Middeldatabasen   25. september 2020   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Pirimor G
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1, 3 og 5 kg
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Pirimor G
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
830,00 kr/kg  (3. sep. 2019)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  pirimicarb
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,500 kg/ha  2,00 BI/kg
Grøntsager 0,500 kg/ha  2,00 BI/kg
(Kartofler) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
Roer 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
Vintersæd 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg
Vårsæd 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg
Ærter 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,77 kg/ha 0,565 B/kg
Miljøadfærd 1,88 kg/ha 0,533 B/kg
Miljøeffekt 0,502 kg/ha 1,99 B/kg
I alt 0,324 kg/ha 3,09 B/kg
 
Pesticidafgift: 356 kr. pr. kg

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 31-12-2020, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
1-168
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i visse afgrøder i landbrug, gartneri, frugtavl og planteskoler.
Behandlingsfrist
Udendørs: Må i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, rug, triticale og havre ikke anvendes senere end 30 dage før høst. Må i raps, sennep og blommer ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i æbler, pærer, kirsebær, gulerødder, persillerod, pastinak, peberrod, salat og rucola, krydderurter, sukker- og foderroer, kål- og majroer, rødbeder og spinat ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i jordbær, ribs, stikkelsbær, solbær, blåbær, hyldebær, brombær, hindbær, ærter og bønner med og uden bælg, hestebønner og tørrede ærter, grønkål, kinakål, blomkål, broccoli, rød- og hvidkål, savojkål og rosenkål ikke anvendes senere end 3 dage før høst. I væksthus: Må i salat, rucola og krydderurter ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i jordbær, aubergine, pepino, tomat, peberfrugt, melon, agurk, drueagurk, squash og courgetter ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. I væksthuse må der højst sprøjtes 2 timer om dagen ved udsprøjtning med håndholdt sprøjte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand ved anvendelse i markafgrøder, prydplanter på friland og planteskolekulturer. Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand ved anvendelse i bærbuske. Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand ved anvendelse i frugttræer.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 10. apr. 2012 30. jun. 2019 Pirimor G, reg.nr. 1-168
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. mar. 2013 30. dec. 2020 Godkendelse af Pirimor G til mindre anvendelse i havefrø til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. mar. 2013 30. dec. 2020 Godkendelse af Pirimor G til mindre anvendelse i cikorie til foder
Mindre anvendelse / Off-label godk. 22. maj 2013 30. dec. 2020 Godkendelse af Pirimor G til mindre anvendelse mod bladlus i hyben. Brugsanvisning til mindre anvendelse fås hos Hyben Vital, Klausebøllevej 2, 5953 Tranekær.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. maj 2014 30. dec. 2020 Godkendelse af Pirimor G, reg nr. 1-168, til mindre anvendelse mod bladlus i hvidkløver til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 31. okt. 2016 30. dec. 2020 Godkendelse af Pirimor G (1-168) til mindre anvendelse mod bladlus i sukkermajs
Afmeldt / registrering trukket 1. jul. 2019 30. dec. 2020 Pirimor G, reg.nr. 1-168, afmeldt i forbindelse med opsplitning og overførsel af produkt.
På forbudsliste 31. dec. 2020 31. dec. 2099 Pirimor G, reg.nr. 1-168, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ved anvendelsen af insektmidler opnås den største risiko for resistens, når der findes mange generationer pr. sæson af de skadevoldende insekter. Denne middelgruppe er derfor ikke inddelt i risikogrupper.
Resistensklasse
1A
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger.
