Middeldatabasen   3. juli 2020   SEGES
Blandingstabeller
Vælg en afgrøde:

Blandingstabel for midler i hør
Klik på navnet for at markere et middel.
Dobbeltklik på navnet for at få vist oplysninger om midlet.
Se tegnforklaring under tabellen.

                                                                          BorSupport 150F
  CarboMan 500
    Kobberoxychlorid 40% Cu
      Magnesiumsulfat 10% Mg
        Mangan 180
          Manganchelat 8% Mn
            Mangansulfat (Brenntag)
              Mangansulfat 32
                Mantrac 500
                  NitraMan 235
                    Pioner S Gødning 80
      X X     X       Solubor DF
    X V V       V V     YaraVita Bortrac
                          YaraVita Brassitrel Pro
          V V               YaraVita Coptrac 500
            V                 Yaravita Gramitrel
            V X V               YaraVita KombiPhos
                V                 YaraVita Magtrac
                                    YaraVita Mantrac Pro
                                      YaraVita Zeatrel
                      V                 YaraVita Zintrac
                              Accurate Max
  V     V V   V V V X       O   V           Agil 100 EC
  V V V V V   V V V                         Agropol
                V V                             Ammoniumsulfat
                                                V BorAdditiv
          V   V V V V V V V                         Cantus
        V                                             Contact
                                                        Dash
                                                        DLG Contact
  V                   V   V V V V V                         Focus Ultra
              V V V V V V V V V V                   Karate 2,5 WG
V               V   V   V V V V V V V X       X       X       Matrigon 72 SG
                                          O     V       V       Mavrik Vita
                          V         V V V V                         PG 26N
                            V V V V V V V V V                         Sprede-klæbemiddel
                    V                                                   Support Super-ADD
Support Super-ADD
Sprede-klæbemiddel
PG 26N
Mavrik Vita
Matrigon 72 SG
Karate 2,5 WG
Focus Ultra
DLG Contact
Dash
Contact
Cantus
BorAdditiv
Ammoniumsulfat
Agropol
Agil 100 EC
Accurate Max
YaraVita Zintrac
YaraVita Zeatrel
YaraVita Mantrac Pro
YaraVita Magtrac
YaraVita KombiPhos
Yaravita Gramitrel
YaraVita Coptrac 500
YaraVita Brassitrel Pro
YaraVita Bortrac
Solubor DF
Pioner S Gødning 80
NitraMan 235
Mantrac 500
Mangansulfat 32
Mangansulfat (Brenntag)
Manganchelat 8% Mn
Mangan 180
Magnesiumsulfat 10% Mg
Kobberoxychlorid 40% Cu
CarboMan 500
BorSupport 150F
 
V Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
O Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen
X Blandingspartnere, der IKKE bør blandesMiddeldatabasen drives og vedligeholdes af SEGES, Agro Food Park 15, DK 8200 Århus N. Yderligere information om planteværn kan findes i LandbrugsInfo på temasiden om planteværn.