Middeldatabasen   20. februar 2017   SEGES P/S

Godkendte pesticider i Danmark ("positivlisten")

Listen viser plantebeskyttelsesmidler, som du må besidde på bedriften. Grøn kode betyder ’fred og ingen fare’, selv om der er angivet en ’Til-dato’. ’Til-dato’ betyder, at midlet efter denne dato skal revurderes og have en fornyet godkendelse. Gul kode betyder, at midlet er under revurdering. Normalt vil midlet blive godkendt igen. Skulle det ske, at godkendelsen ophører af den ene eller anden årsag, bliver det forbudt at anvende eller besidde midlet senest 18 måneder efter, at afgørelsen er truffet. Datoen 31.12.2099 (2099.12.31) er fiktiv, da dato for afgørelse ikke er kendt. Rød kode betyder, at midlet bliver forbudt at anvende og besidde pr. datoen angivet under ’Til-dato’. Pink kode betyder, at midlet er godkendt ved en tidsbegrænset dispensation. Et produkt bliver identificeret med både navn og registreringsnummer. Ligger du inde med produkter, som ikke er omfattet af listen, er de som udgangspunkt forbudte og skal bortskaffes via en modtagestation for farligt affald. Læs mere i Vejledning til positivlisten . Spørgsmål eller kommentarer til listen bedes sendt til Jens Erik Jensen, SEGES, Planter & Miljø, e-mail: jnj@seges.dk.

Klik på produktnavnet for at se Middeldatabasens oplysninger om produktet.

Middel Reg.nr. Firma Aktuel godkendelsesstatus Fra-dato Til-dato Kode
SEGES P/S Data leveret af Middeldatabasen
A Green way Rosenspray 179-171 Tanaco-Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Absolute 5 3-170 Du Pont Danmark ApS Godkendt 2013.10.08 2017.06.30 1
Accurate 20 WG 11-32 Cheminova A/S Godkendt 2009.06.24 2017.03.31 1
Accurate Delta 11-43 Cheminova A/S Godkendt 2012.09.26 2017.03.31 1
Acrobat New 19-222 BASF A/S Godkendt 2014.04.24 2019.02.01 1
Activus 40 WG 396-36 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2010.05.28 2017.07.31 1
Activus Super 396-50 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2014.06.13 2017.07.31 1
Adimax 1-228 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2014.08.04 2018.10.31 1
Admiral 10 EC 526-5 Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. Godkendt 2015.04.07 2018.12.31 1
Agil 100 EC 396-12 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2016.01.29 2019.11.30 1
Agro-Glyfo Toupar 600-1 Saphire Godkendt 2009.12.08 2017.12.31 1
Agropartner Glyfosat 667-1 Agro Partnere A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Agros C Extra 650-135 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Agros Clomazon 650-117 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Agros Clopyralid 650-116 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Agros Fenoxaprop 650-94 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Agros Flora 650-126 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Agros Florasulam + 2,4 D 650-125 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Agros Fludioxonil 650-82 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Agros Fludioxonil 100 650-97 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Agros Mandipropamid 650-92 Agros Afmeldt / registrering trukket 2015.12.07 2017.06.06 4
Agros Mesotrion 650-91 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Agros Metamitron 650-25 Agros Afmeldt / registrering trukket 2015.09.28 2017.03.27 4
Agros MF 650-133 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Agros Pirimicarb 650-115 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Agros Pro C Extra 823-7 Agros Pro Godkendt 2016.08.04 2018.10.31 1
Agros Pro Clomazon 823-5 Agros Pro Godkendt 2016.06.14 2019.10.31 1
Agros Pro Glyfosat 480 823-6 Agros Pro Godkendt 2016.06.16 2017.12.31 1
Agros Pro Mandipropamid 823-4 Agros Pro Godkendt 2016.06.03 2024.07.31 1
Agros Pro Sneglekorn 823-3 Agros Pro Godkendt 2016.03.30 2017.04.04 1
