Flerårigt tokimbladet ukrudt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet SEGES Innovation


Aftenpragtstjerne
Agersvinemælk
Agersvinemælk (frøfremspiret)
Agersvinemælk (rodukrudt)
Agertidsel
Agertidsel (frøfremspiret)
Agertidsel (rodukrudt)
Tokimbladet flerårigt ukrudt