Middeldatabasen   18. oktober 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Maladan Insektspray
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
SBM Developpement SAS
Distributør
Klarsø A/S
Anvendes indenfor
Hus og have
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, f.eks. private haveejere, og kræver ikke autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende middel
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
0,02  g/l  cypermethrin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 1.000 l/ha  0,0010 BI/l
Græs og kløver 1.000 l/ha  0,0010 BI/l
Grøntsager 1.000 l/ha  0,0010 BI/l
(Kartofler) 1.000 l/ha  0,0010 BI/l
(Majs) 1.000 l/ha  0,0010 BI/l
(Roer) 800 l/ha  0,0013 BI/l
(Vinterraps) 1.000 l/ha  0,0010 BI/l
(Vintersæd) 625 l/ha  0,0016 BI/l
(Vårraps) 1.000 l/ha  0,0010 BI/l
(Vårsæd) 625 l/ha  0,0016 BI/l
Ærter 800 l/ha  0,0013 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 50.000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøeffekt 351 l/ha 0,0029 B/l
I alt 348 l/ha 0,0029 B/l
 
Pesticidafgift: 1 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
579-1
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i prydplanter, udendørs, indendørs og i væksthuse, i ærter, kartofler, hovedsalat, persille, dild, savoykål, hvidkål, rødkål, broccoli, blomkål, rosenkål, gulerødder, peberrod, persillerod, pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise og væksthuskulturer af agurk, drueagurk, tomat, aubergine, pepino samt i æbler, pærer, kirsebær, blommer, hindbær og brombær.
Behandlingsfrist
Må i tomater og pepino ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i kartofler , gulerødder, peberrod, persillerod. pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise, auberginer, agurker, drueagurk, hovedsalat, persille, dild, broccoli, blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål og rødkål ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i ærter m. bælg, ærter u. bælg og majs ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i æbler, pærer, kirsebær og blommer samt i hindbær og brombær ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt kun anvendes udenfor biernes flyvetid - fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid). Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Må ikke tømmes i kloakløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 10. dec. 2012 31. okt. 2022 Maladan Insektspray, reg.nr. 579-1

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet
 
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Maladan Insektspray
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.