Middeldatabasen   16. oktober 2019   SEGES
Blandingstabeller
Vælg en afgrøde:

Blandingstabel for midler i rødsvingel
Klik på navnet for at markere et middel.
Dobbeltklik på navnet for at få vist oplysninger om midlet.
Se tegnforklaring under tabellen.

                                                                                                                                                                                                                                    BioBor 150
  Bor MEA 150
    BorSupport 150F
      CarboMan 500
        Hu-Man 15
          Kobberoxychlorid 40% Cu
            Magnesiumsulfat 10% Mg
              Manganchelat 8% Mn
                Mangan-nitrat 235
                  Mangansulfat (Brenntag)
                    Mangansulfat 32
                      Mantrac 500
                        NitraMan 235
                          NoroTec Bor
                            Pioner S Gødning 80
        X X     X             Solubor DF
      X V V       V V           YaraVita Bortrac
                                  YaraVita Brassitrel Pro
            V V                     YaraVita Coptrac 500
              V                       Yaravita Gramitrel
              V X V                     YaraVita KombiPhos
                  V                       YaraVita Magtrac
                                            YaraVita Mantrac Pro
                                              YaraVita Zeatrel
                        V                       YaraVita Zintrac
V     V V   V V V X         O     V               Agil 100 EC
  V V V V V   V V V                                 Agropol
    V   V V V V V V     V                 V         Amistar
                V V                                     Ammoniumsulfat
                                                          Ariane FG S
          V   V V V V   V V V         V                     Avaunt
                                                        Avaunt 150 EC
            V     V V X   V V V               V               Basagran M75
                V   V V X V V V V               V               Basagran SG
                                              X     V               Bentazon 480
                                                                V     BorAdditiv
  V V                 V   V V   V V   V                               Boxer
              V   V     V   V V V V V V V   V             V               Bumper 25 EC
V                   V                       V         V                     Catch
V V                       V   V V V V     V                                 CCC 750
V   V                   V                               V V     V       V       Cleave
      V                         V   V V   V     V                                 Comet Pro
                                V                                                   Contact
      V                       V     V   V V V V V   V           X                     Cuadro 25 EC
    V   V   V                   V                                 X                     Cuadro NT
V V   V V   V V                     V   V V V V V   V                                 Cycocel 750
        V V                               V   V V V V V   V                                 Cycocel Extra
                              V           V   V V V V V V V           V                     Cyperb 100
                                              V   V V V V   V V                               Cyperb 100 EW
                                                    V V   V V V             V                     Cyperb 100 W
                                                                                                    Dash
                  V V   V                       V   V V V V V V V           V                     DFF
                                                V   V V V V V V V                               Diflanil 500 SC
                                                                                                          DLG Contact
                                                                                              Express 50 SX
    V           V V     V   V V V   V V         V     V   V V X V V V V                             Express ST
        V         V   V           V                 V     V   V V X V V V V                             Express SX
                                                            V   V V   V V   V                               Fidox EC
                  V                 V                     V X V V X V V V V                 Fighter 480
                                                              V   V V   V V   V                               Flurostar 180
  V               V                                 X                   V   V V V V V                                 Focus Ultra
        V V                                                     V                                                   Folicur EW 250
V                                                                                                     V                     Folicur Xpert
              X                                                                     X X                     X X X Harmony 50 SX
              X X X V   V                 V                             V V     V             X X                     X X X Harmony SX
X   V V         X X       V         V X X     V   V                     V               V     X           V     V               Hussar OD
X X X V V         X X X     V         V X X     V   V                     V               V     X           V     V               Hussar Plus OD
X X                   V                   V           V                     V                                 X                     Inter-Trinex
V V V       V V V V                   V V         V V V   V V V V     V   V V V V V V V V V V                           Karate 2,5 WG
                                                                            V   V V V V V V V                               Legacy 500 SC
                                                                                                                                            MaisOil
                V V                           V       V                     V                 V                                     Medax Max
              V V                             V       V                     V                 V                                     Medax Top
                                                                  V                         V   V V V V V V V                               Mirador 250 SC
          V   X X     V V       V                 V         V V V V                 V     V   V V V V V   V           X                     Moddus M
            V   O O       V         V                     V         V V   V                 V                                 X                     Moddus Start
              V   X X                   V                   V           V                     V                                 X                     Moxa
                  X X X X             X X X                                                                                                 Nuance Max 75 WG
                V   X X X               X X X     V           V V                             V     V   V V   V V   V                             Nuance WG
                                                                                          V                                                                   Olie
    V               V         V       V V     V                 V       V   V   V                   V                                                       Optimus Max
