Middeldatabasen   24. august 2019   SEGES
Blandingstabeller
Vælg en afgrøde:

Blandingstabel for midler i græs
Klik på navnet for at markere et middel.
Dobbeltklik på navnet for at få vist oplysninger om midlet.
Se tegnforklaring under tabellen.

<
                                                                                                                                                                                                                                                                        BioBor 150
  Bor MEA 150
    BorSupport 150F
      CarboMan 500
        Hu-Man 15
          Kobberoxychlorid 40% Cu
            Magnesiumsulfat 10% Mg
              Manganchelat 8% Mn
                Mangan-nitrat 235
                  Mangansulfat (Brenntag)
                    Mangansulfat 32
                      Mantrac 500
                        NitraMan 235
                          NoroTec Bor
                            Pioner S Gødning 80
        X X     X             Solubor DF
      X V V       V V           YaraVita Bortrac
                                  YaraVita Brassitrel Pro
            V V                     YaraVita Coptrac 500
              V                       Yaravita Gramitrel
              V X V                     YaraVita KombiPhos
                  V                       YaraVita Magtrac
                                            YaraVita Mantrac Pro
                                              YaraVita Zeatrel
                        V                       YaraVita Zintrac
V     V V   V V V X         O     V               Agil 100 EC
  V V V V V   V V V                                 Agropol
    V   V V V V V V     V                 V         Amistar
                V V                                     Ammoniumsulfat
                                                          Ariane FG S
    V     V   V V   V       X     V   V       X X           Atlantis OD
            V   V V V V   V V V         V                     Avaunt
                                                          Avaunt 150 EC
              V     V V X   V V V               V               Basagran M75
                  V   V V X V V V V               V               Basagran SG
  V                     V                                             Bell
                                                  X     V               Bentazon 480
                                                                    V     BorAdditiv
  V   V       V           V   V V   V V   V                               Boxer
                V V   V     V   V V V V V V V   V             V               Bumper 25 EC
V       V               V                       V         V                     Catch
V V                       V   V V V V     V                                 CCC 750
            V   V                 V   V V   V                                       Ceando
  V   V                       V                               V V     V       V       Cleave
  V   V V       V   V               V   V V   V     V   V                             Comet
    V     V       V                     V   V V   V     V                                 Comet Pro
                                        V                                                   Contact
    V     V           V         X     V     V   V V V V V   V           X                     Cuadro 25 EC
    V V     V   V       V         X     V                                 X                     Cuadro NT
V V   V V V V   V V       V         V       V   V V V V V   V                                 Cycocel 750
        V V V V             V                     V   V V V V V   V                                 Cycocel Extra
                                    V             V   V V V V V V V           V                     Cyperb 100
                                                      V   V V V V   V V                               Cyperb 100 EW
                                                            V V   V V V             V                     Cyperb 100 W
                                                                                                            Dash
                    V   V   V               V           V   V V V V V V V           V                     DFF
                                                      V   V V V V V V V                               Diflanil 500 SC
                                    V                                                                             Diqua
                                                                                                                    DLG Contact
                                                                                                                    Dragoon
                                                                                                                      ECP Diquat
                                                                                                        Express 50 SX
          V           V V       V     V V V   V   V     X     V     V   V V X V V V V                             Express ST
              V         V   V   V           V     V         X     V     V   V V X V V V V                             Express SX
V V                   V V   V V   V   V V V   V V V V V V     V   V V   V V V V V V V                 V         Fastac 50
                                                                            V   V V   V V   V                               Fidox EC
  V                       V                     V                         V X V V X V V V V                 Fighter 480
                                                                            V   V V   V V   V                               Flurostar 180
  V   V                   V                                       X                     V   V V V V V                                 Focus Ultra
        V V V                                 V                 V               V                                                   Folicur EW 250
V                                                                                                                     V                     Folicur Xpert
            V   V             V           V V       X                 X           V                                 X                     Foxtrot
                  X                                                                                 X X                     X X X Harmony 50 SX
                  X X X     V     V                 V   V                                 V V     V             X X                     X X X Harmony SX
X     V V         V X X             V         V X X       V     V                   X     V               V     X           V     V               Hussar OD
X X X X V V         V X X X           V         V X X       V     V                   X     V               V     X           V     V               Hussar Plus OD
X X                   V   V                         V         V     V                     X   V                                 X                     Inter-Trinex
V V V     V   V V   V V                         V V             V V V   V   V V V V     V   V V V V V V V V V V                           Karate 2,5 WG
