Flerårigt ukrudt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet SEGES Innovation


Aftenpragtstjerne
Agermynte
Agermynte
Agermynte
Agermynte
Agerpadderok
Agersnerle
Agersvinemælk
Agersvinemælk (frøfremspiret)
Agersvinemælk (rodukrudt)
Agertidsel
Agertidsel (frøfremspiret)
Agertidsel (rodukrudt)
Alm. røllike
Bellis
Butbladet skræppe
Dunhammer
Engbrandbæger
Flerårige græsser
Flerårigt tokimbladet ukrudt
Følfod
Gederams
Gråbynke
Gråbynke (frøfremspiret)
Gråbynke (rodukrudt)
Horsetidsel
Kruset skræppe
Kæmpebjørneklo
Kærgaltetand
Lav ranunkel
Lysesiv
Mælkebøtte
Nyserøllike
Ranunkel
Rodukrudt
Røllike
Siv
Skræppe
Spildkartofler
Stor nælde
Tagrør
Tokimbladet flerårigt ukrudt
Tudsesiv
Tusindfryd
Vandpileurt
Vild kørvel
Vårbrandbæger