Middeldatabasen   28. februar 2020   SEGES
Blandingstabeller
Vælg en afgrøde:

Blandingstabel for midler i solbær
Klik på navnet for at markere et middel.
Dobbeltklik på navnet for at få vist oplysninger om midlet.
Se tegnforklaring under tabellen.

                                                                                                      BioBor 150
  BorSupport 150F
    Kobberoxychlorid 40% Cu
      Magnesiumsulfat 10% Mg
        Manganchelat 8% Mn
          Mangansulfat (Brenntag)
            Mangansulfat 32
              Mantrac 500
                NitraMan 235
    X X   X       Solubor DF
  X V V     V V     YaraVita Bortrac
                      YaraVita Brassitrel Pro
        V V             YaraVita Coptrac 500
          V               Yaravita Gramitrel
          V X V             YaraVita KombiPhos
              V               YaraVita Magtrac
                                YaraVita Mantrac Pro
                                  YaraVita Zeatrel
                    V               YaraVita Zintrac
V V V V V   V V V                     Agropol
            V V                         Ammoniumsulfat
        V   V V V V V V               Biscaya OD 240
                                        V   BorAdditiv
        V   V V   V V   V                   Boxer
              V V V       V                     Candit
                                                  Contact
    V         V   V V V V V V V       V             DFF
              V   V V V V V V V                   Diflanil 500 SC
                                                      Dithane NT
          V         V V V V V V V V V               Karate 2,5 WG
                      V   V V V   V V V               Kerb 400 SC
            V                                                 Kumulus S
                                                          Lamdex
                          V   V V V V V V V                   Legacy 500 SC
                V             V   V V X V V V V                   M-750
                                                                      MaisOil
V                                 V V V V   V V V V     O           MaisTer
              V       V             V   V V X V V V V                   Metaxon
                V       V             V   V V X V V V V                   NF-M 750
                                  V                                           Olie
                    V                   V   V V V V V V V       V   V V       Orius 200 EW
                      V                                             V   V V       Orius Max 200 EW
                                              V         V V V V                     PG 26N
                                                                              Pirimor 500 WG
    V V     V               V       V             V   V V V V   V V               Pirimor G
                          V             V               V V V   V   V                   Signum WG
                                                      V V V V V V V V V                     Sprede-klæbemiddel
                                                V                                             Support Super-ADD
                                                          V   V V X V V                         SweDane MCPA 750
        V   V V     V             V                     V   V V V V V V V                   Tilt 250 EC
                                                              V   V V X V V V V                     U46 M
U46 M
Tilt 250 EC
SweDane MCPA 750
Support Super-ADD
Sprede-klæbemiddel
Signum WG
Pirimor G
Pirimor 500 WG
PG 26N
Orius Max 200 EW
Orius 200 EW
Olie
NF-M 750
Metaxon
MaisTer
MaisOil
M-750
Legacy 500 SC
Lamdex
Kumulus S
Kerb 400 SC
Karate 2,5 WG
Dithane NT
Diflanil 500 SC
DFF
Contact
Candit
Boxer
BorAdditiv
Biscaya OD 240
Ammoniumsulfat
Agropol
YaraVita Zintrac
YaraVita Zeatrel
YaraVita Mantrac Pro
YaraVita Magtrac
YaraVita KombiPhos
Yaravita Gramitrel
YaraVita Coptrac 500
YaraVita Brassitrel Pro
YaraVita Bortrac
Solubor DF
NitraMan 235
Mantrac 500
Mangansulfat 32
Mangansulfat (Brenntag)
Manganchelat 8% Mn
Magnesiumsulfat 10% Mg
Kobberoxychlorid 40% Cu
BorSupport 150F
BioBor 150
 
V Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
O Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen
X Blandingspartnere, der IKKE bør blandesMiddeldatabasen drives og vedligeholdes af SEGES, Agro Food Park 15, DK 8200 Århus N. Yderligere information om planteværn kan findes i LandbrugsInfo på temasiden om planteværn.