Middeldatabasen   24. august 2019   SEGES
Blandingstabeller
Vælg en afgrøde:

Blandingstabel for midler i majs
Klik på navnet for at markere et middel.
Dobbeltklik på navnet for at få vist oplysninger om midlet.
Se tegnforklaring under tabellen.

                                                                                                                                        BioBor 150
  Bor MEA 150
    BorSupport 150F
      Hu-Man 15
        Kobberoxychlorid 40% Cu
          Magnesiumsulfat 10% Mg
            Manganchelat 8% Mn
              Mangansulfat (Brenntag)
                Mangansulfat 32
                  Mantrac 500
                    NitraMan 235
                      NoroTec Bor
                        Pioner S Gødning 80
        X X   X           Solubor DF
      X V V     V V         YaraVita Bortrac
                              YaraVita Brassitrel Pro
            V V                 YaraVita Coptrac 500
              V                   Yaravita Gramitrel
              V X V                 YaraVita KombiPhos
                  V                   YaraVita Magtrac
                                        YaraVita Mantrac Pro
                                          YaraVita Zeatrel
                        V                   YaraVita Zintrac
V V V V V   V V V                             Agropol
            V V                                 Ammoniumsulfat
    V   V V X V V V V             V             Basagran SG
                                  X   V             Bentazon 480
                                                V     BorAdditiv
                                      O                 Border 100 SC
            V V V     V           O           V Callisto
              V   V V   V     V   V                         Comet
                V   V V   V     V                             Comet Pro
                                                                Contact
                    V   V V V V V V V           V                 Cyperb 100
                      V   V V V V   V V                           Cyperb 100 EW
                            V V   V V V             V                 Cyperb 100 W
                        V   V V V V V V V                         Cythrin 500
                                                                          Dash
                              V   V V V V V V V           V                 DFF
                                                                              DLG Contact
  V         V   V               V   V V X V V V V                         Express SX
              V       V V           V X V V X V V V V             Fighter 480
                                      V   V V   V V   V                           Flurostar 180
  V       V                               V   V V V V V                             Focus Ultra
    V X V               V V         V                                           Harass
                                                    X X                 X X X Harmony 50 SX
  X       X V V           V   V V V         V   V             X X                 X X X Harmony SX
      V V                           V V     V V V V V V V V V                       Karate 2,5 WG
                                                V   V V V V V V V                           Legacy 500 SC
        V                             V V                                                         MaisOil
V     V     V                       V V           V V V V   V V V V         O               MaisTer
      V X   X       X   V                             V   V V   V V   V                         Nuance WG
                                                V                                                   Olie
    V         V                               V                                                           Onyx
                                            V V               V   V V V V V V V   V                         Opera
                                                                V         V V V V                             PG 26N
                V             V                 V V                                                             Propulse SE 250
                    V V                                           V V V V V V V V V                             Sprede-klæbemiddel
            V       V V   V       V                                                               Starane 333 HL
              V V     V   V     V                                                           O             Starship
                                                                                      O             Starship Max
    V               V               V                   V                 V V V V V   V             V             Stomp CS
                                                                    V                                                       Support Super-ADD
        V             V V     V       V O                                                           O           V Temsa SC
                        V     V         V                                                                 O                 Tocalis
                                                                                                              Tomahawk 200 EC
                                                                                                      X               Troy
                              V     V         V                                                                           Xinca
Xinca
Troy
Tomahawk 200 EC
Tocalis
Temsa SC
Support Super-ADD
Stomp CS
Starship Max
Starship
Starane 333 HL
Sprede-klæbemiddel
Propulse SE 250
PG 26N
Opera
Onyx
Olie
Nuance WG
MaisTer
MaisOil
Legacy 500 SC
Karate 2,5 WG
Harmony SX
Harmony 50 SX
Harass
Focus Ultra
Flurostar 180
Fighter 480
Express SX
DLG Contact
DFF
Dash
Cythrin 500
Cyperb 100 W
Cyperb 100 EW
Cyperb 100
Contact
Comet Pro
Comet
Callisto
Border 100 SC
BorAdditiv
Bentazon 480
Basagran SG
Ammoniumsulfat
Agropol
YaraVita Zintrac
YaraVita Zeatrel
YaraVita Mantrac Pro
YaraVita Magtrac
YaraVita KombiPhos
Yaravita Gramitrel
YaraVita Coptrac 500
YaraVita Brassitrel Pro
YaraVita Bortrac
Solubor DF
Pioner S Gødning 80
NoroTec Bor
NitraMan 235
Mantrac 500
Mangansulfat 32
Mangansulfat (Brenntag)
Manganchelat 8% Mn
Magnesiumsulfat 10% Mg
Kobberoxychlorid 40% Cu
Hu-Man 15
BorSupport 150F
Bor MEA 150
BioBor 150
 
V Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
O Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen
X Blandingspartnere, der IKKE bør blandesMiddeldatabasen drives og vedligeholdes af SEGES, Agro Food Park 15, DK 8200 Århus N. Yderligere information om planteværn kan findes i LandbrugsInfo på temasiden om planteværn.