Middeldatabasen   29. januar 2020   SEGES
Blandingstabeller
Vælg en afgrøde:

Blandingstabel for midler i rødkløver
Klik på navnet for at markere et middel.
Dobbeltklik på navnet for at få vist oplysninger om midlet.
Se tegnforklaring under tabellen.

                                                                                                      BioBor 150
  Bor MEA 150
    BorSupport 150F
      Hu-Man 15
        Kobberoxychlorid 40% Cu
          Magnesiumsulfat 10% Mg
            Manganchelat 8% Mn
              Mangansulfat (Brenntag)
                Mangansulfat 32
                  Mantrac 500
                    NitraMan 235
                      NoroTec Bor
                        Pioner S Gødning 80
        X X   X           Solubor DF
      X V V     V V         YaraVita Bortrac
                              YaraVita Brassitrel Pro
            V V                 YaraVita Coptrac 500
              V                   Yaravita Gramitrel
              V X V                 YaraVita KombiPhos
                  V                   YaraVita Magtrac
                                        YaraVita Mantrac Pro
                                          YaraVita Zeatrel
                        V                   YaraVita Zintrac
V V V V V   V V V                             Agropol
            V V                                 Ammoniumsulfat
                                              Avaunt 150 EC
      V   V V X V V V V             V             Basagran SG
                                    X   V             Bentazon 480
                                                  V     BorAdditiv
                                                          Contact
            V   V V V V V V V           V                 Cyperb 100
                V   V V V V   V V                           Cyperb 100 EW
                      V V   V V V             V                 Cyperb 100 W
                                                                  Dash
                                                                    DLG Contact
        V V     V   V V V V V V V               V       Fastac 50
V         V               V X V V X V V V V             Fighter 480
V V   V                       V   V V V V V                             Focus Ultra
                                                          V                 Folicur Xpert
                                            X X                 X X X Harmony 50 SX
    V                 V V     V V V V V V V V V                       Karate 2,5 WG
                                    V   V V V   V V V                       Kerb 400 SC
                                                                              Lamdex
                                                                                      MaisOil
                                  V                                                     Olie
                                            V         V V V V                             PG 26N
                                V                                                           Reglone
                                              V V V V V V V V V                             Sprede-klæbemiddel
                    V V                           V V V V V   V             V             Stomp CS
                                        V                                                         Support Super-ADD
                                                                        X               Troy
Troy
Support Super-ADD
Stomp CS
Sprede-klæbemiddel
Reglone
PG 26N
Olie
MaisOil
Lamdex
Kerb 400 SC
Karate 2,5 WG
Harmony 50 SX
Folicur Xpert
Focus Ultra
Fighter 480
Fastac 50
DLG Contact
Dash
Cyperb 100 W
Cyperb 100 EW
Cyperb 100
Contact
BorAdditiv
Bentazon 480
Basagran SG
Avaunt 150 EC
Ammoniumsulfat
Agropol
YaraVita Zintrac
YaraVita Zeatrel
YaraVita Mantrac Pro
YaraVita Magtrac
YaraVita KombiPhos
Yaravita Gramitrel
YaraVita Coptrac 500
YaraVita Brassitrel Pro
YaraVita Bortrac
Solubor DF
Pioner S Gødning 80
NoroTec Bor
NitraMan 235
Mantrac 500
Mangansulfat 32
Mangansulfat (Brenntag)
Manganchelat 8% Mn
Magnesiumsulfat 10% Mg
Kobberoxychlorid 40% Cu
Hu-Man 15
BorSupport 150F
Bor MEA 150
BioBor 150
 
V Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
O Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen
X Blandingspartnere, der IKKE bør blandesMiddeldatabasen drives og vedligeholdes af SEGES, Agro Food Park 15, DK 8200 Århus N. Yderligere information om planteværn kan findes i LandbrugsInfo på temasiden om planteværn.