Agros Sneglegift 650-18 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Agros Sneglekorn 650-128 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Agros Tau 650-107 Agros Afmeldt / registrering trukket 2015.09.28 2017.03.27 4
Agros Tebu 650-56 Agros Afmeldt / registrering trukket 2015.12.08 2017.06.07 4
Agros Tribenuron 50 SG 650-110 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Agros Ukrudtsmiddel 120 600-10 Saphire Godkendt 2015.12.07 2017.12.31 1
Akonazole 250 EC 638-2 AAKO Danmark ApS Godkendt 2011.11.14 2018.01.31 1
Alar 85 SG 558-7 Arysta LifeScience Great Britain Ltd. Godkendt 2012.07.05 2018.08.31 1
Algestop Klar til brug 424-10 Woodstream Canada Corporation Miljøstyrelsens godkendelse udløbet 2006.09.02 2099.12.31 4
Algestop koncentrat 424-3 Woodstream Canada Corporation Miljøstyrelsens godkendelse udløbet 1999.09.02 2099.12.31 4
Aliette WG 80 18-407 Bayer A/S Godkendt 2012.06.12 2019.04.30 1
All Gone 830-1 Linie Kemi A/S Godkendt 2016.04.25 2019.08.31 1
Alliance 347-20 Nufarm Deutschland GmbH Godkendt 2015.02.17 2017.03.31 1
Ally ST 3-168 Du Pont Danmark ApS Godkendt 2005.07.11 2017.03.31 1
Ally SX 3-166 Du Pont Danmark ApS Godkendt 2005.06.10 2017.03.31 1
Amega 347-17 Nufarm Deutschland GmbH Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Amigo FS 350 18-543 Bayer A/S Godkendt 2015.02.27 2019.07.31 1
Amistar 1-172 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2012.07.19 2017.06.30 1
Antergon MH 558-4 Arysta LifeScience Great Britain Ltd. Godkendt 2008.08.06 2017.10.31 1
Aproach 3-171 Du Pont Danmark ApS Godkendt 2013.02.18 2017.10.31 1
Apron XL 1-181 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2004.09.23 2017.05.01 1
AQ10 699-3 CBC (Europe) S.r.l. Godkendt 2012.09.04 2018.07.31 1
AquaPy 18-499 Bayer A/S Godkendt 2015.11.04 2025.07.22 1
Argylene XM 629-2 SiLa Plantebeskyttelse ApS v./Henrik Sivertsen og Jens Jørgen Larsen Afmeldt / registrering trukket 2015.11.01 2017.04.30 4
Ariane FG S 64-39 Dow AgroSciences Danmark A/S Godkendt 2011.12.23 2017.06.30 1
Armicarb 85 SP 682-2 Garta Godkendt 2014.10.16 2020.08.31 1
Armure 1-198 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2015.04.29 2018.01.31 1
ASI Talent 832-1 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2016.06.06 2018.07.31 1
Atlantis OD 18-505 Bayer A/S Godkendt 2008.06.24 2017.10.31 1
Atlantis WG 18-469 Bayer A/S Godkendt 2005.12.20 2017.10.31 1
ATR Azoxystrobin 826-6 STEFES GmbH Godkendt 2016.09.15 2017.06.30 1
ATR Clomazon 360 CS 826-13 STEFES GmbH Godkendt 2016.11.18 2019.10.31 1
ATR Clopico 826-5 STEFES GmbH Godkendt 2016.10.20 2018.12.31 1
ATR Clopyralid 826-11 STEFES GmbH Godkendt 2017.02.13 2019.04.30 1
ATR Floclopy 826-8 STEFES GmbH Godkendt 2017.02.10 2024.04.30 1
ATR Mesotrion 826-3 STEFES GmbH Godkendt 2016.09.19 2017.07.31 1
ATR Metamitron 826-1 STEFES GmbH Godkendt 2016.04.04 2019.08.31 1
ATR Sneglekorn 826-7 STEFES GmbH Godkendt 2016.07.22 2017.04.01 1
ATR Tribenuron 826-4 STEFES GmbH Godkendt 2016.11.18 2018.10.31 1
Avaunt 3-179 Du Pont Danmark ApS Godkendt 2012.02.21 2018.10.31 1
Azaka 11-56 Cheminova A/S Godkendt 2016.08.01 2022.12.31 1
Azoxystrobin 650-99 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Bachlor 125 SC 638-1 AAKO Danmark ApS Godkendt 2015.07.31 2019.04.30 1
Bactimos WP Garta Initial godkendelse 1999.08.01 2099.12.31 1
Banjo 500 SC 396-34 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2014.01.13 2019.02.28 1
Banjo Forte 396-58 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2013.11.21 2019.07.31 1
Barbarian Super 360 357-8 Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. Godkendt 2014.12.15 2017.12.31 1
Barclay Bolt XL 357-7 Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. Godkendt 2014.08.12 2018.01.31 1
