Få stedmoder
Viola spp.
SEGES


Navne på andre sprog:
Dansk: Få stedmoder
Engelsk: Pansy, low density
Latin: Viola spp.


Link til beskrivelse af biologi:
https://denvirtuellafloran.se/flora/di/viola/viola/welcome.html