Middeldatabasen   19. maj 2022   SEGES Innovation

Dispensationer
Det er muligt at søge om dispensation for relevante midler, som ellers er forbudte i Danmark, såfremt alternative midler ikke findes. Disse dispensationer gives ofte efter en recept- eller kontraktmodel. Nedenfor er angivet en liste over aktuelle dispensationer givet af Miljøstyrelsen. I forbindelse med den igangværende EU-revurdering af pesticidernes aktivstoffer og efterfølgende optagelse på EU's positivliste (Annex 1) bliver mulighederne for at meddele dispensation stadigt mere begrænsede.

Klik på tabeloverskrifterne for at ændre sorteringen. Klik på middelnavnet for at se informationerne fra Middeldatabasen. Klik på teksten under "Tekst/beskrivelse" for at se nærmere information om dispensationen.

Afgrøde Middel Startdato Udløbsdato Tekst/beskrivelse
SEGES Innovation Data leveret af Middeldatabasen
Bladselleri Conserve 2022.05.15 2022.09.11 Dispensation til anvendelse af Conserve (reg.nr. 64-51) med spinosad mod larver af selleriminérfluen i bladselleri i 2022
Morgenfrue til frøavl Asulox (disp. 2022) 2022.03.25 2022.07.05 Asulox, reg.nr. 501-59
Nordmannsgran Pomoxon Extra (disp. nordmannsgran 2022) 2022.05.01 2022.08.01 Dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra (Reg. nr. 347-58) som vækstreguleringsmiddel i nordmannsgran til juletræer i 2022
Pærer Pomoxon Extra (disp. æbler og pærer 2022) 2022.04.22 2022.07.08 Dispensation til Pomoxon Extra (reg.nr. 347-61) som vækstreguleringsmiddel i æbler og pærer i 2022
Skorzonerrod til frøavl Asulox (disp. 2022) 2022.03.25 2022.07.05 Asulox, reg.nr. 501-59
Spinat til frøavl Asulox (disp. 2022) 2022.03.25 2022.07.05 Asulox, reg.nr. 501-59
Æbler Pomoxon Extra (disp. æbler og pærer 2022) 2022.04.22 2022.07.08 Dispensation til Pomoxon Extra (reg.nr. 347-61) som vækstreguleringsmiddel i æbler og pærer i 2022