Middeldatabasen   5. april. 2020   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Magnesiumsulfat 10% Mg
Mikronæringsstof
Mikronæringsstof
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Bittersalt
Pakningsstørrelse
50 kg
Registreringsindehaver
Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG)
Distributør
Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG)
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Pulver
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
495  g/kg  magnesiumsulfat
(~ 100,0  g/kg  magnesium)
Pesticidbelastning:
Ingen

Anvendelse  
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Bemærkning
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Mavrik Vita, Mirador Forte, Orius 200 EW, Orius Max 200 EW, Riza, Rubric, Tebusha 25% EW, YaraVita Bortrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Axiendo 2,5 WG, Evure Neo, Fastac 50, Folicur EW 250, Karate 2,5 WG, Kerb 400 SC, Lamdex, LFS Alpha-cypermethrin, LFS Pirimicarb, LFS Propyzamid, Mystic 250 EC, Pediment, Pirimor 500 WG, Pirimor G
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Atlantis OD, ATR Clopico, ATR Clopyralid, Cliophar 600 SL, Galera, Glotron 700 SC, Goliath, Goltix 70 WG, Goltix SC 700, LFS Clopyralid 72 SG, LFS Clopyralid-Picloram, Matrigon 600 SL, Matrigon 72 SG, Metafol 700, SweDane Metafol 700, Solubor DF

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Bemærkning
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Ingen oplysninger

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
Bifare
Ingen oplysninger

Beskyttelsesforanstaltninger
Ingen oplysninger
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Ingen oplysninger
Risiko- og sikkerhedssætninger
Ingen oplysninger

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.