Middeldatabasen   17. august 2019   SEGES
Blandingstabeller
Vælg en afgrøde:

Blandingstabel for midler i sukkerroer
Klik på navnet for at markere et middel.
Dobbeltklik på navnet for at få vist oplysninger om midlet.
Se tegnforklaring under tabellen.

                                                                                                                                                                            BorSupport 150F
  Kobberoxychlorid 40% Cu
    Magnesiumsulfat 10% Mg
      Manganchelat 8% Mn
        Mangansulfat (Brenntag)
          Mangansulfat 32
            Mantrac 500
              NitraMan 235
                Pioner S Gødning 80
      X X   X     Solubor DF
    X V V     V V   YaraVita Bortrac
                      YaraVita Brassitrel Pro
          V V           YaraVita Coptrac 500
            V             Yaravita Gramitrel
            V X V           YaraVita KombiPhos
                V             YaraVita Magtrac
                                YaraVita Mantrac Pro
                                  YaraVita Zeatrel
                      V             YaraVita Zintrac
V     V V   V V V X       O   V       Agil 100 EC
  V V V V V   V V V                     Agropol
              V V                         Ammoniumsulfat
                V                   V       Armure
                                        Avaunt 150 EC
              V V V V V V V                   Barclay Bolt XL
          V                               V       Belvedere
            V     V V V   V V V                     Betanal Classic
                                                      Betasana 160
                      V   V V V V V V               Biscaya OD 240
                                                        V BorAdditiv
                      V   V V V V V V V   V         V       Bumper 25 EC
    V                 V   V V V V V V V                     Cantus
                              V V     V V V                     Centium 36 CS
                      V                   X       X     X     Cliophar 600 SL
                                  V V     V V V                     Command CS
                              V                                       Contact
                                                                        Conviso One
                                                                          Corzal 160 SE
                                  V   V V V V V V V         V           Cyperb 100
                                        V   V V V V   V V                   Cyperb 100 EW
                                              V V   V V V           V           Cyperb 100 W
                                            V   V V V V V V V                 Cythrin 500
                                                                                    Dash
      V                                                                               ECP Metafol 700
  V                       X                       V   V V V V V                     Focus Ultra
                              V                                             V           Folicur Xpert
                                                                        X       X     X     Glotron 700 SC
                                          V                               X       X     X     Goltix 70 WG
                      V     V           V V           V     V V V   V V V X       X     X     Goltix SC 700
V                                                         V     V V V V V V V             V       Herbasan
                                                                  V V     V V V                     Kalif 360 CS
  V V X                         V     V     V V V   V     V V V V V V V V V V               Karate 2,5 WG
V     V                       V                               V     V V V   V V V             V       Kemifam Power
  V     V V                 V                                     V     V V V   V V V             V       Kontakt 320 SC
                                                                                                            Kumulus S
                                                                        V   V V V V V   V                     Maredo 125 SC
      V     V                                                 V                   X       X     X     Matrigon 600 SL
        V     V                                             V V   V V V V V V V X       X     X     Matrigon 72 SG
    V                                               V                                         O     V     V     Mavrik Vita
                                                              V                                   X       X     X     Metafol 700
        V V V   V V V         V   V V                     V V                 V V V   V V V             V       Nortron SC
                                                                                                                      Oblix 500
V             V V     V   V       V                           V V   V                                                   Olie
              V                                                 V                       V   V V V V V V V   V                 Opera
V         V                                                       V             V       V   V V V V V V V   V                 Opus
                                                                                            V         V V V V                     PG 26N
                                                                                                                            Pirimor 500 WG
            V   V V     V V V   V           V             V   V     V     V V V     V     V V   V V V V   V V               Pirimor G
                                                                                          V   V V V V V V V                     Propi 25 EC
                                                                                                        V                                 Quad-Glob 200 SL
                                                                                                          V V     V V V                     Reactor 360 CS
                          V V                                         V                                                                       Reglone
                                      V     V V V                                     V   V                                                   Renol
                                          V                                                             V   V V V   V V V                     Revus
            V     V V         V     V       V             V         V               V                     V V   V V V V V V V X       V     V     Rubric
V   V         V         V   V     X X     V V     V V V       V                   X           V V V                 V X     V                   Safari
                                X                                           X                                                             Safari 50 WG
        V                                         V                                                                                                       Select 240 EC
                                              V                                                                           V V V   V   V                   Signum WG
                  V                                                                                                     V V V V V V V V V                     Sprede-klæbemiddel
                                                                                                                                                              Sun-Oil 33 E
                                                                                                      V                                                           Support Super-ADD
            V     V         V         V     V                                                                                                                     SweDane Betasana 160
              V     V         V         V                                           V V V                     V                                   X       X     X     SweDane Metafol 700
                V     V                   V V                                                                                                                           Target 700
                    V             V   V           V V V         V                                 V                             V   V V V V V V V                   Tilt 250 EC
Tilt 250 EC
Target 700
SweDane Metafol 700
SweDane Betasana 160
Support Super-ADD
Sun-Oil 33 E
Sprede-klæbemiddel
Signum WG
Select 240 EC
Safari 50 WG
Safari
Rubric
Revus
Renol
Reglone
Reactor 360 CS
Quad-Glob 200 SL
Propi 25 EC
Pirimor G
Pirimor 500 WG
PG 26N
Opus
Opera
Olie
Oblix 500
Nortron SC
Metafol 700
Mavrik Vita
Matrigon 72 SG
Matrigon 600 SL
Maredo 125 SC
Kumulus S
Kontakt 320 SC
Kemifam Power
Karate 2,5 WG
Kalif 360 CS
Herbasan
Goltix SC 700
Goltix 70 WG
Glotron 700 SC
Folicur Xpert
Focus Ultra
ECP Metafol 700
Dash
Cythrin 500
Cyperb 100 W
Cyperb 100 EW
Cyperb 100
Corzal 160 SE
Conviso One
Contact
Command CS
Cliophar 600 SL
Centium 36 CS
Cantus
Bumper 25 EC
BorAdditiv
Biscaya OD 240
Betasana 160
Betanal Classic
Belvedere
Barclay Bolt XL
Avaunt 150 EC
Armure
Ammoniumsulfat
Agropol
Agil 100 EC
YaraVita Zintrac
YaraVita Zeatrel
YaraVita Mantrac Pro
YaraVita Magtrac
YaraVita KombiPhos
Yaravita Gramitrel
YaraVita Coptrac 500
YaraVita Brassitrel Pro
YaraVita Bortrac
Solubor DF
Pioner S Gødning 80
NitraMan 235
Mantrac 500
Mangansulfat 32
Mangansulfat (Brenntag)
Manganchelat 8% Mn
Magnesiumsulfat 10% Mg
Kobberoxychlorid 40% Cu
BorSupport 150F
 
V Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
O Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen
X Blandingspartnere, der IKKE bør blandesMiddeldatabasen drives og vedligeholdes af SEGES, Agro Food Park 15, DK 8200 Århus N. Yderligere information om planteværn kan findes i LandbrugsInfo på temasiden om planteværn.