Kamille Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet SEGES


Lugtløs kamille
Skivekamille
Strandkamille
Vellugtende kamille