Middeldatabasen   24. august 2019   SEGES
Blandingstabeller
Vælg en afgrøde:

Blandingstabel for midler i gulerødder
Klik på navnet for at markere et middel.
Dobbeltklik på navnet for at få vist oplysninger om midlet.
Se tegnforklaring under tabellen.

                                                                                                                                BorSupport 150F
  Hu-Man 15
    Kobberoxychlorid 40% Cu
      Magnesiumsulfat 10% Mg
        Manganchelat 8% Mn
          Mangansulfat (Brenntag)
            Mangansulfat 32
              Mantrac 500
                NitraMan 235
                  Pioner S Gødning 80
      X X   X       Solubor DF
    X V V     V V     YaraVita Bortrac
                        YaraVita Brassitrel Pro
          V V             YaraVita Coptrac 500
            V               Yaravita Gramitrel
            V X V             YaraVita KombiPhos
                V               YaraVita Magtrac
                                  YaraVita Mantrac Pro
                                    YaraVita Zeatrel
                      V               YaraVita Zintrac
V V V V V   V V V                       Agropol
  V   V V V V V V     V             V   Amistar
              V V                           Ammoniumsulfat
                                              Betasana 160
    V       V   V V V V V V                 Biscaya OD 240
                                                V BorAdditiv
            V   V V   V V   V                     Boxer
V                 V V     V V V                       Centium 36 CS
  V                 V V     V V V                       Command CS
                                                          Contact
                    V   V V V V V V V         V             Cyperb 100
                      V   V V V V   V V                     Cyperb 100 EW
                            V V   V V V           V             Cyperb 100 W
                        V   V V V V V V V                   Cythrin 500
                                                                    Dash
                V             V   V V V V V V V         V             DFF
                              V   V V V V V V V                     Diflanil 500 SC
                                                                        Dithane NT
                                                                          ECP Diquat
              V                                                               ECP Metafol 700
                      V V V                   V     V   V                       Fenix
            V                 X             V   V V V V V                       Focus Ultra
                                              V V V   V V V X       X     X       Goltix SC 700
V                                                 V V V V V V V             V         Herbasan
V V                             V     V   V   V V V V V V V V V                 Karate 2,5 WG
                                                V   V V V V V V V                     Legacy 500 SC
                                            V                         X       X     X       Metafol 700
                                                      V   V V V V V V V                     Mirador 250 SC
        V       V                             V V                                               Olie
                                                          V         V V V V                       PG 26N
                                                                                          Pirimor 500 WG
      V   V V       V                 V           V   V   V   V V V V   V V                 Pirimor G
                      V                       V V                                                       Proman
                                                                    V                                   Quad-Glob 200 SL
                          V                     V     V                                                     Reglone
                      V V                                     V                                               Renol
V                     V                                                                                         Select 240 EC
                                                                              V V V   V   V                     Signum WG
        V                                                                   V V V V V V V V V                       Sprede-klæbemiddel
                                V                   V   V                 V V V V V   V           V         Stomp CS
                                                                    V                                                   Support Super-ADD
          V       V     V   V                                                                                           SweDane Betasana 160
            V       V     V                               V V V             V                         X       X     X       SweDane Metafol 700
              V             V                                                                                                 Target 700
Target 700
SweDane Metafol 700
SweDane Betasana 160
Support Super-ADD
Stomp CS
Sprede-klæbemiddel
Signum WG
Select 240 EC
Renol
Reglone
Quad-Glob 200 SL
Proman
Pirimor G
Pirimor 500 WG
PG 26N
Olie
Mirador 250 SC
Metafol 700
Legacy 500 SC
Karate 2,5 WG
Herbasan
Goltix SC 700
Focus Ultra
Fenix
ECP Metafol 700
ECP Diquat
Dithane NT
Diflanil 500 SC
DFF
Dash
Cythrin 500
Cyperb 100 W
Cyperb 100 EW
Cyperb 100
Contact
Command CS
Centium 36 CS
Boxer
BorAdditiv
Biscaya OD 240
Betasana 160
Ammoniumsulfat
Amistar
Agropol
YaraVita Zintrac
YaraVita Zeatrel
YaraVita Mantrac Pro
YaraVita Magtrac
YaraVita KombiPhos
Yaravita Gramitrel
YaraVita Coptrac 500
YaraVita Brassitrel Pro
YaraVita Bortrac
Solubor DF
Pioner S Gødning 80
NitraMan 235
Mantrac 500
Mangansulfat 32
Mangansulfat (Brenntag)
Manganchelat 8% Mn
Magnesiumsulfat 10% Mg
Kobberoxychlorid 40% Cu
Hu-Man 15
BorSupport 150F
 
V Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
O Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen
X Blandingspartnere, der IKKE bør blandesMiddeldatabasen drives og vedligeholdes af SEGES, Agro Food Park 15, DK 8200 Århus N. Yderligere information om planteværn kan findes i LandbrugsInfo på temasiden om planteværn.