Middeldatabasen   21. oktober 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Fastac 50
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
BAS 310 06I
Pakningsstørrelse
1 og 5 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Fastac 50
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
715,00 kr/l  (28. sep. 2021)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
50  g/l  alpha-cypermethrin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,400 l/ha  2,50 BI/l
Græs og kløver 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Grøntsager 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Kartofler) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Majs) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Roer) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Vinterraps 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Vintersæd 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Vårraps 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Vårsæd 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Ærter 0,250 l/ha  4,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,10 l/ha 0,323 B/l
Miljøadfærd 23,7 l/ha 0,0422 B/l
Miljøeffekt 0,201 l/ha 4,96 B/l
I alt 0,188 l/ha 5,33 B/l
 
Pesticidafgift: 605 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-02-2022, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
19-139
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter udendørs i korn, raps, hovedkål, blomkål, broccoli, ærter, bønner, jordbær, prydplanter, tømmer, stiklinger og planteskolekulturer samt tomater, agurker og prydplanter i væksthus.
Behandlingsfrist
Må i jordbær ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i tomater og agurk i væksthus, samt hovedkål, broccoli, blomkål, friske bønner og ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i korn (hvede, rug, byg, triticale og havre) ikke anvendes senere end 42 dage før høst. Må i raps (forår og efterår) ikke anvendes senere end 49 dage før høst. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03.00 til kl. 21.00 (dansk sommertid).
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for kornafgrøder og raps og 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for hovedkål, blomkål, broccoli, ærter, bønner, jordbær, prydplanter, stiklinger, planteskolekulturer og tømmer for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 5. maj 2010 31. jul. 2020 Fastac 50, reg.nr. 19-139
Mindre anvendelse / Off-label godk. 14. jul. 2010 31. jan. 2022 Off-label godkendelse af Fastac 50 til bekæmpelse af bladrandbiller og kløversnudebiller i kløver til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 15. okt. 2010 31. jan. 2022 Off-label godkendelse af Fastac 50 til bekæmpelse af insekter i udlæg af græs/kløvergræs i renbestand
Mindre anvendelse / Off-label godk. 15. okt. 2010 31. jan. 2022 Off-label godkendelse af Fastac 50 til bekæmpelse af insekter i korn med udlæg af lucerne, græs og kløvergræs
Mindre anvendelse / Off-label godk. 15. okt. 2010 31. jan. 2022 Off-label godkendelse af Fastac 50 til bekæmpelse af insekter i lucerne udlagt i renbestand uden dæksæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 30. jun. 2011 31. jan. 2022 Off-label godkendelse af Fastac 50 til bekæmpelse af bladrandbiller i lucerne efter høst af dækafgrøde
Mindre anvendelse / Off-label godk. 30. jun. 2011 31. jan. 2022 Off-label godkendelse af Fastac 50 til bekæmpelse af bladrandbiller i kløvergræs efter høst af dækafgrøde
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. aug. 2011 31. jan. 2022 Godkendelse af Fastac 50 (reg.nr. 19-139) til mindre anvendelse i salat, dvs. hovedsalat, pluksalat og rucola
Mindre anvendelse / Off-label godk. 27. mar. 2012 31. jan. 2022 Godkendelse af Fastac 50 (reg.nr. 19-139) til mindre anvendelse i pil, poppel, el, ask og hassel til energiproduktion
Afmeldt / registrering trukket 1. aug. 2020 31. jan. 2022 Fastac 50, reg.nr. 19-139, afmeldt
På forbudsliste 1. feb. 2022 31. dec. 2099 Fastac 50, reg.nr. 19-139, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Kun normaldosis anbefales.
Resistensklasse
3A
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
2 uger.
Opblandingsanvisninger
Kan blandes med følgende: Ukrudtsmidler: Barnon Plus, Basagran 480, Basagran M 75, Stomp, phenmedipham-produkter, Fusilade X-tra, Goltix WG, Matrigon. Svampemidler: Baycor, Captan, Corbel, Rival, Mentor, Sportak 45 EC, Tilt-produkter, Folicur, Saprol 190 DC, Tern, Amistar. Insektmidler:Torque, Perfekthion 500 S, Pirimor G. Vækstregulering:Terpal, Cerone, og CCC. Næringsstoffer: Bor, Mangansulfat, Manganchelt og Urea.