Pærebladlus Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet SEGES


Brun pærebladlus
Rød pærebladlus