Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Nissorun 250 SC
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Nisso Chemical Europe GmbH
Distributør
Nordisk Alkali
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  hexythiazox
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 4,31 l/ha 0,232 B/l
Miljøeffekt 21,9 l/ha 0,0458 B/l
I alt 3,60 l/ha 0,278 B/l
 
Pesticidafgift: 44 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
561-6
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider i æbler og pærer, i jordbær på friland, i drueagurker i væksthus, i små bær (solbær, ribs, stikkelsbær, hindbær, brombær og blåbær) efter høst (juli-september) og i vindruer (til vin).
Behandlingsfrist
Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må kun anvendes i vindruer til vin og ikke senere end 21 dage før høst. Må i jordbær på friland ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må kun anvendes i drueagurker i væksthus og ikke senere end 3 dage før høst. Må i små bær (solbær, ribs, stikkelsbær, hindbær, brombær og blåbær) kun anvendes efter høst (juli-september).
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i frugttræer ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i vindruer + små bær (solbær, ribs, stikkelsbær, hindbær, brombær og blåbær) ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 5. feb. 2014 31. jan. 2028 Nissorun 250 SC, reg.nr. 521-6
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. apr. 2017 31. jan. 2028 Godkendelse af Nissorun 250 SC (reg.nr. 561-6) til mindre anvendelse mod spindemider i prydplanter, jordbær, tomat, aubergine, peberfrugt, chilipeber, agurk, courgette, melon, græskar, squash og vandmelon i væksthus
Mindre anvendelse / Off-label godk. 24. jul. 2017 31. jan. 2028 Godkendelse af Nissorun 250 SC (reg.nr. 561-6) til mindre anvendelse mod spindemider i prydplanter/planteskolekulturer på friland.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. jun. 2021 31. jan. 2028 Godkendelse af Nissorun 250 SC (reg.nr. 561-6) mod spindemider i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. jun. 2021 31. jan. 2028 Godkendelse af Nissorun 250 SC (reg.nr. 561-6) til mindre anvendelse mod spindemider i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 23. aug. 2021 31. jan. 2028 Godkendelse af Nissorun 250 SC (reg.nr. 561-6) til mindre anvendelse mod spindemider i tomat, aubergine, peberfrugt, chilipeber, agurk, courgette, melon, græskar og vandmelon i åbne væksthuse
Under revurdering 1. feb. 2028 31. dec. 2099 Nissorun 250 SC, reg.nr. 521-6, under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Transport  
UN-nr.
Ikke klassificeret
RID_ADR
Ikke klassificeret
IMDG
Ikke klassificeret
IATA
Ikke klassificeret

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Nissorun 250 SC
Sikkerhedsdatablad
Nissorun 250 SC
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.