Middeldatabasen   4. juli 2020   SEGES

Dispensationer
Det er muligt at søge om dispensation for relevante midler, som ellers er forbudte i Danmark, såfremt alternative midler ikke findes. Disse dispensationer gives ofte efter en recept- eller kontraktmodel. Nedenfor er angivet en liste over aktuelle dispensationer givet af Miljøstyrelsen. I forbindelse med den igangværende EU-revurdering af pesticidernes aktivstoffer og efterfølgende optagelse på EU's positivliste (Annex 1) bliver mulighederne for at meddele dispensation stadigt mere begrænsede.

Klik på tabeloverskrifterne for at ændre sorteringen. Klik på middelnavnet for at se informationerne fra Middeldatabasen. Klik på teksten under "Tekst/beskrivelse" for at se nærmere information om dispensationen.

Afgrøde Middel Startdato Udløbsdato Tekst/beskrivelse
SEGES Data leveret af Middeldatabasen
Morgenfrue til frøavl Asulox 2020.04.15 2020.07.27 Dispensation til anvendelse af Asulox, reg.nr. 501-56, spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl, avlet på kontrakt i 2020.
Nåletræer Pomoxon Extra 2020.06.15 2020.08.15 Pomoxon Extra, reg.nr. 347-49
Pærer Pomoxon Extra 2020.05.29 2020.07.15 Pomoxon Extra, reg.nr. 347-48, dispensation i æbler og pærer
Skorzonerrod til frøavl Asulox 2020.04.15 2020.07.27 Dispensation til anvendelse af Asulox, reg.nr. 501-56, spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl, avlet på kontrakt i 2020.
Spinat til frøavl Asulox 2020.04.15 2020.07.27 Dispensation til anvendelse af Asulox, reg.nr. 501-56, spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl, avlet på kontrakt i 2020.
Æbler Pomoxon Extra 2020.05.29 2020.07.15 Pomoxon Extra, reg.nr. 347-48, dispensation i æbler og pærer