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Skal opbevares frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Agil 100 EC, Amistar, Atlantis OD, Azaka, Balaya, Basagran SG, Belkar, Bell, Betasana 160, Boxer, Broadway, Cabrio Duo, Candit, Cantus, Caryx, Catch, Ceando, Cerone, Cliophar 600 SL, Comet, Comet Pro, Cossack OD, Cuadro 25 EC, Cuadro NT, Efilor, Entargo, Fenix, Fibro, Fighter 480, Flexity, Focus Ultra, Folicur EW 250, Foxtrot, Goltix SC 700, Herbasan, Hussar OD, Hussar Plus OD, Input EC 460, Juventus 90, Kontakt 320 SC, Korvetto, Kumulus S, Maredo 125 SC, Matrigon 600 SL, Matrigon 72 SG, Metaxon, Moddus M, Moddus Start, Moxa, Nexide CS, NF-M 750, Nortron SC, Opera, Optimus Max, Opus, Othello, Primera Super, Proline EC 250, Proline Xpert, Propulse SE 250, Ranman Top, Rexade 440, Scala, Signum WG, Starane 333 HL, Stomp CS, Tebusha 25% EW, Terpal, Trimaxx M, Viverda, Hu-Man 15, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, Alliance, Ally 20 SX, Artina EC, ATR Clopyralid, ATR Floclopy, Avaunt 150 EC, Curbatur, Cyperb 100, Cyperb 100 EW, Cyperb 100 W, Express 50 SX, Flurostar 180, Harmony Plus 50 SX, Isomexx, LFS Aclonifen, LFS Boscalid, LFS Clopyralid 72 SG, LFS Cyazofamid, LFS Cyazofamid Top, LFS Cycloxydim, LFS Epoxiconazol-pyraclostrobin, LFS Ethephon + mepiquat-chlorid, LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr, LFS Metconazol, LFS Metconazol/Mepiquat-Chlorid, LFS Metrafenon, LFS Prothioconazol, LFS Pyraclostrobin, LFS Pyraclostrobin Pro, LFS Pyraclostrobin+Boscalid, LFS Trinexapac-ethyl, Moddevo, Mystic 250 EC, Nicanor SG, Nuance Max 75 WG, Pixxaro EC, Plexeo 90, Potato Top, PRO-Tector, Ratio Super 50 SX, Ricorso, Rubric, Savvy, Sonis, Sugoi, Talius, Tomahawk 200 EC, Tombo, Tridus 250, Trimmer 500 WG, Trimmer SG, Turret 90, Viverda ezi, Zetrola, Zypar, Magnesiumsulfat 10% Mg, Mangansulfat 32, Solubor DF
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Goltix 70 WG, LFS Foramsulfuron+Iodosulfuron+Isoxadifen, MaisTer, Riza
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Korn Bladlus, kornbladbiller 0,15 lVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Maksimalt 2 behandlinger pr. sæson.
Raps Glimmerbøsser, skulpegalmyg, skulpesnudebille 0,15 lVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Maksimalt 2 behandlinger pr. sæson.
Bønner, Grønne ærter, Ærter til modenhed Bladrandbiller, trips, ærtebladlus, ærtevikler 0,225 lVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Maksimalt 2 behandlinger pr. sæson.
Blomkål, Broccoli, Hovedkål Jordlopper, kålbladlus, kåltrips, lille kålsommerfugls larve, stor kålsommerfugls larve 0,225 lVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Maksimalt 2 behandlinger pr. sæson.
Jordbær Hindbærsnudebille, jordbærviklere 0,225 lVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Maksimalt 2 behandlinger pr. sæson.
Agurk i væksthus, Tomater i væksthus Bladbiller, bladloppe, bladlus, larver af møl, larver af målere, larver af viklere, minerfluer, nelliketrips, sørgemyg, væksthusmellus 0,12 lVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået NB! Dosering i sprøjtevæsken: 0,012% styrke (12 ml Fastac 50 pr. 100 liter vand). Ikke mod agurkbladlus.
Prydplanter i væksthus Bladbiller, bladloppe, bladlus, larver af møl, larver af målere, larver af viklere, minerfluer, nelliketrips, sørgemyg, væksthusmellus 0,12 lVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået NB! Dosering i sprøjtevæsken: 0,012% styrke (12 ml Fastac 50 pr. 100 liter vand).
Prydplanter på friland Bladbiller, bladloppe, bladlus, larver af møl, larver af målere, larver af viklere, minerfluer, nelliketrips, sørgemyg, væksthusmellus 0,225 lVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Maksimalt 2 behandlinger pr. sæson.
Planteskolekulturer Bladlus, larver af møl, larver af målere, larver af viklere 0,225 lVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Maksimalt 2 behandlinger pr. sæson.
Fældet træ, Tømmerstabler Chalcografen, fyrrens marvborer, stribet vedborer, typografen 0 lVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået NB! Dosering i sprøjtevæsken: 0,8-1,6% styrke. Se etiketten for yderligere bemærkninger vedr. dosering mv.!.
Nåletræer Nåletræsnudebiller 0 lVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået NB! Dypning - dosering i væsken: 2,5-5% styrke. Se etiketten for yderligere bemærkninger vedr. dosering mv.!.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC 10-20 ºC 25 ºC
Timers tørvejr 1   1-2   2  
Virkemåde
Alpha-cypermethrin er et pyrethroid. Pyrethroiderne er meget bredt virkende midler med kontaktvirkning mod de fleste insekter. De har en udpræget repellerende (afskrækkende) virkning på de fleste insekter. Påvirker skadedyrenes nervesystem og medfører lammelse. Midlerne optages i planternes vokslag og er regnfaste hurtigt efter udsprøjtning. De virker ved relativt lave temperaturer og er skånsomme over for planterne. Virkningstid: 2-3 uger.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS02
Brandfarlig
Brandfarlig
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Overtræksbukser eller forklæde
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Førstehjælp: Indtagelse: Tilkald straks læge. Fremkald ikke opkastning. Hud: Forbigående hudirritation er observeret hos mennesker. Fjern forurenet tøj, og vask forurenet hud med vand og sæbe. Øjne: Kommer væsken i øjnene, skyl da omgående med rigeligt vand og søg læge, hvis irritation fortsætter. Indånding: Ingen risiko ved normal anvendelse. Der er ingen specifik modgift.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P261 Undgå indånding af tåge.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P370+P378a Ved brand: Anvend pulver, skum eller CO2 til brandslukning
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3351
RID_ADR
6.1, 3, III
IMDG
6.1, 3, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Fastac 50
Sikkerhedsdatablad
Fastac 50
Vejledning i Planteværn  2021
Side 154 til 155
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.