Svinemælk (frøfremspiret) Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet SEGES Innovation


Agersvinemælk (frøfremspiret)
Alm. svinemælk
Ru svinemælk