Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Mota FL
Afskrækningsmiddel
Afskrækningsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer Environmental Science
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Hus og have, Skovbrug
Pris (senest opdateret)
165,00 kr/l  (16. nov. 2004)
Formulering
Flydende middel
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
3  g/l  nellikeolie
3  g/l  ylang-ylangolie
3  g/l  citrongræsolie
3  g/l  guajaktræolie
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-392
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes som afskrækningsmiddel mod hjortevildt på nåle- og løvtræer samt som afværgning mod musegnav.
Behandlingsfrist
Ingen oplysninger
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen oplysninger
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 7. okt. 1998 7. okt. 2008 Mota
På forbudsliste 23. dec. 2008 31. dec. 2099 Mota Fl. - anvendelsesforbud på grund af manglende optagelse af aktivstofferne ylang-ylangolie, guajaktræsolie og citrongræsolie på EU's positivliste (Bilag 1)

Sikkerhed  
Fareklasse
Xi
Lokalirriterende
Lokalirriterende
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R10 Brandfarlig.
R38 Irriterer huden.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S51 Må kun bruges på steder med god ventilation.

Transport  
UN-nr.
1987
RID_ADR
kl. 3 pkt 31(c)
IMDG
kl. 3.3
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Mota FL
Sikkerhedsdatablad
Mota FL
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.