Middeldatabasen   29. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Devrinol 45 Fl
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.)
Distributør
AgroDan A/S
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Pris (senest opdateret)
176,00 kr/l  (19. nov. 2003)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
450  g/l  napropamid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Grøntsager) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Vinterraps) 1,50 l/ha  0,667 BI/l
(Vårraps) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Ærter) 1,00 l/ha  1,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
501-1
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kålroer, kål, raps, sennep, ærter og tulipanløg og ikke senere end disse afgrøders såning eller udplantning.
Behandlingsfrist
Ingen oplysninger
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Initial godkendelse 1. aug. 1999 28. jan. 2002 Devrinol 45 Fl - initial godkendelse
På forbudsliste 7. maj 2010 13. jun. 2011 Devrinol FL - anvendelsesforbud pga. manglende optagelse af aktivstoffet napropamid på Annex 1 i forbindelse med EU-godkendelse
På forbudsliste 14. jun. 2011 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, ifølge Bekendtgørelse nr. 188 af 22/2-2012 er der opbevaringsforbud pr. 2/9-2012

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Devrinol 45 Fl
Sikkerhedsdatablad
Devrinol 45 Fl
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.