Barclay D-Quat 357-5 Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. Godkendt 2011.05.02 2017.06.30 1
Barclay Gallup 360 357-2 Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Barclay Gallup Hi-Aktiv 357-3 Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. Godkendt 2009.12.18 2017.12.31 1
Barclay Gallup Super 360 357-4 Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. Godkendt 2009.12.18 2017.12.31 1
Basagran M75 19-74 BASF A/S Godkendt 2010.05.01 2017.06.30 1
Basagran SG 19-168 BASF A/S Godkendt 2006.04.26 2017.06.30 1
Baymat Ultra SE 18-568 Bayer A/S Godkendt 2015.04.09 2020.08.31 1
Bell 19-173 BASF A/S Godkendt 2014.10.21 2018.07.31 1
Bell Super 19-206 BASF A/S Godkendt 2014.02.03 2018.07.31 1
Belvedere 396-55 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2014.10.31 2018.07.31 1
Benta 480 SL 653-8 Sharda Europe b.v.b.a. Godkendt 2015.11.26 2017.06.30 1
Bentazon 480 501-4 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2006.12.11 2017.06.30 1
Beta-Cyfluthrin SC 125 18-502 Bayer A/S Godkendt 2008.01.25 2017.10.31 1
Betanal 18-528 Bayer A/S Godkendt 2009.01.23 2018.07.31 1
Betanal Classic 18-410 Bayer A/S Godkendt 2008.10.07 2018.07.31 1
Betanal Power 18-519 Bayer A/S Godkendt 2009.01.23 2018.07.31 1
Betasana 2000 14-264 AgroDan A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Betasana 2000 501-43 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2016.08.02 2018.07.31 1
Biobit WP Garta Initial godkendelse 1999.08.01 2099.12.31 1
Bio-Dux insekt-oleat 342-1 Sønderstrup Sæbefabrik Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Bio-Dux insekt-oleat klar-til-brug 1% 342-3 Sønderstrup Sæbefabrik Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Biscaya OD 240 18-501 Bayer A/S Godkendt 2007.03.26 2018.04.30 1
Bladlusmiddel, Klar til brug 179-186 Tanaco-Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Bladlusmiddel, Koncentreret 179-185 Tanaco-Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Bonus All Round 125 14-239 AgroDan A/S Godkendt 2013.06.27 2017.12.31 1
Bonus Effect Plænerens Klar-til-brug 361-48 Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.) Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
Bonus Effect Ukrudtsmiddel 120 600-3 Saphire Afmeldt / registrering trukket 2016.01.06 2017.07.05 4
Bonus Effect Ukrudtsmiddel 60 600-4 Saphire Godkendt 2013.10.10 2017.12.31 1
Bonus Effect Ukrudtsmiddel klar til brug 600-5 Saphire Godkendt 2013.10.09 2017.12.31 1
Bonus Ekstra koncentreret All-Round Ukrudtsmiddel 582-10 Cab-Dan ApS Godkendt 2010.12.03 2017.12.31 1
Bonus Koncentreret Ukrudtsmiddel 250 14-241 AgroDan A/S Godkendt 2012.09.26 2017.12.31 1
Bonus Sneglemiddel 386-15 Fausol K/S Godkendt 2006.01.24 2017.04.01 1
Bonus Ukrudtsmiddel 396-21 Adama Northern Europe B.V. Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Bonus ukrudtsmiddel klar til brug 14-243 AgroDan A/S Godkendt 2013.04.29 2017.12.31 1
Bonzi 1-164 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2015.05.27 2021.05.31 1
Border 100 SC 11-57 Cheminova A/S Godkendt 2016.01.07 2017.07.31 1
Botanigard WP 784-1 LAM International Godkendt 2015.11.27 2020.04.30 1
Boxer 1-211 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2013.01.20 2018.10.01 1
Broadway 64-69 Dow AgroSciences Danmark A/S Godkendt 2016.10.20 2024.04.30 1
Bronco 48-57 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2016.10.26 2017.12.31 1
Buctril EC 225 18-590 Bayer A/S Godkendt 2016.07.26 2018.07.31 1
Buggy 36 SG 261-4 Sipcam S.p.A. Godkendt 2009.12.08 2017.12.31 1
Bulldock 025 SC 396-42 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2011.06.01 2017.10.31 1
Bumper 25 EC 396-1 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2016.01.29 2018.01.31 1
Cabrio Duo 19-219 BASF A/S Godkendt 2015.04.13 2018.01.31 1
Callisto 1-185 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2009.01.07 2017.07.31 1
