Kålsommerfuglelarver Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet SEGES Innovation


Lille kålsommerfugls larve
Stor kålsommerfugls larve