Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Pirimor 500 WG
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Pirimor 500 WG, reg.nr. 396-78
Pakningsstørrelse
1, 3 og 5 kg
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Pirimor 500 WG
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
990,00 kr/kg  (20. sep. 2023)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  pirimicarb
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,500 kg/ha  2,00 BI/kg
Grøntsager 0,500 kg/ha  2,00 BI/kg
(Kartofler) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
Roer 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
Vintersæd 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg
Vårsæd 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg
Ærter 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,77 kg/ha 0,565 B/kg
Miljøadfærd 1,88 kg/ha 0,533 B/kg
Miljøeffekt 0,502 kg/ha 1,99 B/kg
I alt 0,324 kg/ha 3,09 B/kg
 
Pesticidafgift: 443 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
396-78
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i visse afgrøder i landbrug, gartneri og frugtavl.
Behandlingsfrist
Udendørs: Må i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, rug, triticale og havre ikke anvendes senere end 30 dage før høst. Må i raps, sennep og blommer ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i æbler, pærer, kirsebær, gulerødder, persillerod, pastinak, peberrod, salat og rucola, krydderurter, sukker- og foderroer, kål og majroer, rødbeder og spinat ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i jordbær, ribs, stikkelsbær, solbær, blåbær, hyldebær, brombær, hindbær, ærter og bønner med og uden bælg, hestebønner og tørrede ærter, grønkål, kinakål, blomkål, broccoli, rød- og hvidkål, savojkål og rosenkål ikke anvendes senere end 3 dage før høst. I væksthus: Må i salat, rucola og krydderurter ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i jordbær, auberginer, pepino, tomat, peberfrugt, melon, agurk, drueagurk, squash, courgetter ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand ved anvendelse i markafgrøder (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand ved anvendelse i bærbuske (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand ved anvendelse i frugttræer (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 27. jun. 2019 15. mar. 2026 Pirimor 500 WG, reg.nr. 396-78
Mindre anvendelse / Off-label godk. 11. mar. 2020 15. mar. 2026 Godkendelse af Pirimor 500 WG (396-78) til mindre anvendelse mod insekter i havefrø til frøproduktion på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. maj 2020 15. mar. 2026 Godkendelse af Pirimor 500 WG (396-78) til mindre anvendelse mod insekter i hvidkløver til frøproduktion på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 17. jun. 2020 15. mar. 2026 Godkendelse af Pirimor 500 WG (396-78) til mindre anvendelse mod bladlus i hyben
Mindre anvendelse / Off-label godk. 17. jun. 2020 15. mar. 2026 Godkendelse af Pirimor 500 WG (396-78) til mindre anvendelse mod bladlus i sukkermajs
Mindre anvendelse / Off-label godk. 26. feb. 2021 15. mar. 2026 Godkendelse af Pirimor 500 WG (reg.nr. 396-78) til mindre anvendelse til insektbekæmpelse i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 18. aug. 2021 15. mar. 2026 Godkendelse af Pirimor 500 WG (reg. nr. 396-78) til mindre anvendelse mod bladlus i agurk, drueagurk, courgette, melon, peberfrugt, tomat, aubergine, pepino, salat, rucola og krydderurter i åbne væksthuse
Under revurdering 16. mar. 2026 31. dec. 2099 Pirimor 500 WG, reg.nr. 396-78, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Pirimor 500 WG (pirimicarb) hører til IRAC virkemådegruppe 1A. som vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens. I flere lande i Europa er der fundet resistens hos ferskenbladlus og agurkbladlus. For at undgå udvikling af resistens, vær opmærksom på følgende: - Følg skadetærsklen - Sprøjtning bør udføres under optimale betingelser - For gentagen behandling, brug et produkt med en anden virkningsmekanisme - Brug den bedste sprøjteteknologi.
Resistensklasse
1A
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger.
Opblandingsanvisninger
Fyld tanken ca. halvt med vand, start omrøring og tilsæt midlet under fortsat opfyldning. Ved blanding med et andet middel skal dette påfyldes først. Midlet tilsættes under konstant omrøring. Sprøjt umiddelbart efter tilberedning.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.
