Viklere Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet SEGES


Grå knopvikler
Grå knopviklers larve
Hækvikler
Hækviklerens larve
Knopviklerens larve
Larver af viklere
Rød knopvikler
Rød knopviklers larve
Skarpspidset frugtbladvikler
Skarpspidset frugtbladviklers larve
Æblevikler
Æbleviklerens larve