Middeldatabasen   28. februar 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Centium 36 CS
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
FMC 57020, Centium CS
Pakningsstørrelse
1 og 5 l
Registreringsindehaver
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Centium 36 CS
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
695,00 kr/l  (23. sep. 2020)
Formulering
Kapselsuspension
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
360  g/l  clomazon
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Kartofler 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Roer 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Vinterraps 0,333 l/ha  3,00 BI/l
Vårraps 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Ærter 0,250 l/ha  4,00 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 2,45 l/ha 0,408 B/l
Miljøeffekt 6,93 l/ha 0,144 B/l
I alt 1,81 l/ha 0,552 B/l
 
Pesticidafgift: 82 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
421-2
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder.
Behandlingsfrist
Må i kartofler, ærter, gulerødder og raps ikke anvendes senere end før fremspiring.
Forbehold
Den maksimale dosering for alle anvendelser er 0,25 L/ha, svarende til 90 g a.s./ha. For at beskytte grundvandet må dette produkt maksimalt anvendes hvert tredje år. Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer, vandløb mm.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 19. nov. 2013 31. okt. 2021 Centium CS, reg.nr. 421-2
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 31. okt. 2021 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i bederoer til foder og konsum
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 31. okt. 2021 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i bladbeder til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 31. okt. 2021 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i etableret skorzonerrod til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 31. okt. 2021 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i planteskolekulturer/prydplanter på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 31. okt. 2021 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i rosenkål, hovedkål (rød – og hvidkål, savoykål) samt blomsterkål (blomkål og broccoli)
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 31. okt. 2021 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i Chrysantemum carinatum, Calendula officinalis, Papaver rhoeas, Iberis sempervirens og Convolvulus tricolour til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 31. okt. 2021 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 31. okt. 2021 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i kørvel til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 31. okt. 2021 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i olieræddike til produktion af udsæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 31. okt. 2021 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i spinat til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 31. okt. 2021 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i urtechrysantemum til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 31. okt. 2021 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i vår- og vinterhestebønner til produktion af udsæd og foder
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 31. okt. 2021 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 31. okt. 2021 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i gul sennep til produktion af udsæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. feb. 2014 31. okt. 2021 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i hvidkål til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. apr. 2014 31. okt. 2021 Godkendelse af Centium 36 CS, reg nr. 421-2, til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i persille til frø
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. feb. 2017 31. okt. 2021 Godkendelse af Centium 36 CS (reg nr. 421-2) til mindre anvendelse mod ukrudt i pastinak og persillerod
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. feb. 2017 31. okt. 2021 Godkendelse af Centium 36 CS (reg nr. 421-2) til mindre anvendelse mod ukrudt i vinterraps vækststadie 12-13
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. feb. 2017 31. okt. 2021 Godkendelse af Centium 36 CS (reg nr. 421-2) til mindre anvendelse mod ukrudt i gulerødder
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i etableret skorzonerrod til frøavl forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i gul sennep til produktion af udsæd forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i hvidkål til frøavl forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i planteskolekulturer/prydplanter på friland forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i rosenkål, hovedkål (rød – og hvidkål, savoykål) samt blomsterkål (blomkål og broccoli) forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i Chrysantemum carinatum, Calendula officinalis, Papaver rhoeas, Iberis sempervirens og Convolvulus tricolour til frøproduktion forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøavl forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i kørvel til frøavl forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i olieræddike til produktion af udsæd forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i spinat til frøavl forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i urtechrysantemum til frøavl forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i vår- og vinterhestebønner til produktion af udsæd og foder forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS, reg nr. 421-2, til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i persille til frø forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS (reg nr. 421-2) til mindre anvendelse mod ukrudt i pastinak og persillerod forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS (reg nr. 421-2) til mindre anvendelse mod ukrudt i vinterraps vækststadie 12-13 forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS (reg nr. 421-2) til mindre anvendelse mod ukrudt i gulerødder forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Under revurdering 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Centium 36 CS, reg.nr. 421-2, under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i bederoer til foder og konsum forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Godkendelse af Centium 36 CS til mindre anvendelse i bladbeder til frøavl forlænget mens Centium 36 CS er under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
F4
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Boxer, Fenix, Proman, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Glyphomax 360 TF, Glyphomax HL, Roundup Bio
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Jordfugtighed   god  
Såbedskvalitet   uden knolde  
Andet Veltilberedt såbed uden knolde. Midlet skal ikke indarbejdes i jorden.
Virkemåde
Det aktive stof clomazon optages i spiringsfasen via kimstængel og rodnet. Clomazon påvirker dannelsen af klorofyl og blokerer på denne måde for fotosyntesen i følsomme planter. Ukrudtsplanterne dør i spiringsfasen eller umiddelbart efter fremspiringen. Påvirkede ukrudtsplanter bliver kraftigt afblegede.

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, helmaske. Filtertype A2P3
•  Beskyttelsesdragt uden hætte
•  Handsker og støvler
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesdragt med hætte
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder polymethylenpolyphenylisocyanat og 1,2-benzisothiazolin-3-on (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Centium 36 CS
Sikkerhedsdatablad
Centium 36 CS
Vejledning i Planteværn  2020
Side 193 til 198
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.