Middeldatabasen   9. februar 2023   SEGES Innovation

Dispensationer
Det er muligt at søge om dispensation for relevante midler, som ellers er forbudte i Danmark, såfremt alternative midler ikke findes. Disse dispensationer gives ofte efter en recept- eller kontraktmodel. Nedenfor er angivet en liste over aktuelle dispensationer givet af Miljøstyrelsen. I forbindelse med den igangværende EU-revurdering af pesticidernes aktivstoffer og efterfølgende optagelse på EU's positivliste (Annex 1) bliver mulighederne for at meddele dispensation stadigt mere begrænsede.

Klik på tabeloverskrifterne for at ændre sorteringen. Klik på middelnavnet for at se informationerne fra Middeldatabasen. Klik på teksten under "Tekst/beskrivelse" for at se nærmere information om dispensationen.

Afgrøde Middel Startdato Udløbsdato Tekst/beskrivelse
SEGES Innovation Data leveret af Middeldatabasen
Engrapgræs til frøavl Reglone, reg.nr. 1-291 (engrapgræs og hvidkløver 2022-23) 2022.11.15 2023.03.14 Dispensation til anvendelse af Reglone, reg.nr. 1-291, til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver til frø.
Hvidkløver til frøavl Reglone, reg.nr. 1-291 (engrapgræs og hvidkløver 2022-23) 2022.11.15 2023.03.14 Dispensation til anvendelse af Reglone, reg.nr. 1-291, til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver til frø.