Græsukrudt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet SEGES Innovation


Agerrævehale
Alm. hanespore
Alm. rajgræs
Alm. rapgræs
Blød hejre
Byg spildkorn
Engrapgræs
Engsvingel
Enårig rapgræs
Flyvehavre
Frøfremspiret græsukrudt
Få agerrævehale
Få rajgræs
Få vindaks
Gold hejre
Græsukrudt
Grøn skærmaks
Havre spildkorn
Hejre
Hundegræs
Hvede spildkorn
Ital. rajgræs
Krybhvene
Kvik
Kvik, <10 skud pr. kvadratmeter
Kvik, <25 skud pr. kvadratmeter
Kvik, >10 skud pr. kvadratmeter
Kvik, >25 skud pr. kvadratmeter
Lidt kvik
Mange agerrævehale
Mange rajgræs
Mange vindaks
Mosebunke
Rajgræs
Rapgræs
Rug spildkorn
Rughejre
Rødsvingel
Spildkorn
Stivbladet svingel
Strandsvingel
Svingel
Triticale spildkorn
Vindaks
Vinterbyg spildkorn
Vinterhvede spildkorn
Vintersæd spildkorn
Væselhale
Vårbyg spildkorn