          V           V   V V                   V                   V V V       V   V                   V   V V   V V V V V V V           V     V V             Orius 200 EW
  V     V V V V           V   V V V V       V       V                 V V     V   V   V                   V                                 V     V V             Orius Max 200 EW
                                V                                                                                                                                     Penol 33E
                                                                                                                      V         V V V V                                 PG 26N
    V V           V V             V V                 V     V                   V   V                       V   V V V V V V V                                 Primus
                                                                                                                                                                Primus 250 WG
  V     V                       V V                   V       V         V V           V   V                   V               V               V V     V       V       Primus XL
                                                                                                              V   V V V V V V V                                 Propi 25 EC
                                                                                            V           V                                                                         Reglone
                                              V V                                                                                                                                   Renol
                                                                                  V                                     V V V V V V V                                 Saracen
V           V       V     V                       V V V               V V       V                                                                             V                     Saracen Delta
                                                                                                                                                            Saracen Delta Max
                                                                                                                                                                        Saracen M
      V                     V                       V V               V                                 V                                                                       Sempra 500 SC
                                                              V                                                                             V V V V V V V V V                                 Sprede-klæbemiddel
                                                                                                        V                                                                                       Stabilan Extra
    V                   V     V     V   V V           V V     V V         V V     V         V V V V       V V V                   V     V       V V V             V V     V       V       Starane XL
                                                                            V     V                               V V       V                   V V V V V   V               V               Stomp CS
                                                                                                                                V                                                                       Support Super-ADD
                                                                                                                                                  O                     Talius
      X                   X                                         X X     V V                                 V     V X   V V                             V V V X V V V           X                     Terpal
V       V                     V         V V V   V           V   V V V   V       V                   V V     V           V V           V     V   V V V V V V V                               Tilt 250 EC
                                  V V                                                                                                                                 Tomahawk 200 EC
                                            V                             X X                                                                                                   X                     Tridus 250
  V         V                       V V               V         V                 V   V V                   V         V   V                   V     V   V V   V V                                     Trimaxx
    V V                           V     V V                       V       V V   V   V V   V V V                 V       V   V   V                   V                                             Trimaxx M
      V V         V                       V       V     X         V         X X X               X                       V   V   V V               V                             V     V               Trimmer 500 WG
  V                                             V   X                     X X X               X                                                                                           Trimmer SG
                                                                                                                                                                                      X                   Troy
                                                                                                                                                                                                                              Ultimate S
V                 V                 V                                       V V                   V                             V V       V                                                                                   Viverda
          V       X                                 V                 V V       V V V               V       V           V           V                       V                                                   Zypar
Zypar
Viverda
Ultimate S
Troy
Trimmer SG
Trimmer 500 WG
Trimaxx M
Trimaxx
Tridus 250
Tomahawk 200 EC
Tilt 250 EC
Terpal
Talius
Support Super-ADD
Stomp CS
Starane XL
Stabilan Extra
Sprede-klæbemiddel
Sempra 500 SC
Saracen M
Saracen Delta Max
Saracen Delta
Saracen
Renol
Reglone
Propi 25 EC
Primus XL
Primus 250 WG
Primus
PG 26N
Penol 33E
Orius Max 200 EW
Orius 200 EW
Optimus Max
Olie
Nuance WG
Nuance Max 75 WG
Moxa
Moddus Start
Moddus M
Mirador 250 SC
Medax Top
Medax Max
MaisOil
Legacy 500 SC
Karate 2,5 WG
Inter-Trinex
Hussar Plus OD
Hussar OD
Harmony SX
Harmony 50 SX
Folicur Xpert
Folicur EW 250
Focus Ultra
Flurostar 180
Fighter 480
Fidox EC
Express SX
Express ST
Express 50 SX
DLG Contact
Diflanil 500 SC
DFF
Dash
Cyperb 100 W
Cyperb 100 EW
Cyperb 100
Cycocel Extra
Cycocel 750
Cuadro NT
Cuadro 25 EC
Contact
Comet Pro
Cleave
CCC 750
Catch
Bumper 25 EC
Boxer
BorAdditiv
Bentazon 480
Basagran SG
Basagran M75
Avaunt 150 EC
Avaunt
Ariane FG S
Ammoniumsulfat
Amistar
Agropol
Agil 100 EC
YaraVita Zintrac
YaraVita Zeatrel
YaraVita Mantrac Pro
YaraVita Magtrac
YaraVita KombiPhos
Yaravita Gramitrel
YaraVita Coptrac 500
YaraVita Brassitrel Pro
YaraVita Bortrac
Solubor DF
Pioner S Gødning 80
NoroTec Bor
NitraMan 235
Mantrac 500
Mangansulfat 32
Mangansulfat (Brenntag)
Mangan-nitrat 235
Manganchelat 8% Mn
Magnesiumsulfat 10% Mg
Kobberoxychlorid 40% Cu
Hu-Man 15
CarboMan 500
BorSupport 150F
Bor MEA 150
BioBor 150
 
V Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)