Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede om efteråret   10-12-2023 SEGES Innovation


Skadegørere Tidspunkt Løsning Dosis pr. ha. BI Pris Bemærkninger
Burresnerre, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, stedmoder, tvetand, vindaks, ærenpris Efterår på afgrødens stadium 08-10DFF0,075 - 0,1 1,31-1,50 390-445 Tidlig såning. Tokimbl ukrudt + enårig rapgræs + evt. vindaks. DFF ved begyndende fremspiring. Boxer 10-14 dage senere, hvor jordtemperatur er lavere. Opfølgning efter behov forår med f.eks. 0,5 l/ha Cossack OD eller 0,3 l/ha Atlantis OD + 90 g Broadway pr. ha.
Efterår på afgrødens stadium 11-12Boxer0,75 - 1
Opfølgning forårCossack OD + Renol0,5 + 0,5
Alm. brandbæger, burresnerre, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornblomst, kornvalmue, raps, stedmoder, storkenæb, tvetand, vindaks, ærenpris Efterår på afgrødens stadium 08-10Mateno Duo SC 6000,4 1,66-1,80 489-579 Tidlig såning. Tokimbl ukrudt + raps + valmue + kornblomst + enårig rapgræs + evt. vindaks. Mateno Duo når kørespor ses i stadie 10 og Boxer 10-14 dage senere, hvor jordtemperatur er lavere. Opfølgning efter behov forår med f.eks. 0,5 l/ha Cossack OD eller 0,3 l/ha Atlantis OD + 90 g Broadway pr. ha.
Efterår på afgrødens stadium 11-12Boxer0,5 - 1
Opfølgning forårCossack OD + Renol0,5 + 0,5
Alm. brandbæger, burresnerre, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornblomst, kornvalmue, raps, stedmoder, storkenæb, tvetand, vindaks, ærenpris Efterår på afgrødens stadium 08-10Mateno Duo SC 6000,5 2,15-2,29 662-752 Tidlig såning. Tokimbl ukrudt + raps + valmue + kornblomst + enårig rapgræs + rajgræs. Mateno Duo når kørespor ses i stadie 10 og Boxer 10-14 dage senere, hvor jordtemperatur er lavere. Tilsæt 0,2 l Topik til Boxer, såfremt der er uventet stor fremspiring af rajgræs. Opfølgning efter behov med f.eks. 0,14 l Hussar Plus, 165 g Broadway eller 0,6 l Cossack OD pr. ha i foråret. Det forudsættes, at der ikke sås tidligt ved stor mængde almindelig eller italiensk rajgræs, idet kemisk bekæmpelse af store bestande er for usikker.
Efterår på afgrødens stadium 11-12Boxer1 - 1,5
Opfølgning forårCossack OD + Renol0,6 + 0,5
Alm. brandbæger, burresnerre, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornblomst, kornvalmue, raps, stedmoder, storkenæb, tvetand, vindaks, ærenpris Efterår på afgrødens stadium 10-11Mateno Duo SC 600 + Boxer(0,4 + 0,4) - (0,4 + 0,6) 0,91-0,97 248-284 Normal såtid. Tokimbl ukrudt + raps + valmue + storkenæb + kornblomst + enårig rapgræs.
Enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, stedmoder, tvetand, ærenpris Efterår på afgrødens stadium 08-10DFF0,08 - 0,12 0,40-0,60 34-50 Normal såtid. Tokimbl ukrudt + få enårig rapgræs. I sædskifter uden problemer med græsukrudt. Opfølgning efter behov om foråret med et middel tilpasset forekomsten af ukrudt.
Burresnerre, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, stedmoder, tvetand, vindaks, ærenpris Efterår på afgrødens stadium 10-11Boxer + DFF(0,75 + 0,05) - (1,5 + 0,1) 0,46-0,93 156-312 Normal såtid. Tokimbl ukrudt + enårig rapgræs + vindaks. Laveste dosis af Boxer ved få vindsaks og højeste dosis, når vindaks er det dominerende græsukrudt. Højeste dosis DFF ved stor bestand af stedmoder og ærenpris. Dosis af DFF på 0,075 l/ha forebygger resistens hos fuglegræs og kamille.
