Middeldatabasen   24. februar 2018   SEGES

Dispensationer
Det er muligt at søge om dispensation for relevante midler, som ellers er forbudte i Danmark, såfremt alternative midler ikke findes. Disse dispensationer gives ofte efter en recept- eller kontraktmodel. Nedenfor er angivet en liste over aktuelle dispensationer givet af Miljøstyrelsen. I forbindelse med den igangværende EU-revurdering af pesticidernes aktivstoffer og efterfølgende optagelse på EU's positivliste (Annex 1) bliver mulighederne for at meddele dispensation stadigt mere begrænsede.

Klik på tabeloverskrifterne for at ændre sorteringen. Klik på middelnavnet for at se informationerne fra Middeldatabasen. Klik på teksten under "Tekst/beskrivelse" for at se nærmere information om dispensationen.

Afgrøde Middel Startdato Udløbsdato Tekst/beskrivelse
SEGES Data leveret af Middeldatabasen
Prydplanter i væksthus Argylene Plus 2018.02.14 2018.06.12 Dispensation til Argylene Plus, reg.nr. 629-17
Vinterraps Kerb 400 SC 2018.01.15 2018.02.28 Dispensation til anvendelse af Kerb 400 SC, reg nr. 64-72, til bekæmpelse af enårig rapgræs og andet græsukrudt i vinterraps