Opblandingsanvisninger
Fyld tanken ca. halvt med vand, start omrøring og tilsæt midlet under fortsat opfyldning. Ved blanding med et andet middel skal dette påfyldes først. Midlet tilsættes under konstant omrøring. Sprøjt umiddelbart efter tilberedning.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Tåler frost og opbevares tørt.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Acrobat New, Agil 100 EC, Amistar, Basagran M75, Basagran SG, Bentazon 480, Betanal Classic, Betasana 160, Broadway, Catch, Cerone, Cliophar 600 SL, Cossack OD, Cuadro 25 EC, Cuadro NT, Curzate M68 WG, ECP Metafol 700, Fastac 50, Foxtrot, Herbasan, Hussar OD, Hussar Plus OD, Karate 2,5 WG, Kayak, Kontakt 320 SC, Matrigon 600 SL, Matrigon 72 SG, Metaxon, Mirador 250 SC, Mirador Forte, Moddus M, Moddus Start, Moxa, Nortron SC, Optimus Max, Orius Max 200 EW, Primera Super, Proline EC 250, Proline Xpert, Rexade 440, Riza, Rubric, Starane 333 HL, SweDane Betasana 160, SweDane Metafol 700, Tebusha 25% EW, Trimaxx M, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, Ally 20 SX, ATR Clopyralid, ATR Floclopy, ATR Tribenuron, Avtar 75 NT, Betanal, Curbatur, Cythrin 500, Express 50 SX, Fighter 480, Flurostar 180, Harmony Plus 50 SX, Helmstar 75 WG, Isomexx, LFS Clopyralid 72 SG, LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr, LFS Prothioconazol, LFS Trinexapac-ethyl, Metafol 700, Moddevo, Mystic 250 EC, Nicanor SG, Nuance Max 75 WG, Ratio Super 50 SX, Ricorso, Safari 50 WG, Savvy, Sonis, Stomp CS, Talius, Tomahawk 200 EC, Tombo, Tridus 250, Trimmer 500 WG, Trimmer SG, Troy, Zetrola, Magnesiumsulfat 10% Mg, Mangansulfat 32, Solubor DF
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug, Triticale, Vinterhvede, Vårhvede Bladlus 0,2 kgAfgrødens stadium 31-75 Pirimor G er også effektiv mod bladlus i bunden af afgrøden. Ved angreb af kornbladbiller tilsættes et pyrethroid, f.eks. Karate 0,2 kg/ha. Max. 1 sprøjtning pr. sæson.
Havre, Vinterbyg, Vårbyg Bladlus 0,25 kgAfgrødens stadium 31-75 Pirimor G er også effektiv mod bladlus i bunden af afgrøden. Ved angreb af kornbladbiller tilsættes et pyrethroid, f.eks. Karate 0,2 kg/ha. Max. 1 sprøjtning.
Raps, Sennep Bladlus 0,3 kgAfgrødens stadium 31-75 Tilsæt sprede-klæbemiddel ved angreb af kålbladlus, pga. kålbladlusens kraftige vokslag. Max. 1 behandling.
Fodersukkerroer, Sukkerroer Bedebladlus, ferskenbladlus 0,28 kgAfgrødens stadium 13-45 Ferskenbladlus: Sprøjt når blot en enkelt ferskenbladlus kan findes eller ved varsling. Vær opmærksom på ferskenbladlus fra midten af maj. Bedebladlus: Sprøjt når ca. 10% af planterne er angrebet. I roer er god sprøjteteknik, samt lunt og stille vejr vigtigt for et godt resultat. Reducer ikke doseringen i roer! Max. 1 sprøjtning pr. sæson.
Bønner, Hestebønner, Ærter Bedebladlus, ærtebladlus 0,25 kgAfgrødens stadium 30-88 Pirimor G må udsprøjtes over blomstrende afgrøde. Max. 1 sprøjtning pr. sæson.
Gulerødder, Pastinak, Peberrod, Rodpersille Bladlus 0,3 kgAfgrødens stadium 20-49 Max. 1 sprøjtning pr. sæson.
Blomkål, Broccoli, Grønkål, Hvidkål, Kinakål, Rosenkål, Rødkål, Savoykål Bladlus, kålbladlus 0,3 kgAfgrødens stadium 20-48 Tilsæt sprede-klæbemiddel ved angreb af kålbladlus, pga. kålbladlusens kraftige vokslag. Max. 1 sprøjtning pr. sæson.
Kålroer, Majroe, Rødbeder Bladlus 0,3 kgAfgrødens stadium 20-45 Max. 1 sprøjtning pr. sæson. Tilsæt sprede-klæbemiddel ved angreb af kålbladlus, pga. kålbladlusens kraflige vokslag.
Dild, Karse, Krydderurter, Kørvel, Persille, Purløg Bladlus 0,3 kgAfgrødens stadium 13-48 Max en sprøjtning pr. sæson.
Karse, Rucola, Salat, Spinat Bladlus 0,3 kgAfgrødens stadium 20-48 Max en sprøjtning pr. sæson.
Blåbær, Brombær, Hindbær, Hyldebær, Ribs, Solbær, Stikkelsbær Bladlus 0,3 kgAfgrødens stadium 55-81 Max en sprøjtning pr. sæson.
Jordbær på friland Bladlus 0,3 kgSe bemærkninger Afgrødens vækststadie BBCH 10-81 og 91-97. Max. 1 behandling pr. sæson.
Blommer, Kirsebær, Pærer, Æbler Bladlus, blodlus 0,2 kgAfgrødens stadium 15-73 Max. 1 behandling pr. sæson.
Planteskolekulturer på friland Bladlus 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. en sprøjtning pr. sæson.