Calypso Klar-til-brug 18-537 Bayer A/S Godkendt 2009.10.12 2018.04.30 1
Calypso mod Insekter 18-481 Bayer A/S Godkendt 2007.02.26 2018.04.30 1
Candit 19-92 BASF A/S Godkendt 2016.12.21 2021.12.31 1
Cantus 19-161 BASF A/S Godkendt 2010.08.20 2018.07.31 1
Capex 748-1 Andermatt Biocontrol AG Godkendt 2014.05.14 2024.01.31 1
Caryx 19-207 BASF A/S Godkendt 2015.02.20 2019.02.28 1
Catch 64-67 Dow AgroSciences Danmark A/S Godkendt 2013.01.29 2017.06.30 1
CCC 750 49-8 Klarsø A/S Godkendt 2016.04.20 2019.11.30 1
Ceando 19-177 BASF A/S Godkendt 2014.11.21 2019.04.30 1
Cedomon 590-1 BioAgri AB Godkendt 2014.10.01 2018.04.30 1
Celest Extra Formula M 1-205 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2015.07.14 2018.10.31 1
Celest Formula M 1-117 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2013.02.22 2018.10.31 1
Centium 36 CS 421-2 FMC Europe NV, Agrochemical Products Group Godkendt 2013.11.19 2018.10.31 1
Cerall 590-2 BioAgri AB Godkendt 2010.09.13 2018.04.30 1
Ceridor MCPA 750 347-18 Nufarm Deutschland GmbH Godkendt 2013.04.17 2018.10.31 1
Cerone 18-414 Bayer A/S Godkendt 2012.05.10 2019.07.31 1
Cleave 396-64 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2017.02.20 2022.12.31 1
Clinic 347-26 Nufarm Deutschland GmbH Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Clinic 360 SL 347-15 Nufarm Deutschland GmbH Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Clinic Ace 347-8 Nufarm Deutschland GmbH Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Clinic Top 347-24 Nufarm Deutschland GmbH Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Cloflufix 650-121 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Clomate 756-1 Albaugh UK Ltd. Godkendt 2015.07.01 2019.10.31 1
Clopico 650-129 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Combat Koncentrat 49-110 Klarsø A/S Godkendt 2010.10.12 2017.12.31 1
Combat Spray 49-111 Klarsø A/S Godkendt 2010.10.12 2017.12.31 1
Comet 19-143 BASF A/S Godkendt 2014.12.03 2018.01.31 1
Comet Pro 19-184 BASF A/S Godkendt 2016.08.16 2018.01.31 1
Command CS 19-109 BASF A/S Godkendt 2013.05.08 2018.10.31 1
Confidor WG 70 18-365 Bayer A/S Godkendt 2014.12.04 2019.07.31 1
Configure 544-5 Fine Agrochemicals Ltd. Godkendt 2016.08.25 2022.05.31 1
Consento 18-570 Bayer A/S Godkendt 2012.12.19 2017.07.31 1
Conserve 64-51 Dow AgroSciences Danmark A/S Godkendt 2009.10.30 2019.04.30 1
Contans 18-586 Bayer A/S Godkendt 2015.01.12 2017.10.31 1
Conviso One 18-589 Bayer A/S Godkendt 2016.11.11 2017.07.30 1
Corzal 594-16 AgriChem B. V. Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
Corzal 160 SE 501-26 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2017.01.23 2018.07.31 1
Cossack OD 18-564 Bayer A/S Godkendt 2013.09.12 2017.10.31 1
Cruiser 600 FS SB 1-226 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2013.10.25 2019.04.30 1
Cruiser 70 WS 1-158 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2009.12.21 2019.04.30 1
Cuadro 25 EC 11-45 Cheminova A/S Godkendt 2013.02.22 2019.04.30 1
Cuadro NT 11-59 Cheminova A/S Godkendt 2016.02.08 2019.04.30 1
Curzate M68 WG 3-165 Du Pont Danmark ApS Godkendt 2015.03.27 2018.01.31 1
Cycocel 750 19-22 BASF A/S Godkendt 2015.07.03 2019.11.30 1
Cycocel Extra 19-13 BASF A/S Godkendt 2015.09.04 2019.11.30 1
Cymbal 45 632-4 Belchim Crop Protection NV/SA Godkendt 2014.06.19 2020.08.31 1
Cyperb 100 579-2 SBM Developpement SAS Godkendt 2015.11.26 2018.10.31 1
Cyperb 100 EW 49-100 Klarsø A/S Godkendt 2015.11.26 2018.10.31 1
Cyperb 100 W 579-3 SBM Developpement SAS Godkendt 2015.11.26 2018.10.31 1
Cythrin 500 361-14 Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.) Godkendt 2012.10.01 2018.10.31 1
Daneout X-tra 582-12 Cab-Dan ApS Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Danitron 5 SC 509-5 Nordisk Alkali Godkendt 2009.11.01 2017.06.30 1
