Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Furadan 5G
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Cillus A/S
Distributør
Cillus A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
50  g/l  carbofuran
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Grøntsager) 18,0 kg/ha  0,0556 BI/kg
(Majs) 13,0 kg/ha  0,0769 BI/kg
(Roer) 12,0 kg/ha  0,0833 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
22-5
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes mod skadegørere i havre, majs, bederoer, skærmblomstrede rodfrugter og bladgrønsager samt kruspersille, rødbeder, kartofler, korsblomstrede frøafgrøder, kål, løg, kålroer, prydplanter, planteskolekulturer samt fresier, tulipaner og krokus.
Behandlingsfrist
Ingen oplysninger
Forbehold
Ingen oplysninger
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 25. aug. 1992 25. aug. 2000 Furadan 5 G
På forbudsliste 13. dec. 2008 31. dec. 2099 Furadan 5 G - anvendelsesforbud på grund af manglende optagelse af aktivstoffet på EU's positivliste (Bilag 1)

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
Bifare
Ingen oplysninger
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
2757
RID_ADR
6.1
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.