Opbevaring
Tåler frost og opbevares tørt.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Agroxone, Balaya, Entargo, Lenvyor, Rexade 440, UPL Metafol
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar, Betasana 160 SE, ECP Metafol 700 SE, Harmony 50 SX, Himalaya Pro, Lamdex, Metafol 700 SE, Proline Xpert EC 240, SweDane Betasana 160 SE, Tombo, Magnesiumsulfat 10% Mg, Mangansulfat 32, Solubor DF
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug, Triticale, Vinterhvede, Vårhvede Bladlus 0,2 kgAfgrødens stadium 31-75 Pirimor 500 WG er også effektiv mod bladlus i bunden af afgrøden. Ved angreb af kornbladbiller tilsættes et pyrethroid. Max. 1 sprøjtning. Vandmængde: 200-400 L/ha.
Havre, Vinterbyg, Vårbyg Bladlus 0,25 kgAfgrødens stadium 31-75 Pirimor 500 WG er også effektiv mod bladlus i bunden af afgrøden. Ved angreb af kornbladbiller tilsættes et pyrethroid. Max. 1 sprøjtning. Vandmængde: 200-400 L/ha.
Raps, Sennep Bladlus 0,3 kgAfgrødens stadium 31-75 Tilsæt sprede-klæbemiddel ved angreb af kålbladlus, pga. kålbladlusens kraftige vokslag. Max. 1 behandling. Vandmængde: 200-600 L/ha.
Fodersukkerroer, Sukkerroer Bedebladlus, ferskenbladlus 0,28 kgAfgrødens stadium 13-45 Ferskenbladlus: Sprøjt når blot en enkelt ferskenbladlus kan findes eller ved varsling. Vær opmærksom på ferskenbladlus fra midten af maj. Bedebladlus: Sprøjt når ca. 10 pct. af planterne er angrebet. I roer er god sprøjteteknik, samt lunt og stille vejr vigtigt for et godt resultat. Reducer ikke doseringen i roer! Max. 1 sprøjtning pr. sæson. Vandmængde: 200-600 L/ha.
Bønner, Hestebønner, Ærter Bedebladlus, ærtebladlus 0,25 kgAfgrødens stadium 30-88 Pirimor 500 WG må udsprøjtes over blomstrende afgrøde. Max. 1 sprøjtning pr. sæson. Vandmængde: 200-600 L/ha.
Gulerødder, Pastinak, Peberrod, Rodpersille Bladlus 0,3 kgAfgrødens stadium 20-49 Max. 1 behandling. Vandmængde: 200-400 L/ha.
Blomkål, Broccoli, Grønkål, Hvidkål, Kinakål, Rosenkål, Rødkål, Savoykål Bladlus, kålbladlus 0,3 kgAfgrødens stadium 20-48 Tilsæt sprede/klæbemiddel ved angreb af kålbladlus, pga. kålbladlusens kraftige vokslag. Max. 1 sprøjtning pr. sæson. Vandmængde: 200-600 L/ha, grønkål og kinakål: 200-400 L/ha.
Kålroer, Majroe, Rødbeder Bladlus 0,3 kgAfgrødens stadium 20-45 Max. 1 sprøjtning pr. sæson. Vandmængde: 200-600 L/ha. Tilsæt sprede-klæbemiddel ved angreb af kålbladlus, pga. kålbladlusens kraflige vokslag.
Dild, Karse, Krydderurter, Kørvel, Persille, Purløg Bladlus 0,3 kgAfgrødens stadium 13-48 Max. 1 sprøjtning pr. sæson. Vandmængde: 200-400 L/ha.
Karse, Rucola, Salat, Spinat Bladlus 0,3 kgAfgrødens stadium 20-48 Max. 1 behandling. Vandmængde: 200-400 L/ha.
Blåbær, Brombær, Hindbær, Hyldebær, Ribs, Solbær, Stikkelsbær Bladlus 0,3 kgAfgrødens stadium 55-81 Max. 1 behandling pr. sæson. Vandmængde: 200-1000 L/ha. Observer temperaturforhold ved behandling for at opnå maksimal dampvirkning.