Dan-Kvik 360 11-10 Cheminova A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Dan-Kvik Plus 11-50 Cheminova A/S Godkendt 2013.04.17 2017.12.31 1
DanOut 120+ 582-8 Cab-Dan ApS Godkendt 2010.07.14 2017.12.31 1
Dazide Enhance 544-6 Fine Agrochemicals Ltd. Godkendt 2014.02.10 2018.08.31 1
Delan Pro 19-223 BASF A/S Godkendt 2016.06.27 2022.05.31 1
Delan WG 19-149 BASF A/S Godkendt 2003.01.16 2017.06.30 1
Demand 10 CS 1-171 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2010.12.21 2020.12.21 1
Derrex 364-39 Neudorff GmbH KG Godkendt 2016.12.14 2031.12.31 1
DFF 18-416 Bayer A/S Godkendt 2013.12.09 2018.12.31 1
Dicotex RTU 361-8 Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.) Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
Difcor 250 EC 613-9 Globachem NV Godkendt 2015.07.21 2018.12.31 1
Difend 613-8 Globachem NV Godkendt 2012.07.17 2018.12.31 1
Difend Extra 613-10 Globachem NV Godkendt 2016.09.26 2019.10.31 1
Diflanil 500 SC 601-1 Q-CHEM NV Godkendt 2013.07.23 2018.12.31 1
DiPel DF 526-13 Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. Godkendt 2014.11.26 2019.04.30 1
Diqua 653-1 Sharda Europe b.v.b.a. Godkendt 2011.05.19 2017.06.30 1
Dithane NT 804-1 Indofil Industries Limited (Netherlands) Godkendt 2015.12.03 2019.01.31 1
Dithane NT (reg.no. 687-4) 687-4 Indofil Industries Limited (Italy) Afmeldt / registrering trukket 2015.12.07 2017.06.06 4
Dividend Formula M 1-199 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2015.03.16 2018.12.31 1
DLA Agro Aclonifen 21-131 DLA Agro A.m.b.A. Afmeldt / registrering trukket 2016.04.29 2017.10.28 4
DLA Agro Azoxystrobin 21-120 DLA Agro A.m.b.A. Afmeldt / registrering trukket 2016.04.29 2017.10.28 4
DLA Agro Cyazofamid 21-110 DLA Agro A.m.b.A. Afmeldt / registrering trukket 2016.04.29 2017.10.28 4
DLA Agro Diquat 21-122 DLA Agro A.m.b.A. Afmeldt / registrering trukket 2016.04.29 2017.10.28 4
DLA Agro Floraflux XL 21-128 DLA Agro A.m.b.A. Afmeldt / registrering trukket 2016.04.29 2017.10.28 4
DLA Agro Florasulam 50 21-127 DLA Agro A.m.b.A. Afmeldt / registrering trukket 2016.04.29 2017.10.28 4
DLA Agro Glyphosat 360 21-149 DLA Agro A.m.b.A. Afmeldt / registrering trukket 2016.04.29 2017.10.28 4
DLA Agro Iodo Meso 21-143 DLA Agro A.m.b.A. Afmeldt / registrering trukket 2016.04.29 2017.10.28 4
DLA Agro Iodosulfuron 21-115 DLA Agro A.m.b.A. Afmeldt / registrering trukket 2016.04.29 2017.10.28 4
DLA Agro Lina 21-147 DLA Agro A.m.b.A. Afmeldt / registrering trukket 2016.04.29 2017.10.28 4
DLA Agro Majs Sulfuron 21-135 DLA Agro A.m.b.A. Afmeldt / registrering trukket 2016.04.29 2017.10.28 4
DLA Agro Metsulfuron 21-125 DLA Agro A.m.b.A. Afmeldt / registrering trukket 2016.04.29 2017.10.28 4
DLA Agro Pency FS 250 21-114 DLA Agro A.m.b.A. Afmeldt / registrering trukket 2016.01.07 2017.07.06 4
DLA Agro Pyraclostrobin 21-119 DLA Agro A.m.b.A. Afmeldt / registrering trukket 2016.04.29 2017.10.28 4
DLA Agro Revu2 21-151 DLA Agro A.m.b.A. Afmeldt / registrering trukket 2015.12.07 2017.06.06 4
DLA Agro Sulfosulfuron 21-136 DLA Agro A.m.b.A. Afmeldt / registrering trukket 2016.04.29 2017.10.28 4
DLA Agro Tau-Flu 21-112 DLA Agro A.m.b.A. Afmeldt / registrering trukket 2015.09.28 2017.03.27 4
DLA Agro Triflusulfuron 21-113 DLA Agro A.m.b.A. Afmeldt / registrering trukket 2015.12.07 2017.06.06 4
Dragoon 713-1 Certiplant NV Godkendt 2012.08.30 2017.06.30 1
Dugal 64-75 Dow AgroSciences Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Duxon Insektsæbe - klar-til-brug 342-5 Sønderstrup Sæbefabrik Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Duxon Insektsæbe koncentrat 342-4 Sønderstrup Sæbefabrik Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Ecoguard flydende 585-1 ECOSpray Ltd. Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Ecoguard granulat 585-2 ECOSpray Ltd. Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
