blandes med pendimethalin-, glyphosat-, aclonifen-, og prosulfocarbholdige produkter. Husk altid at følge blandingspartnerens etiketvejledning. Tilsæt først Centium 36 CS efter fuldstændig opløsning af blandingspartneren. Centium 36 CS må ikke blandes med Select eller Focus Ultra. Centium 36 CS må ikke blandes med borprodukter eller urea. Tilberedning af sprøjtevæske; Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.
Rengøring
Rengøring af sprøjteudstyr efter Centium 36 CS Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet (svarende til 10-15% af tankens kapacitet), således at restsprøjtevæsken kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæsken skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides. Dette kan gøres ved at dele det rene vand i 3 skylninger/vaske, hvor tanken tømmes helt imellem hver skylning/vask. Rengøring foretages med All Clear® Extra (se efterfølgende vejledning). Der henvises endvidere til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler. BEMÆRK! Husk: Aktiver alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske. 2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca. 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtet ud over den afgrøde, der lige er sprøjtet. 3. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear® Extra pr. 10 liter vand. 4. Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,5 liter All Clear® Extra. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde der lige er behandlet. 5. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet ud over den afgrøde der lige er behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken. 6. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet.
Opbevaring
Centium 36 CS bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Boxer, Fenix, Fidox EC, LFS Aclonifen, LFS Prosulfocarb, Proman, Roxy EC, Stomp CS, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Glyphomax 48 HL, Glyphomax 480 HL, Glyphomax 480 SL, Proman SC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Focus Ultra
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps Tokimbladet ukrudt 0,25 lEfterår umiddelbart efter såning og ikke senere end før fremspiring Der kan under etableringsfasen opstå forbigående lysfarvning af rapsen, især efter kraftig regn på let sandjord. Maks. 90 g aktivt stof hvert 3. år.
Kartofler Tokimbladet ukrudt 0,25 lUmiddelbart efter lægning og færdighypning af kartoflerne, og ikke senere end før fremspiring. Anbefales dog ikke anvendt senere end 5 dage før kartoflernes gennembrydning Anbefales ikke anvendt senere end 5 dage før kartoflernes gennembrydning. Maks. 90 g aktivt stof hvert 3. år.
Gulerødder, Ærter Tokimbladet ukrudt 0,25 lUmiddelbart efter såning og ikke senere end før fremspiring. Anbefales dog senest anvendt 5-10 dage før afgrødens fremspiring. Anbefales ikke anvendt senere end 5-10 dage før afgrødens fremspiring. Maks. 90 g aktivt stof hvert 3. år.
Fodersukkerroer, Sukkerroer Tokimbladet ukrudt 0,1-0,2 lUmiddelbart efter såning og ikke senere end før fremspiring. Anbefales dog senest anvendt 5-10 dage før afgrødens fremspiring. Der må maksimalt anvendes 0,2 l/ha Centium 36 CS/år. Anvendes der 0,2 l/ha Centium 36 CS før fremspring, kan produktet ikke anvendes efter fremspiring. Anvendes der 0,1 l/ha Centium 36 CS før fremspring, kan der anvendes op til 0,1 l/ha Centium 36 CS efter fremspiring (se nedenfor). Anvend op til 0,2 l/ha Centium 36 CS på JB > 4. Anvend op til 0,1 l/ha Centium 36 CS på JB 1-4. Maks. 72 g aktivt stof hvert 3. år.
Fodersukkerroer, Sukkerroer Tokimbladet ukrudt 0,05-0,1 lAfgrødens stadium 12-18 Behandling efter fremspiring. Der må maksimalt anvendes 0,2 l/ha Centium 36 CS/år. Centium 36 CS kan bruges efter roernes fremspiring, når alle roer har to veludviklede løvblade frem til roerne har 8 løvblade (BBCH 12-18). Centium 36 CS må ikke anvendes på roer i kimbladsstadiet. Første behandling udføres med op til 0,05 l/ha Centium 36 CS. Ved senere behandlinger kan doseringen øges til op til 0,1 l/ha Centium 36 CS. Maks. 72 g aktivt stof hvert 3. år.
Rødbeder Tokimbladet ukrudt 0,1-0,2 lUmiddelbart efter såning og ikke senere end før fremspiring. Anbefales dog senest anvendt 5-10 dage før afgrødens fremspiring. Der må maksimalt anvendes 0,2 l/ha Centium 36 CS/år. Anvend op til 0,2 l/ha Centium 36 CS på JB > 4. Anvend op til 0,1 l/ha Centium 36 CS på JB 1-4. Maks. 72 g aktivt stof hvert 3. år.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Jordfugtighed   god  
Såbedskvalitet   uden knolde  
Andet Veltilberedt såbed uden knolde. Midlet skal ikke indarbejdes i jorden.
Virkemåde
Det aktive stof clomazon optages i spiringsfasen via kimstængel og rodnet. Clomazon påvirker dannelsen af klorofyl og blokerer på denne måde for fotosyntesen i følsomme planter. Ukrudtsplanterne dør i spiringsfasen eller umiddelbart efter fremspiringen. Påvirkede ukrudtsplanter bliver kraftigt afblegede.

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelle anvisninger: Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Tilsmudset tøj tages straks af. Ved besvær: Gå til lægen. Emballage, label og/eller sikkerhedsdatablad skal forevises lægen. Indånding: Ro, frisk luft, lægehjælp. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder sæbe og vand. Ved irritation – søg læge Øjenkontakt: Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge. Indtagelse: Skyl straks mund og drik rigeligt med vand, tilkald lægehjælp. Fremkald ikke opkastning uden at have fået besked derpå af giftkontrolcenter eller læge. Fremkald aldrig opkastning eller giv noget oralt, hvis den tilskadekommende er uden bevidsthed eller har krampeanfald. Anvisninger til lægen: Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder polymethylenpolyphenylisocyanat og 1,2-benzisothiazolin-3-on (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ikke klass.
RID_ADR
Ikke klass.
IMDG
Ikke klass.
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Centium 36 CS
Sikkerhedsdatablad
Centium 36 CS
Vejledning i Planteværn  2024
Side 186 til 190
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.