Middeldatabasen   30. maj 2023   SEGES Innovation

Dispensationer
Det er muligt at søge om dispensation for relevante midler, som ellers er forbudte i Danmark, såfremt alternative midler ikke findes. Disse dispensationer gives ofte efter en recept- eller kontraktmodel. Nedenfor er angivet en liste over aktuelle dispensationer givet af Miljøstyrelsen. I forbindelse med den igangværende EU-revurdering af pesticidernes aktivstoffer og efterfølgende optagelse på EU's positivliste (Annex 1) bliver mulighederne for at meddele dispensation stadigt mere begrænsede.

Klik på tabeloverskrifterne for at ændre sorteringen. Klik på middelnavnet for at se informationerne fra Middeldatabasen. Klik på teksten under "Tekst/beskrivelse" for at se nærmere information om dispensationen.

Afgrøde Middel Startdato Udløbsdato Tekst/beskrivelse
SEGES Innovation Data leveret af Middeldatabasen
Bladselleri Conserve 2023.05.16 2023.09.11 Dispensation til anvendelse af Conserve (reg.nr. 64-51) med spinosad mod larver af selleriminérfluen i bladselleri og mod larver af løgminerfluen og trips i porrer 2023
Morgenfrue til frøavl Asulox (disp. 2023) 2023.03.10 2023.07.04 Dispensation til besiddelse og anvendelse af Asulox (reg.nr. 501-60) til ukrudtsbekæmpelse i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl, avlet på kontrakt i 2023
Nordmannsgran Pomoxon Extra (disp. nordmannsgran 2023) 2023.05.05 2023.08.01 Pomoxon Extra (disp. nordmannsgran 2023), reg.nr. 1067-3
Porrer Conserve 2023.05.16 2023.09.11 Dispensation til anvendelse af Conserve (reg.nr. 64-51) med spinosad mod larver af selleriminérfluen i bladselleri og mod larver af løgminerfluen og trips i porrer 2023
Pærer Pomoxon Extra (disp. æbler og pærer 2023) 2023.04.25 2023.07.08 Dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra (reg.nr. 1067-2) som vækstreguleringsmiddel i æbler og pærer i 2023
Skorzonerrod til frøavl Asulox (disp. 2023) 2023.03.10 2023.07.04 Dispensation til besiddelse og anvendelse af Asulox (reg.nr. 501-60) til ukrudtsbekæmpelse i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl, avlet på kontrakt i 2023
Spinat til frøavl Asulox (disp. 2023) 2023.03.10 2023.07.04 Dispensation til besiddelse og anvendelse af Asulox (reg.nr. 501-60) til ukrudtsbekæmpelse i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl, avlet på kontrakt i 2023
Æbler Pomoxon Extra (disp. æbler og pærer 2023) 2023.04.25 2023.07.08 Dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra (reg.nr. 1067-2) som vækstreguleringsmiddel i æbler og pærer i 2023