ECP Betasana 160 594-23 AgriChem B. V. Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
ECP Betasana 160 SE 501-32 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2017.01.23 2018.07.31 1
ECP Diquat 501-44 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2015.09.21 2017.06.30 1
ECP Metafol SC 594-21 AgriChem B. V. Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
ECP Metafol SC 501-30 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2016.07.06 2019.08.31 1
Efilor 19-203 BASF A/S Godkendt 2015.04.09 2019.04.30 1
Electis 572-2 Gowan Comércio Internacional e Serviços, Limitada (tidl.: Margarita) Afmeldt / registrering trukket 2017.01.13 2018.07.12 4
Endital 600-12 Saphire Godkendt 2016.12.07 2017.12.31 1
Ergon 607-4 Rotam Agrochemical Europe Limited Godkendt 2010.12.23 2017.06.30 1
Ethofol 500 SC 14-178 AgroDan A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Ethofol 500 SC 501-35 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2016.08.02 2017.07.31 1
Ethosan SC 18-451 Bayer A/S Godkendt 2005.11.02 2017.07.31 1
Ethosat 500 SC 396-38 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2010.05.27 2017.07.31 1
Ethylbloc-Tabs 624-2 Rohm and Haas Europe Trading ApS Afmeldt / registrering trukket 2016.03.17 2017.09.16 4
Ethylbloc-Tabs TB 833-2 AgroFresh Holding France S.A.S. Godkendt 2016.08.04 2018.10.31 1
Etna 594-14 AgriChem B. V. Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Evolya 1-229 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2015.11.25 2017.07.31 1
Exemptor 18-538 Bayer A/S Godkendt 2009.10.11 2018.04.30 1
Express Gold SX 3-182 Du Pont Danmark ApS Godkendt 2014.01.28 2017.08.01 1
Express ST 3-164 Du Pont Danmark ApS Godkendt 2011.03.09 2018.10.31 1
Express SX 3-177 Du Pont Danmark ApS Godkendt 2010.12.07 2018.10.31 1
Fastac 50 19-139 BASF A/S Godkendt 2010.05.05 2018.07.31 1
Fenix 18-417 Bayer A/S Godkendt 2015.01.27 2018.08.01 1
Ferramol 364-7 Neudorff GmbH KG Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
Ferramol N 364-15 Neudorff GmbH KG Godkendt 2017.01.18 2030.12.31 1
Fibro 632-3 Belchim Crop Protection NV/SA Godkendt 2015.01.22 2020.12.31 1
Fidox EC 613-3 Globachem NV Godkendt 2013.06.28 2018.10.01 1
Fighter 480 19-179 BASF A/S Godkendt 2015.11.26 2017.06.30 1
Finalsan Ultima Ukrudtsbekæmpelse klar-til-brug 364-21 Neudorff GmbH KG Godkendt 2016.04.05 2017.10.31 1
Finalsan Ultima Ukrudtsbekæmpelse Koncentrat 364-20 Neudorff GmbH KG Godkendt 2016.04.05 2017.10.31 1
Finy 594-1 AgriChem B. V. Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Finy 501-20 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2016.07.05 2017.04.01 1
Flexity 19-166 BASF A/S Godkendt 2009.04.03 2019.04.30 1
Flight Xtra 19-172 BASF A/S Godkendt 2010.06.03 2017.06.30 1
Floclopy 650-65 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Floramite 240 SC 558-5 Arysta LifeScience Great Britain Ltd. Godkendt 2010.12.06 2018.07.31 1
Floramon pudder A 96-1 Novotrade Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Floramon pudder B 96-2 Novotrade Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Floramon pudder C 96-3 Novotrade Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Floxy 361-9 Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.) Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Flurostar 180 613-1 Globachem NV Godkendt 2016.06.06 2021.12.31 1
Fluxyr 200 EC 594-7 AgriChem B. V. Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Focus Ultra 19-93 BASF A/S Godkendt 2015.12.07 2021.05.31 1
Folicur EW 250 18-588 Bayer A/S Godkendt 2016.07.27 2020.08.31 1
Folicur Xpert 18-575 Bayer A/S Godkendt 2016.04.14 2019.07.31 1
Folpan 500 SC 396-48 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2015.04.08 2019.07.31 1
