Middeldatabasen   17. september 2019   SEGES
Blandingstabeller
Vælg en afgrøde:

Blandingstabel for midler i hvidkløver
Klik på navnet for at markere et middel.
Dobbeltklik på navnet for at få vist oplysninger om midlet.
Se tegnforklaring under tabellen.

                                                                                                                          BioBor 150
  Bor MEA 150
    BorSupport 150F
      Hu-Man 15
        Kobberoxychlorid 40% Cu
          Magnesiumsulfat 10% Mg
            Manganchelat 8% Mn
              Mangansulfat (Brenntag)
                Mangansulfat 32
                  Mantrac 500
                    NitraMan 235
                      NoroTec Bor
                        Pioner S Gødning 80
        X X   X           Solubor DF
      X V V     V V         YaraVita Bortrac
                              YaraVita Brassitrel Pro
            V V                 YaraVita Coptrac 500
              V                   Yaravita Gramitrel
              V X V                 YaraVita KombiPhos
                  V                   YaraVita Magtrac
                                        YaraVita Mantrac Pro
                                          YaraVita Zeatrel
                        V                   YaraVita Zintrac
V V V V V   V V V                             Agropol
            V V                                 Ammoniumsulfat
    V   V V V V   V V V         V                 Avaunt
                                                Avaunt 150 EC
        V   V V X V V V V             V             Basagran SG
                                      X   V             Bentazon 480
                V   V V V V V V                       Biscaya OD 240
                                                      V     BorAdditiv
                                                              Contact
          V     V   V V V V V V V           V                 Cyperb 100
                    V   V V V V   V V                           Cyperb 100 EW
                          V V   V V V             V                 Cyperb 100 W
                                                                      Dash
                                                                        DLG Contact
                                                                          Dragoon
            V V V     V   V V V V V V V               V       Fastac 50
V           V                   V X V V X V V V V             Fighter 480
V V     V         X                 V   V V V V V                             Focus Ultra
                      V                                         V                 Folicur Xpert
                                                  X X                 X X X Harmony 50 SX
            V         V               V   V             X X                 X X X Harmony SX
      V                     V V V     V V V V V V V V V                       Karate 2,5 WG
                                            V   V V V   V V V                       Kerb 400 SC
    V                     V                 V   V V X V V V V                           M-750
                                                                                              MaisOil
      V V       V             V                 V   V V X V V V V                           Metaxon
        V V       V             V                 V   V V X V V V V                           NF-M 750
                                        V   V                                                       Olie
                                                        V         V V V V                             PG 26N
      V       V         V             V     V V         V   V V V V   V V                       Pirimor G
                                                                V                                         Quad-Glob 200 SL
                                            V                                                               Reglone
  V                   V                                     V V V V V V V V V                             Sprede-klæbemiddel
                          V V                                 V V V V V   V             V             Stomp CS
                                                    V                                                             Support Super-ADD
                                                                      V   V V X V V                                 SweDane MCPA 750
                                                                                        X               Troy
                                                                        V   V V X V V V V                             U46 M
U46 M
Troy
SweDane MCPA 750
Support Super-ADD
Stomp CS
Sprede-klæbemiddel
Reglone
Quad-Glob 200 SL
Pirimor G
PG 26N
Olie
NF-M 750
Metaxon
MaisOil
M-750
Kerb 400 SC
Karate 2,5 WG
Harmony SX
Harmony 50 SX
Folicur Xpert
Focus Ultra
Fighter 480
Fastac 50
Dragoon
DLG Contact
Dash
Cyperb 100 W
Cyperb 100 EW
Cyperb 100
Contact
BorAdditiv
Biscaya OD 240
Bentazon 480
Basagran SG
Avaunt 150 EC
Avaunt
Ammoniumsulfat
Agropol
YaraVita Zintrac
YaraVita Zeatrel
YaraVita Mantrac Pro
YaraVita Magtrac
YaraVita KombiPhos
Yaravita Gramitrel
YaraVita Coptrac 500
YaraVita Brassitrel Pro
YaraVita Bortrac
Solubor DF
Pioner S Gødning 80
NoroTec Bor
NitraMan 235
Mantrac 500
Mangansulfat 32
Mangansulfat (Brenntag)
Manganchelat 8% Mn
Magnesiumsulfat 10% Mg
Kobberoxychlorid 40% Cu
Hu-Man 15
BorSupport 150F
Bor MEA 150
BioBor 150
 
V Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
O Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen
X Blandingspartnere, der IKKE bør blandesMiddeldatabasen drives og vedligeholdes af SEGES, Agro Food Park 15, DK 8200 Århus N. Yderligere information om planteværn kan findes i LandbrugsInfo på temasiden om planteværn.