Middeldatabasen   24. juni 2017   SEGES

Dispensationer
Det er muligt at søge om dispensation for relevante midler, som ellers er forbudte i Danmark, såfremt alternative midler ikke findes. Disse dispensationer gives ofte efter en recept- eller kontraktmodel. Nedenfor er angivet en liste over aktuelle dispensationer givet af Miljøstyrelsen. I forbindelse med den igangværende EU-revurdering af pesticidernes aktivstoffer og efterfølgende optagelse på EU's positivliste (Annex 1) bliver mulighederne for at meddele dispensation stadigt mere begrænsede.

Klik på tabeloverskrifterne for at ændre sorteringen. Klik på middelnavnet for at se informationerne fra Middeldatabasen. Klik på teksten under "Tekst/beskrivelse" for at se nærmere information om dispensationen.

Afgrøde Middel Startdato Udløbsdato Tekst/beskrivelse
SEGES Data leveret af Middeldatabasen
Bejdsning af vinterraps Cruiser Raps 2017.05.10 2017.09.09 Dispensation til anvendelse af Cruiser Raps, reg. nr. 1-242, til bejdsning af vinterraps mod rapsjordlopper i 2017
Bejdsning af vinterraps Modesto FS 480 2017.05.10 2017.09.09 Dispensation til anvendelse af Modesto 480 FS, reg.nr. 18-625, til bejdsning af vinterraps mod rapsjordlopper i 2017
Frøbede på på planteskoler Basamid GR 2017.04.01 2017.06.30 Dispensation til anvendelse af Basamid GR, reg. nr. 629-15, til desinfektion af jord i frø- og stikkebede på planteskoler i 2017
Gulerødder Select 240 EC 2017.04.15 2017.08.13 Dispensation til anvendelse af Select 240 EC, reg.nr. 509-8, til bekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer, og planteskolekulturer i 2017
Gulerødder til frøavl Asulox 2017.03.14 2017.07.04 Dispensation til anvendelse af Asulox i spinat til frø, skorzoner til frø, gulerødder til frø, persille til frø og morgenfruer til frø 2017
Havefrø Select 240 EC 2017.04.15 2017.08.13 Dispensation til anvendelse af Select 240 EC, reg.nr. 509-8, til bekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer, og planteskolekulturer i 2017
Hvede Talius 2017.03.25 2017.06.25 Dispensation til anvendelse af Talius (reg.nr. 3-196) til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, rug og triticale 2017
Jordbær Select 240 EC 2017.04.15 2017.08.13 Dispensation til anvendelse af Select 240 EC, reg.nr. 509-8, til bekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer, og planteskolekulturer i 2017
Juletræer ConShape 2017.05.01 2017.08.28 Dispensation til anvendelse af ConShape til vækstregulering af juletræer
Kartofler Titus WSB 2017.03.15 2017.07.12 Dispensation til markedsføring af Titus WSB (reg. nr. 3-197) til brug i kartofler
Kepaløg Acrobat Plus 2017.06.15 2017.10.13 Acrobat Plus
Knoldselleri Select 240 EC 2017.04.15 2017.08.13 Dispensation til anvendelse af Select 240 EC, reg.nr. 509-8, til bekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer, og planteskolekulturer i 2017
Løg Select 240 EC 2017.04.15 2017.08.13 Dispensation til anvendelse af Select 240 EC, reg.nr. 509-8, til bekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer, og planteskolekulturer i 2017
Morgenfrue til frøavl Asulox 2017.03.14 2017.07.04 Dispensation til anvendelse af Asulox i spinat til frø, skorzoner til frø, gulerødder til frø, persille til frø og morgenfruer til frø 2017
Nåletræer Pomoxon Extra 2017.05.15 2017.08.15 Pomoxon Extra
Pastinak Select 240 EC 2017.04.15 2017.08.13 Dispensation til anvendelse af Select 240 EC, reg.nr. 509-8, til bekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer, og planteskolekulturer i 2017
Persille til frøavl Asulox 2017.03.14 2017.07.04 Dispensation til anvendelse af Asulox i spinat til frø, skorzoner til frø, gulerødder til frø, persille til frø og morgenfruer til frø 2017
Planteskolekulturer Select 240 EC 2017.04.15 2017.08.13 Dispensation til anvendelse af Select 240 EC, reg.nr. 509-8, til bekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer, og planteskolekulturer i 2017
Priklebede på planteskoler Basamid GR 2017.04.01 2017.06.30 Dispensation til anvendelse af Basamid GR, reg. nr. 629-15, til desinfektion af jord i frø- og stikkebede på planteskoler i 2017
Prydplanter i væksthus Argylene Plus 2017.05.01 2017.08.28 Dispensation til Argylene Plus
Pærer Merpan 80 WG 2017.04.01 2017.07.28 Dispensation til anvendelse af Merpan 80 WG, reg.nr. 604-22, mod frugttrækræft i æbler og pærer
Pærer Pomoxon Extra 2017.05.15 2017.07.08 Pomoxon Extra i æbler og pærer
Rodpersille Select 240 EC 2017.04.15 2017.08.13 Dispensation til anvendelse af Select 240 EC, reg.nr. 509-8, til bekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer, og planteskolekulturer i 2017
Rug Talius 2017.03.25 2017.06.25 Dispensation til anvendelse af Talius (reg.nr. 3-196) til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, rug og triticale 2017
Rødbeder Select 240 EC 2017.04.15 2017.08.13 Dispensation til anvendelse af Select 240 EC, reg.nr. 509-8, til bekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer, og planteskolekulturer i 2017
Skalotteløg Acrobat Plus 2017.06.15 2017.10.13 Acrobat Plus
Skorzonerrod til frøavl Asulox 2017.03.14 2017.07.04 Dispensation til anvendelse af Asulox i spinat til frø, skorzoner til frø, gulerødder til frø, persille til frø og morgenfruer til frø 2017
Spinat til frøavl Asulox 2017.03.14 2017.07.04 Dispensation til anvendelse af Asulox i spinat til frø, skorzoner til frø, gulerødder til frø, persille til frø og morgenfruer til frø 2017
Triticale Talius 2017.03.25 2017.06.25 Dispensation til anvendelse af Talius (reg.nr. 3-196) til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, rug og triticale 2017
Æbler Merpan 80 WG 2017.04.01 2017.07.28 Dispensation til anvendelse af Merpan 80 WG, reg.nr. 604-22, mod frugttrækræft i æbler og pærer
Æbler Pomoxon Extra 2017.05.15 2017.07.08 Pomoxon Extra i æbler og pærer