Agurk i væksthus, Aubergine i væksthus, Courgetter i væksthus, Drueagurk i væksthus, Melon i væksthus, Peber i væksthus, Pepino i væksthus, Tomater i væksthus Bladlus 0,75 kgAfgrødens stadium 13-48 NB! 0,05 % koncentration, max. 750 g/ha Pirimor G kan udbringes med såvel tryksprøjte som tågeaggregater. Pirimor G er forenelig med biologisk insektbekæmpelse. Max. 2 sprøjtninger på afgrøden med 10-12 dages interval. Vandmængde: 600-1500 l/ha.
Prydplanter i væksthus Bladlus 0,75 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået 0,05 % koncentration, max. 750 g/ha Pirimor G kan udbringes med såvel tryksprøjte som tågeaggregater. Pirimor G er forenelig med biologisk insektbekæmpelse. Max. 3 sprøjtninger på afgrøden med 10-14 dages interval.
Karse i væksthus, Rucola i væksthus, Salat i væksthus Bladlus 0,3 kgAfgrødens stadium 13-48 Max. 2 behandlinger med 10-12 dages interval. Vandmængde: 400-1000 l/ha.
Dild i væksthus, Krydderurter i væksthus, Kørvel i væksthus, Persille i væksthus, Purløg i væksthus Bladlus 0,3 kgAfgrødens stadium 13-48 Max. 2 behandlinger med 10-12 dages interval. Vandmængde: 400-1000 l/ha.
Jordbær i væksthus Bladlus 0,3 kgSe bemærkninger Afgrødens vækststadie BBCH 10-81 og 91-97 Max. 2 behandlinger med 10-12 dages interval. Vandmængde: 400-2000 l/ha.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Pirimor er skånsomt over for bier og rovinsekter som: mariehøns, løbebiller, rovbiller, guldøjer, snyltehvepse og edderkopper.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10-12 ºC >15 ºC 25-27 ºC
Timers tørvejr 1   2    
Andet Stille vejr efter sprøjtning fremmer dampvirkningen.
Virkemåde
Pirimor® G angriber bladlusens nervesystem, og bladlusen dør hurtigt. Pirimor® G rammer bladlusene på flere måder: Direkte kontakt: Bekæmper bladlus, der bliver ramt af sprøjtevæsken. Dampvirkning: Bekæmper bladlus, der sidder skjult f.eks. mellem blade eller i bunden af afgrøden. Gennemtrængningseffekt: Bekæmper bladlus, der suger på undersiden af blade. Endelig vil bladlusenes naturlige fjender, som skånes af Pirimor® G, medvirke til at reducere størrelsen af et eventuelt nyt bladlusangreb. (Se arter under miljøafsnit.) Pirimor® G bekæmper de bladlusarter, der normalt angriber landbrugs- og gartneriafgrøder, men har nedsat effekt mod: Multi-resistente ferskenbladlus (Myzus persicae), agurkbladlus (Aphis gossypii), nasturiebladlus (Aphis nasturtii) og tørstetræbladlus (Aphis frangulae). De med fed skrift fremhævede arter vil kunne

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS06
Giftig
Giftig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P3
•  Forklæde
•  Handsker og støvler
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesdragt med hætte
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Generelt: Første forgiftningssymptomer: Tåreflod, smerter i øjnene, klemmen for brystet, sved, kvalme, opkastning, krampeagtige smerter i maven, diarré og mathed. Hud: Irriterer huden. Virkstoffet kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Indånding: Indånding af sprøjtetågen kan forårsage irritation af slimhinder og lunger samt give hovedpine. Øjne: Er svagt øjeirriterende.
Førstehjælp
Generelt: Søg straks lægehjælp til alle, der har symptomer på skade som følge af indtagelse, indånding af luftarter opstået under brand eller kontaminering. Medbring etiket eller leverandør brugsanvisning. Oplys at atropin kan anvendes som modgift, samt at oximer er kontraindikerende ved karbamatforgiftning. Hud: Fjern forurenet tøj, og vask straks huden med rigeligt vand og sæbe. Indtagelse: Skyl munden, fremkald opkastning og søg straks læge. Indånding: Afbryd straks arbejdet og bring patienten ud i frisk luft. Undgå afkøling. Øjne: Skyl straks med rigeligt rent vand eller øjenskyller i mindst 15 minutter.
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H301 Giftig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P260 Indånd ikke spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P330 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Skyl munden.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Transport  
UN-nr.
2757
RID_ADR
6.1, III
IMDG
6.1, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Pirimor G
Sikkerhedsdatablad
Pirimor G
Vejledning i Planteværn  2019
Side 400 til 402
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.