Larver af målere Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet SEGES


Frostmålerens larve
Lille frostmålers larve