Burresnerre, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, raps, stedmoder, tvetand, vindaks, ærenpris Efterår på afgrødens stadium 11-12Boxer + DFF + Express 50 SX(0,75 + 0,05 + 3) - (1 + 0,075 + 4) 0,66-0,93 165-223 Normal såtid. Tokimbl ukrudt incl. mange spildraps + enårig rapgræs + vindaks. Express/Trimmer/Nuance efterår giver restriktioner for anvendelse af SU-midler forår. Højeste dosis DFF ved stor bestand af stedmoder og ærenpris. Dosis af DFF på 0,075 l/ha forebygger resistens hos fuglegræs og kamille. Express udbringes for sig, hvis sprøjtning sker meget tidligt, så raps ikke er spiret tilstrækkeligt frem.
Alm. brandbæger, alm. rajgræs, burresnerre, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornblomst, kornvalmue, raps, stedmoder, tvetand, vindaks, ærenpris Efterår på afgrødens stadium 10-11Mateno Duo SC 600 + Boxer(0,5 + 0,75) - (0,7 + 1) 1,93-2,76 570-801 Normal såtid. Tokimbl ukrudt + alm. rajgræs + få ital. rajgræs + enårig rapgræs. Opfølgning mod rajgræs i foråret med Hussar Plus, Broadway eller Cossack.
Evt. opfølgning forårCossack OD + Olie(0,5 + 0,5) - (0,75 + 0,5)
Alm. rajgræs, burresnerre, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, stedmoder, tvetand, vindaks, ærenpris Efterår på afgrødens stadium 10-11Boxer + DFF(1,5 + 0,05) - (1,5 + 0,075) 1,40-1,88 506-614 Normal såtid. Tokimbl ukrudt + alm. rajgræs + enårig rapgræs. Opfølgning mod rajgræs i foråret med Hussar Plus, Broadway eller Cossack.
Evt. opfølgning forårCossack OD + Olie(0,5 + 0,5) - (0,75 + 0,5)
Alm. brandbæger, alm. rajgræs, alm. rapgræs, burresnerre, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, ital. rajgræs, kamille, kornblomst, kornvalmue, raps, stedmoder, tvetand, vindaks, ærenpris Efterår på afgrødens stadium 10-11Mateno Duo SC 600 + Boxer(0,5 + 0,75) - (0,7 + 1) 2,82-3,51 958-1.149 Normal såtid. Tokimbl ukrudt + enårig rapgræs + ital rajgræs eller meget alm rajgræs + agerrævehale. Mateno Duo + Boxer når rajgræs/rævehale er under fremspiring og Adimax ca. 2 uger senere, når græs har 1-2 blade. Tilsæt evt. 0,1 l Topik til Adimax ved stor fremspiring af rajgræs/rævehale. Opfølgning med Hussar Plus OD, Broadway eller Cossack mod rajgræs eller med Atlantis OD eller Broadway mod rævehale om foråret.
Efterår på afgrødens stadium 12-14Adimax + Renol1 + 0,5
Evt. opfølgning forårCossack OD + Renol(0,75 + 0,5) - (0,9 + 0,5)
Alm. rajgræs, alm. rapgræs, burresnerre, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, ital. rajgræs, kamille, stedmoder, tvetand, vindaks, ærenpris Efterår på afgrødens stadium 12-13Othello + Boxer(0,5 + 1,5) - (0,6 + 2) 1,90-2,43 676-872 Normal såtid. Tokimbl ukrudt + enårig rapgræs + ital rajgræs eller meget alm rajgræs. Opfølgning mod rajgræs i foråret med Topik. Oftest behov for forårsopfølgning mod tokimbladet ukrudt. Primært en løsning i egne af landet med lunt efterår og koldt forår.
Evt. opfølgning forårTopik EC + Renol(0,3 + 0,5) - (0,4 + 0,5)
Agerrævehale, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, stedmoder, tvetand, vindaks, ærenpris Efterår på afgrødens stadium 10-11Atlantis OD + Boxer + DFF(0,75 + 2 + 0,05) - (0,75 + 2 + 0,075) 2,15-2,53 845-932 Normal såtid. Tokimbl ukrudt + agerrævehale. Opfølgning efter behov med Topik om foråret. Min. 2 l Boxer pr. ha for at forsinke resistens hos agerrævehale.
Evt. opfølgning forårTopik EC + Renol(0,2 + 0,5) - (0,3 + 0,5)
Agerrævehale, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, stedmoder, tvetand, vindaks, ærenpris Efterår på afgrødens stadium 10-11Boxer + DFF(2 + 0,05) - (2 + 0,075) 2,67-3,25 800-880 Normal såtid. Tokimbl ukrudt + agerrævehale. Min. 2 l Boxer pr. ha for at forsinke resistens hos agerrævehale.