Force 20 CS 1-167 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2012.01.01 2017.06.30 1
Foxtrot 11-31 Cheminova A/S Godkendt 2013.04.03 2018.12.31 1
Frowncide 352-10 ISK Biosciences Products Inc. Godkendt 2014.06.13 2019.02.28 1
Frupica SC 509-4 Nordisk Alkali Godkendt 2008.04.03 2018.04.30 1
Fungazil A 631-3 Certis Europe BV Godkendt 2014.02.10 2017.06.30 1
Fungazil MLF 50 501-37 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2016.05.19 2021.12.31 1
Fungazil MLF 50 14-237 AgroDan A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Fungazil TM - 100 22-70 Cillus A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.03.07 2017.09.06 4
Fungazil TM 100 631-4 Certis Europe BV Godkendt 2011.12.13 2017.06.30 1
Galera 64-71 Dow AgroSciences Danmark A/S Godkendt 2011.09.16 2018.12.31 1
Gamma C 650-75 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Garden Plænerens Klar til brug 361-42 Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.) Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
Gardol Plænerens klar-til-brug 361-45 Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.) Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
Gaucho WS 70 18-325 Bayer A/S Godkendt 2015.01.16 2019.07.31 1
Geoxe 50 WG 1-227 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2016.08.09 2019.10.31 1
GF-2573 64-86 Dow AgroSciences Danmark A/S Godkendt 2016.02.12 2026.08.05 1
Glyfonova 360 SL 11-7 Cheminova A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Glyfonova 450 Plus 11-15 Cheminova A/S Godkendt 2009.12.08 2017.12.31 1
Glyfonova 480 11-16 Cheminova A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Glyfonova Accelerator 11-44 Cheminova A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Glyfonova Klar Til Brug 11-61 Cheminova A/S Godkendt 2015.09.04 2017.12.31 1
Glyfonova Plus 11-12 Cheminova A/S Godkendt 2009.12.09 2017.12.31 1
Glyfonova Supreme 450 SL 11-33 Cheminova A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Glyfosate 360 650-27 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Glyper 698-1 Novafito S.p.A. Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Glyphogan 396-20 Adama Northern Europe B.V. Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Glyphomax 64-53 Dow AgroSciences Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.11.14 2018.05.13 4
Glyphomax 360 TF 756-3 Albaugh UK Ltd. Godkendt 2016.11.16 2017.12.31 1
Glyphomax 480 64-77 Dow AgroSciences Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.11.15 2018.05.14 4
Glyphomax HL 756-2 Albaugh UK Ltd. Godkendt 2016.11.15 2017.12.31 1
Glyphomax Plus 64-58 Dow AgroSciences Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.11.15 2018.05.14 4
Glypper 396-53 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2012.07.24 2017.12.31 1
Glyweed 688-1 Sabero Europe B.V. Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Gnatrol SC 526-14 Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. Godkendt 2014.10.24 2019.04.30 1
Goliath 396-23 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2016.03.03 2019.08.31 1
Goltix SC 700 396-22 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2016.09.04 2019.08.31 1
Gro-Stop Innovator 631-2 Certis Europe BV Godkendt 2008.07.30 2018.07.31 1
Harass 11-60 Cheminova A/S Godkendt 2016.06.22 2017.06.30 1
Harmony Plus ST 3-156 Du Pont Danmark ApS Godkendt 2011.03.17 2017.06.30 1
Harmony Plus SX 3-185 Du Pont Danmark ApS Godkendt 2013.06.24 2017.06.30 1
Harmony SX 3-169 Du Pont Danmark ApS Godkendt 2013.12.01 2017.06.30 1
Helmstar 75 WG 327-2 Helm AG Godkendt 2013.12.04 2018.10.31 1
Herbasan 18-452 Bayer A/S Godkendt 2009.01.23 2018.07.31 1
Herbipur Plænerens Plus Klar-til-brug 49-105 Klarsø A/S Godkendt 2015.02.26 2018.10.31 1
Hormotex 750 747-1 Scandiflex Nordic A/S Godkendt 2015.11.06 2018.10.31 1