                                                                                                          V   V V V   V V V                           Kerb 400 SC
                                                                                                V   V V V V V V V                               Legacy 500 SC
      V V V     V                                       V     V     V   V V                         V   V V X V V V V                               M-750
                                                                                                                                                                  MaisOil
                    V V                                   V       V   V           V           V                 V                                     Medax Max
                  V V                                     V       V V V           V           V                 V                                     Medax Top
        V V V V X   V       V   V                         V     V   V V   V V                   V     V   V V X V V V V                               Metaxon
                                                                                    V                             V   V V V V V V V                               Mirador 250 SC
            V   X X       V V       V V                       V         V V V V V V                 X   V     V   V V V V V   V           X                     Moddus M
              V   O O         V         V V                           V         V V V V   V                 O   V                                 X                     Moddus Start
                V   X X                   V   V                         V         V     V                     X   V                                 X                     Moxa
                X                                           V   V   V       V             V                               V V                     Mustang forte
            V V V V X             V                           V     V   V V   V V                   V     V   V V X V V V V                               NF-M 750
                            X X X X               X X X                                                       X                                                       Nuance Max 75 WG
                          V   X X X                 V X X X           V           V V                               X     V     V   V V   V V   V                             Nuance WG
                                                                                                                  V                                                                     Olie
    V                   V         V         V V   V   V                       V       V V     V   V                     V                                                       Optimus Max
        V     V                 V   V V                       V                         V V V     V     V   V                       V   V V   V V V V V V V           V     V V             Orius 200 EW
  V     V     V V V                 V   V V V V         V         V                       V V     V V     V   V                 V     V                                 V     V V             Orius Max 200 EW
                                          V                                                                                                                                                       Penol 33E
                                                                                                                                                  V         V V V V                                 PG 26N
                X X   X X   X             V   X X       V V   X   V   V             V             X     V X     X       V   X     V     V                                 X                     Primera Super
X     V V             V V                   V V     X               V           V                   V     V                   V       V   V V V V V V V                                 Primus
  X                                                     X                                                                                                                                   Primus 250 WG
  V X     V           V       V   V         V V                       V             V         V V               V   V                       V               V               V V     V       V       Primus XL
                                                                                                                                  V   V V V V V V V                                 Propi 25 EC
                                                                                                                  V               V                                                                             Reglone
                                                          V V                                                                                                                                                     Renol
            X                                                 X                                         V                                           V V V V V V V                                 Saracen
V           V X       V     V                                 V V V   X               V V             V                                     V         V                                   V                     Saracen Delta
            X                                           X                                                                                                                           Saracen Delta Max
                  X                                                 X                                                                                                                               Saracen M
      V                       V     V                           V V                   V                                           V                                                                           Sempra 500 SC
                                                                          V                                                                                             V V V V V V V V V                                 Sprede-klæbemiddel
                                          V           V       V                                                               V       V                                                                                       Stabilan Extra
    V                   V X     V     V V     V V   V   V         V V     X V V           V V           V         V V V V         V V V V                 V     V     V       V V V             V V     V       V       Starane XL
                          V                                                             V   V   V                                         V V         V     V               V V V V V   V               V               Stomp CS
                                                                                                                                                          V                                                                           Support Super-ADD
    V V                   V                                                           V