Enårige græsser Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet SEGES Innovation


Agerrævehale
Alm. rajgræs
Alm. rapgræs
Enårig rapgræs
Få agerrævehale
Få rajgræs
Få vindaks
Ital. rajgræs
Mange agerrævehale
Mange rajgræs
Mange vindaks
Rajgræs
Rapgræs
Vindaks