Efterår på afgrødens stadium 12-14Topik EC + Renol0,2 + 0,5
Opfølgning forårBroadway + PG 26N(165 + 0,5) - (220 + 0,5)
Agerrævehale, alm. brandbæger, burresnerre, enårig rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornblomst, kornvalmue, lugtløs kamille, stedmoder, vindaks, væselhale, ærenpris Efterår på afgrødens stadium 10-11Boxer + Mateno Duo SC 600(1 + 0,7) - (1,5 + 0,7) 2,24-2,66 678-862 Normal såtid. Tokimbl ukrudt + væselhale + andet græsukrudt. Delt sprøjtning med Mateno Duo + Boxer tidligt når væselhale spirer og Atlantis når nyt ukrudt er fremme.Højeste dosis hvis meget væselhale.
Efterår på ukrudtets stadium 10-12 (0-2 løvblade)Atlantis OD0,5 - 0,75
Agerrævehale, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornblomst, kornvalmue, stedmoder, storkenæb, tvetand, vindaks Efterår på afgrødens stadium 10-11Boxer + Mateno Duo SC 600(1,5 + 0,5) - (1,5 + 0,7) 1,43-1,83 490-578 Sen såtid. Resistent agerrævehale og tokimbladet ukrudt. Ved resistent agerrævehale skal der opnås størst mulig effekt af jordmidlerne Boxer og Mateno Duo. Topik har kun effekt mod bestande, som endnu ikke har udviklet resistens mod dette. Ofte ses nogen effekt af Atlantis OD mod agerrævehale i det helt tidlige vækststadie, selv om bestanden har ALS-resistens (små planter ikke så effektive til at metabolisere aktivstofferne). Evt. 0,75 l Atlantis OD pr. ha i på græs med 1-1½ blad. Kun resistenstest kan vise, om der er forårsmidler, som har effekt på agerrævehale.
Agerrævehale, alm. brandbæger, burresnerre, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, ital. rajgræs, kamille, kornblomst, kornvalmue, raps, stedmoder, storkenæb, tvetand, vindaks, væselhale, ærenpris Efterår på afgrødens stadium 10-11Mateno Duo SC 600 + Boxer(0,5 + 1,5) - (0,7 + 1,5) 2,26-2,66 774-862 Sen såning. Resistent italiensk rajgræs + andet græsukrudt + tokimbladet ukrudt. Ved resistent rajgræs skal der opnås størst mulig effekt af jordmidlerne Boxer og Mateno Duo. Opfølgning med clodinafob-aktivstoffet med bladeffekt i Adimax og Topik er kun relevant ved bestande, som endnu ikke har udviklet resistens mod dette. Ofte ses nogen effekt af Atlantis OD mod rajgræs i det helt tidlige vækststadie, selv om bestanden har ALS-resistens (små planter ikke så effektive til at metabolisere aktivstofferne), og kan forsøges ved fortsat fremspiring.
Efterår på afgrødens stadium 12-13Atlantis OD0,75
Enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, stedmoder, tvetand, ærenpris Efterår før fremspiringDFF0,08 - 0,12 0,40-0,60 34-50 Sen såning. Tokimbl ukrudt + få enårig rapgræs. I sædskifter uden problemer med græsukrudt. Opfølgning efter behov om foråret med et middel tilpasset forekomsten af ukrudt.
Burresnerre, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, stedmoder, tvetand, vindaks, ærenpris Efterår før fremspiringBoxer + DFF(0,75 + 0,05) - (1,5 + 0,075) 0,46-0,80 156-302 Sen såning. Græsukrudt og tokimbladet ukrudt lige efter såning. Sprøjtning med jordmidler lige efter såning er ved sen såning en god strategi på arealer, hvor det erfaringsvis kan blive vanskeligt at færdes senere om efteråret. Højeste dosis ved forventning om meget ukrudt.
Alm. brandbæger, burresnerre, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornblomst, kornvalmue, raps, stedmoder, storkenæb, tvetand, vindaks, ærenpris Efterår før fremspiringMateno Duo SC 600 + Boxer(0,3 + 0,3) - (0,4 + 0,5) 0,69-0,94 186-266 Sen såning. Tokimbl ukrudt + raps + valmue + storkenæb + enårig rapgræs. Ved stor bestand af enårig rapgræs blandes med 0,5 l/ha Boxer.
10-12-2023 Dansk Landbrugsrådgivning | SEGES Innovation Data leveret af Middeldatabasen