Jordbær på friland Bladlus 0,3 kgSe bemærkninger Afgrødens vækststadie BBCH 10-81 og 91-97. Max. 1 behandling pr. sæson. Vandmængde: 200-1000 L/ha.
Blommer, Kirsebær, Pærer, Æbler Bladlus, blodlus 0,2 kgAfgrødens stadium 15-73 Max. 1 behandling. Vandmængde: 400-1500 L/ha.
Agurk i væksthus, Aubergine i væksthus, Courgetter i væksthus, Drueagurk i væksthus, Melon i væksthus, Peber i væksthus, Pepino i væksthus, Tomater i væksthus Bladlus 0,75 kgAfgrødens stadium 13-48 NB! 0,05 % koncentration, max. 750 g/ha Pirimor 500 WG kan udbringes med såvel tryksprøjte som tågeaggregater. Pirimor 500 WG er forenelig med biologisk insektbekæmpelse. Max. 2 sprøjtninger på afgrøden med 10-12 dages interval. Vandmængde: 600-1500 L/ha.
Karse i væksthus, Rucola i væksthus, Salat i væksthus Bladlus 0,3 kgAfgrødens stadium 13-48 Max. 2 behandlinger med 10-12 dages interval. Vandmængde: 400-1000 L/ha.
Dild i væksthus, Krydderurter i væksthus, Kørvel i væksthus, Persille i væksthus, Purløg i væksthus Bladlus 0,3 kgAfgrødens stadium 13-48 Max. 2 behandlinger med 10-12 dages interval. Vandmængde: 400-1000 l/ha.
Jordbær i væksthus Bladlus 0,3 kgSe bemærkninger Afgrødens vækststadie BBCH 10-81 og 91-97. Max. 2 behandlinger med 10-12 dages interval. Vandmængde: 400-1000 l/ha.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Pirimor 500 WG er skånsomt over for bier og rovinsekter som: mariehøns, løbebiller, rovbiller, guldøjer, snyltehvepse og edderkopper.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10-12 ºC >15 ºC 25-27 ºC
Timers tørvejr 1   2    
Andet Stille vejr efter sprøjtning fremmer dampvirkningen.
Virkemåde
Pirimor 500 WG angriber bladlusens nervesystem, og bladlusen dør hurtigt. Pirimor 500 WG rammer bladlusene på flere måder: Direkte kontakt: Bekæmper bladlus, der bliver ramt af sprøjtevæsken. Dampvirkning: Bekæmper bladlus, der sidder skjult f.eks. mellem blade eller i bunden af afgrøden. Gennemtrængningseffekt: Bekæmper bladlus, der suger på undersiden af blade. Endelig vil bladlusenes naturlige fjender, som skånes af Pirimor 500 WG, medvirke til at reducere størrelsen af et eventuelt nyt bladlusangreb. (Se arter under miljøafsnit.) Pirimor 500 WG bekæmper de bladlusarter, der normalt angriber landbrugs- og gartneriafgrøder, men har nedsat effekt mod: Multi-resistente ferskenbladlus (Myzus persicae), agurkbladlus (Aphis gossypii), nasturiebladlus (Aphis nasturtii) og tørstetræbladlus (Aphis frangulae). De med fed skrift fremhævede arter vil kunne

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS06
Giftig
Giftig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P3
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Generelt: Første forgiftningssymptomer: Tåreflod, smerter i øjnene, klemmen for brystet, sved, kvalme, opkastning, krampeagtige smerter i maven, diarré og mathed. Hud: Irriterer huden. Virkstoffet kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Indånding: Indånding af sprøjtetågen kan forårsage irritation af slimhinder og lunger samt give hovedpine. Øjne: Er svagt øjeirriterende.
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101) • I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Skyl munden (P301+P310+P330) • VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352) • VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. (P304+P340). Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag (P312) • VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338) • VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313) • Søg lægehjælp ved ubehag (P314) • Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333+P313) • Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313) • Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364) • Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H301 Giftig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P260 Indånd ikke spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P330 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Skyl munden.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
2757
RID_ADR
6.1, III
IMDG
6.1, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Pirimor 500 WG
Sikkerhedsdatablad
Pirimor 500 WG
Vejledning i Planteværn  2024
Side 380 til 383
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.