Middeldatabasen   17. september 2019   SEGES
Blandingstabeller
Vælg en afgrøde:

Blandingstabel for midler i løg
Klik på navnet for at markere et middel.
Dobbeltklik på navnet for at få vist oplysninger om midlet.
Se tegnforklaring under tabellen.

                                                                                            BorSupport 150F
  Kobberoxychlorid 40% Cu
    Magnesiumsulfat 10% Mg
      Manganchelat 8% Mn
        Mangansulfat (Brenntag)
          Mangansulfat 32
            Mantrac 500
              NitraMan 235
    X X   X     Solubor DF
  X V V     V V   YaraVita Bortrac
                    YaraVita Brassitrel Pro
        V V           YaraVita Coptrac 500
          V             Yaravita Gramitrel
          V X V           YaraVita KombiPhos
              V             YaraVita Magtrac
                              YaraVita Mantrac Pro
                                YaraVita Zeatrel
                    V             YaraVita Zintrac
    V V V V V V V           V       Acrobat New
  V V V V V   V V V                   Agropol
              V V                       Ammoniumsulfat
          V   V V V V V V             Biscaya OD 240
                                          V BorAdditiv
          V   V V   V V   V                 Boxer
V                                   O           Buctril EC 225
                                                  Cabrio Duo
                                                    Contact
                                                      Dash
                  V                                     Designer
                                                        Dithane NT
                                                          ECP Diquat
              V                 V     V   V                   Fenix
        V   V       X           V   V V V V V                   Focus Ultra
              V V         V V V V V V V V V V             Karate 2,5 WG
V                 V         V   V V V V V V V X     X     X     Matrigon 72 SG
  V                                   V V V   V V V                   Ohayo
X                           V                                           Olie
                                      V         V V V V                   PG 26N
                                          V                               Quad-Glob 200 SL
      V V     V         V     V                                               Reglone
V           V                                 V V V   V V V                   Shirlan
                                                                              Shirlan Ultra
                                              V     V V V   V   V                 Signum WG
        V     X                                   V V V V V V V V V                   Sprede-klæbemiddel
                      V             V               V V V V V   V         V       Stomp CS
                                            V                                             Support Super-ADD
Support Super-ADD
Stomp CS
Sprede-klæbemiddel
Signum WG
Shirlan Ultra
Shirlan
Reglone
Quad-Glob 200 SL
PG 26N
Olie
Ohayo
Matrigon 72 SG
Karate 2,5 WG
Focus Ultra
Fenix
ECP Diquat
Dithane NT
Designer
Dash
Contact
Cabrio Duo
Buctril EC 225
Boxer
BorAdditiv
Biscaya OD 240
Ammoniumsulfat
Agropol
Acrobat New
YaraVita Zintrac
YaraVita Zeatrel
YaraVita Mantrac Pro
YaraVita Magtrac
YaraVita KombiPhos
Yaravita Gramitrel
YaraVita Coptrac 500
YaraVita Brassitrel Pro
YaraVita Bortrac
Solubor DF
NitraMan 235
Mantrac 500
Mangansulfat 32
Mangansulfat (Brenntag)
Manganchelat 8% Mn
Magnesiumsulfat 10% Mg
Kobberoxychlorid 40% Cu
BorSupport 150F
 
V Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
O Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen
X Blandingspartnere, der IKKE bør blandesMiddeldatabasen drives og vedligeholdes af SEGES, Agro Food Park 15, DK 8200 Århus N. Yderligere information om planteværn kan findes i LandbrugsInfo på temasiden om planteværn.