Frøukrudt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet SEGES Innovation


Agergåseurt
Agerkål
Agermynte
Agermynte
Agermynte
Agermynte
Agerrævehale
Agersennep
Agerstedmoder
Agersvinemælk
Agersvinemælk (frøfremspiret)
Agersvinemælk (rodukrudt)
Agertidsel
Agertidsel (frøfremspiret)
Agertidsel (rodukrudt)
Alm. brandbæger
Alm. gåsemad
Alm. hanekro
Alm. hønsetarm
Alm. rajgræs
Alm. rapgræs
Alm. røllike
Alm. spergel
Alm. stedmoder
Alm. svinemælk
Amarant
Andet tokimbladet ukrudt
Bleg pileurt
Blød hejre
Blød storkenæb
Brandbæger
Burresnerre
Butbladet skræppe
Engbrandbæger
Enårig rapgræs
Ferskenpileurt
Flerfarvet ærenpris
Fliget brøndsel
Forglemmigej
Frøfremspiret græsukrudt
Frøukrudt
Fuglegræs
Følfod
Få agerrævehale
Få rajgræs
Få stedmoder
Få vindaks
Få ærenpris
Gaffelvortemælk
Glat vejbred
Gold hejre
Gråbynke
Gråbynke (frøfremspiret)
Gråbynke (rodukrudt)
Gul okseøje
Gulurt
Hamp-hanekro
Hanekro
Haremad
Hejrenæb
Horsetidsel
Hundepersille
Hvidkløver
Hvidmelet gåsefod
Hyrdetaske
Hønsetarm
Håret kortstråle
Ital. rajgræs
Kamille
Kanadisk bakkestjerne
Kiddike
Kornblomst
Kornridderspore
Kornvalmue
Korsblomstret ukrudt
Kortstråle
Krumhals
Kruset skræppe
Kruset tidsel
Lancetvejbred
Lav ranunkel
Liden nælde
Liden tvetand
Lugtløs kamille
Lægejordrøg
Mange agerrævehale
Mange rajgræs
Mange stedmoder
Mange vindaks
Mange ærenpris
Markforglemmigej
Markærenpris
Mælkebøtte
Natlimurt
Nyserøllike
Nælde
Pileurt
Rajgræs
Ranunkel
Rapgræs
Raps
Ridderspore
Ru svinemælk
Rød arve
Rød hestehov
Rød tvetand
Røllike
Skivekamille
Skræppe
Skærmvortemælk
Snerlepileurt
Sort natskygge
Stedmoder
Stor nælde
Stor ridderspore
Storkenæb
Storkronet ærenpris
Strandkamille
Svinemælde
Svinemælk
Tidsler
Tokimbladet frøukrudt
Tokimbladet ukrudt
Tvetand
Vedbendærenpris
Vejbred
Vejpileurt
Vellugtende kamille
Vindaks
Vortemælk
Vårbrandbæger
Ærenpris