Middeldatabasen   28. februar 2020   SEGES
Blandingstabeller
Vælg en afgrøde:

Blandingstabel for midler i kirsebær
Klik på navnet for at markere et middel.
Dobbeltklik på navnet for at få vist oplysninger om midlet.
Se tegnforklaring under tabellen.

                                                                                        BioBor 150
  BorSupport 150F
    Kobberoxychlorid 40% Cu
      Magnesiumsulfat 10% Mg
        Mangansulfat (Brenntag)
          Mangansulfat 32
            Mantrac 500
              NitraMan 235
    X X X       Solubor DF
  X V V   V V     YaraVita Bortrac
                    YaraVita Brassitrel Pro
        V V           YaraVita Coptrac 500
          V             Yaravita Gramitrel
          V X V           YaraVita KombiPhos
              V             YaraVita Magtrac
                              YaraVita Mantrac Pro
                                YaraVita Zeatrel
                    V             YaraVita Zintrac
V V V V V   V V V                   Agropol
            V V                       Ammoniumsulfat
                                    V   BorAdditiv
                                          Contact
            V V V V V   V                   Delan WG
          V   V V V V V V V       V           DFF
            V   V V V V V V V                 Diflanil 500 SC
                                                Dithane NT
                                                    Fibro
V                 V V V V V V V V V             Karate 2,5 WG
  X                                                     Kumulus S
                                                    Lamdex
                        V   V V V V V V V                 Legacy 500 SC
                  V       V   V V X V V V V                 M-750
                                                                MaisOil
V                             V V V V   V V V V     O         MaisTer
            V           V       V   V V X V V V V                 Metaxon
              V           V       V   V V X V V V V                 NF-M 750
                                    V         V V V V                   PG 26N
                                                                  Pirimor 500 WG
      V             V           V       V   V V V V   V V             Pirimor G
                    V           V             V V V   V   V                 Signum WG
                                            V V V V V V V V V                   Sprede-klæbemiddel
                                        V                                         Support Super-ADD
                                                V   V V X V V                       SweDane MCPA 750
                                                  V   V V X V V V V                   U46 M
U46 M
SweDane MCPA 750
Support Super-ADD
Sprede-klæbemiddel
Signum WG
Pirimor G
Pirimor 500 WG
PG 26N
NF-M 750
Metaxon
MaisTer
MaisOil
M-750
Legacy 500 SC
Lamdex
Kumulus S
Karate 2,5 WG
Fibro
Dithane NT
Diflanil 500 SC
DFF
Delan WG
Contact
BorAdditiv
Ammoniumsulfat
Agropol
YaraVita Zintrac
YaraVita Zeatrel
YaraVita Mantrac Pro
YaraVita Magtrac
YaraVita KombiPhos
Yaravita Gramitrel
YaraVita Coptrac 500
YaraVita Brassitrel Pro
YaraVita Bortrac
Solubor DF
NitraMan 235
Mantrac 500
Mangansulfat 32
Mangansulfat (Brenntag)
Magnesiumsulfat 10% Mg
Kobberoxychlorid 40% Cu
BorSupport 150F
BioBor 150
 
V Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
O Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen
X Blandingspartnere, der IKKE bør blandesMiddeldatabasen drives og vedligeholdes af SEGES, Agro Food Park 15, DK 8200 Århus N. Yderligere information om planteværn kan findes i LandbrugsInfo på temasiden om planteværn.