Kulturgræsarter Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet SEGES Innovation


Alm. rajgræs
Alm. rapgræs
Engsvingel
Enårig rapgræs
Få rajgræs
Hundegræs
Ital. rajgræs
Mange rajgræs
Rajgræs
Rapgræs
Rødsvingel
Stivbladet svingel
Strandsvingel
Svingel