Middeldatabasen   28. februar 2020   SEGES
Blandingstabeller
Vælg en afgrøde:

Blandingstabel for midler i markærter
Klik på navnet for at markere et middel.
Dobbeltklik på navnet for at få vist oplysninger om midlet.
Se tegnforklaring under tabellen.

                                                                                                                        BioBor 150
  Bor MEA 150
    BorSupport 150F
      Hu-Man 15
        Kobberoxychlorid 40% Cu
          Magnesiumsulfat 10% Mg
            Manganchelat 8% Mn
              Mangansulfat (Brenntag)
                Mangansulfat 32
                  Mantrac 500
                    NitraMan 235
                      NoroTec Bor
                        Pioner S Gødning 80
        X X   X           Solubor DF
      X V V     V V         YaraVita Bortrac
                              YaraVita Brassitrel Pro
            V V                 YaraVita Coptrac 500
              V                   Yaravita Gramitrel
              V X V                 YaraVita KombiPhos
                  V                   YaraVita Magtrac
                                        YaraVita Mantrac Pro
                                          YaraVita Zeatrel
                        V                   YaraVita Zintrac
    V V V V V   V                             Activus 40 WG
V V     V V   V V V X         O   V             Agil 100 EC
    V V V V V   V V V                             Agropol
      V   V V V V V V     V               V       Amistar
                  V V                                 Ammoniumsulfat
      V V     V V X   V V V             V             Basagran M75
            V   V V X V V V V             V             Basagran SG
                                          X   V             Bentazon 480
                                                        V     BorAdditiv
                      V V     V V V                             Centium 36 CS
                        V V     V V V                             Command CS
                  V                                                 Contact
                        V   V V V V V V V           V                 Cyperb 100
                          V   V V V V   V V                           Cyperb 100 EW
                                V V   V V V             V                 Cyperb 100 W
                            V   V V V V V V V                         Cythrin 500
                                                                              Dash
                                                                              Dithane NT
              V V V   V   V   V   V V V V V V V               V       Fastac 50
V               V V   V V X         V       V     V   V                             Fenix
V           V                   V V X V V X V V V V             Fighter 480
V   V   V                   X               V   V V V V V                             Focus Ultra
V                         V V V   V   V   V V V V V V V V V                       Karate 2,5 WG
                                                                                    Lamdex
                                                                                              MaisOil
                                          V                         O       V     V           Mavrik Vita
V                                                   V   V V V V V V V                           Mirador 250 SC
        V V V   V           V                 V       V   V V   V                                   Nexide CS
                                          V                                                           Olie
                                                          V         V V V V                             PG 26N
                                                                                                Pirimor 500 WG
        V       V     V           V       V V V   V   V   V   V V V V   V V                       Pirimor G
                          V                                         V V V   V   V                           Signum WG
                                                                  V V V V V V V V V                             Sprede-klæbemiddel
                      V V V             V         V               V V V V V   V             V             Stomp CS
                                                    V                                                               Support Super-ADD
                                                                                    X               Troy
Troy
Support Super-ADD
Stomp CS
Sprede-klæbemiddel
Signum WG
Pirimor G
Pirimor 500 WG
PG 26N
Olie
Nexide CS
Mirador 250 SC
Mavrik Vita
MaisOil
Lamdex
Karate 2,5 WG
Focus Ultra
Fighter 480
Fenix
Fastac 50
Dithane NT
Dash
Cythrin 500
Cyperb 100 W
Cyperb 100 EW
Cyperb 100
Contact
Command CS
Centium 36 CS
BorAdditiv
Bentazon 480
Basagran SG
Basagran M75
Ammoniumsulfat
Amistar
Agropol
Agil 100 EC
Activus 40 WG
YaraVita Zintrac
YaraVita Zeatrel
YaraVita Mantrac Pro
YaraVita Magtrac
YaraVita KombiPhos
Yaravita Gramitrel
YaraVita Coptrac 500
YaraVita Brassitrel Pro
YaraVita Bortrac
Solubor DF
Pioner S Gødning 80
NoroTec Bor
NitraMan 235
Mantrac 500
Mangansulfat 32
Mangansulfat (Brenntag)
Manganchelat 8% Mn
Magnesiumsulfat 10% Mg
Kobberoxychlorid 40% Cu
Hu-Man 15
BorSupport 150F
Bor MEA 150
BioBor 150
 
V Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
O Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen
X Blandingspartnere, der IKKE bør blandesMiddeldatabasen drives og vedligeholdes af SEGES, Agro Food Park 15, DK 8200 Århus N. Yderligere information om planteværn kan findes i LandbrugsInfo på temasiden om planteværn.