Ukrudt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet SEGES


Agergåseurt
Agerkål
Agermynte
Agermynte
Agermynte
Agermynte
Agerpadderok
Agerrævehale
Agersennep
Agerstedmoder
Agersvinemælk
Agersvinemælk (frøfremspiret)
Agersvinemælk (rodukrudt)
Agertidsel
Agertidsel (frøfremspiret)
Agertidsel (rodukrudt)
Alm. brandbæger
Alm. gåsemad
Alm. hanekro
Alm. hanespore
Alm. hønsetarm
Alm. rajgræs
Alm. rapgræs
Alm. røllike
Alm. spergel
Alm. stedmoder
Alm. svinemælk
Amarant
Andet tokimbladet ukrudt
Bleg pileurt
Blød hejre
Blød storkenæb
Brandbæger
Burresnerre
Butbladet skræppe
Byg spildkorn
Engbrandbæger
Engrapgræs
Engsvingel
Enårig knavel
Enårig rapgræs
Ferskenpileurt
Flerfarvet ærenpris
Fliget brøndsel
Flyvehavre
Forglemmigej
Frøfremspiret græsukrudt
Frøukrudt
Frøukrudt
Fuglegræs
Følfod
Få agerrævehale
Få rajgræs
Få stedmoder
Få vindaks
Få ærenpris
Gaffelvortemælk
Glat vejbred
Gold hejre
Græsukrudt
Græsukrudt
Grøn skærmaks
Gråbynke
Gråbynke (frøfremspiret)
Gråbynke (rodukrudt)
Gul okseøje
Gulurt
Hamp-hanekro
Hanekro
Haremad
Havre spildkorn
Hejre
Hejrenæb
Horsetidsel
Hundegræs
Hundepersille
Hvede spildkorn
Hvidkløver
Hvidmelet gåsefod
Hyrdetaske
Hønsetarm
Håret kortstråle
Ital. rajgræs
Kamille
Kanadisk bakkestjerne
Kiddike
Kornblomst
Kornridderspore
Kornvalmue
Korsblomstret ukrudt
Kortstråle
Krumhals
Kruset skræppe
Kruset tidsel
Krybhvene
Kvik
Kvik, <25 skud pr. kvadratmeter
Kvik, >25 skud pr. kvadratmeter
Lancetvejbred
Lav ranunkel
Liden nælde
Liden tvetand
Lidt kvik
Lugtløs kamille
Lægejordrøg
Mange agerrævehale
Mange rajgræs
Mange stedmoder
Mange vindaks
Mange ærenpris
Markforglemmigej
Markærenpris
Mosebunke
Mælkebøtte
Natlimurt
Nyserøllike
Nælde
Pileurt
Rajgræs
Ranunkel
Rapgræs
Raps
Ridderspore
Ru svinemælk
Rug spildkorn
Rughejre
Rød arve
Rød hestehov
Rød tvetand
Rødsvingel
Røllike
Skivekamille
Skræppe
Skærmvortemælk
Snerlepileurt
Sort natskygge
Spildkorn
Stedmoder
Stivbladet svingel
Stor nælde
Stor ridderspore
Storkenæb
Storkronet ærenpris
Strandkamille
Strandsvingel
Svinemælde
Svinemælk
Svingel
Tidsler
Tokimbladet frøukrudt
Tokimbladet ukrudt
Triticale spildkorn
Tvetand
Vedbendærenpris
Vejbred
Vejpileurt
Vellugtende kamille
Vindaks
Vinterbyg spildkorn
Vinterhvede spildkorn
Vintersæd spildkorn
Vortemælk
Væselhale
Vårbrandbæger
Vårbyg spildkorn
Ærenpris
Ørnebregne