Hornum Lusepuster 386-20 Fausol K/S Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Hussar 18-419 Bayer A/S Godkendt 2005.06.01 2017.10.31 1
Hussar OD 18-493 Bayer A/S Godkendt 2005.11.11 2017.10.31 1
Hussar Plus OD 18-569 Bayer A/S Godkendt 2014.12.04 2017.10.31 1
Imprimo FS 417,78 18-539 Bayer A/S Godkendt 2015.09.02 2019.07.31 1
InsektFri Spruzit N klar-til-brug 364-6 Neudorff GmbH KG Godkendt 2016.01.26 2020.08.31 1
InsektFri Spruzit N Koncentrat 364-5 Neudorff GmbH KG Godkendt 2016.06.13 2020.08.31 1
Insektstop klar til brug 424-5 Woodstream Canada Corporation Godkendt 2007.01.04 2017.05.01 1
Insektstop koncentrat 424-7 Woodstream Canada Corporation Afmeldt / registrering trukket 2015.12.15 2017.06.14 4
Insektstop til roser klar til brug 424-6 Woodstream Canada Corporation Godkendt 2007.01.04 2017.05.01 1
Inter-CCC 720 221-87 Inter-Trade A/S Afmeldt / registrering trukket 2015.11.23 2017.05.22 4
Inter-Metamitron 700 221-147 Inter-Trade A/S Afmeldt / registrering trukket 2015.11.01 2017.04.30 4
Inter-Metsulfuron 221-144 Inter-Trade A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.02.15 2017.08.14 4
Inter-Pendimethalin 330 221-140 Inter-Trade A/S Afmeldt / registrering trukket 2015.12.04 2017.06.03 4
Inter-Pendimethalin 400 221-130 Inter-Trade A/S Afmeldt / registrering trukket 2015.12.04 2017.06.03 4
Inter-Trinex 221-151 Inter-Trade A/S Godkendt 2016.12.22 2019.04.30 1
Isomate CLR 699-1 CBC (Europe) S.r.l. Godkendt 2011.04.26 2019.08.31 1
Isomexx 347-6 Nufarm Deutschland GmbH Godkendt 2009.06.24 2017.03.31 1
ITCAN 642-1 Redebel Godkendt 2010.11.02 2017.10.31 1
IT-Diquat 501-10 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Afmeldt / registrering trukket 2015.09.21 2017.03.20 4
IT-Imazalil 221-141 Inter-Trade A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.02.15 2017.08.14 4
Jablo Glyfosat 48-42 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Janus FS 180 18-486 Bayer A/S Godkendt 2007.07.06 2019.01.31 1
Juventus 90 19-137 BASF A/S Godkendt 2012.11.26 2019.04.30 1
Kaiso Sorbie 347-25 Nufarm Deutschland GmbH Godkendt 2014.02.03 2017.03.31 1
Kalahari 357-6 Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. Godkendt 2012.08.10 2017.06.30 1
Kalif 360 CS 396-57 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2014.08.01 2018.10.31 1
Karate 2,5 WG 1-163 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2015.11.26 2018.06.30 1
Kayak 1-202 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2010.11.04 2019.04.30 1
Keeper L mod ukrudt 18-498 Bayer A/S Godkendt 2014.08.08 2017.12.31 1
Keeper mod Ukrudt Koncentrat 18-364 Bayer A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Keeper Spray 18-363 Bayer A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Keeper Total K 49-117 Klarsø A/S Godkendt 2016.10.04 2017.12.31 1
Keeper Total S 49-118 Klarsø A/S Godkendt 2016.10.10 2017.12.31 1
Kemifam Power 18-494 Bayer A/S Godkendt 2008.12.17 2018.07.31 1
Kerb 400 SC 64-72 Dow AgroSciences Danmark A/S Godkendt 2008.12.18 2018.01.31 1
Kibrill spray mod bladlus 146-1 Præstrud & Kjeldsmark ApS Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
K-Obiol EC 25 18-541 Bayer A/S Godkendt 2012.06.04 2017.10.31 1
K-Obiol ULV 6 18-547 Bayer A/S Godkendt 2012.07.18 2017.10.31 1
Kompakt 5C 49-94 Klarsø A/S Godkendt 2007.01.10 2017.03.31 1
Kontakt 320 SC 396-32 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2012.11.20 2018.07.31 1
K-Othrine SC 25 18-422 Bayer A/S Godkendt 2009.01.30 2017.12.31 1
Kumulus S 19-34 BASF A/S Godkendt 2007.01.26 2017.05.01 1
Kunshi 352-9 ISK Biosciences Products Inc. Godkendt 2014.05.26 2019.02.28 1
KVIK Ukrudtsbekæmpelse klar til brug 424-25 Woodstream Canada Corporation Godkendt 2016.05.24 2019.08.31 1
KVIK Ukrudtsbekæmpelse koncentrat 424-22 Woodstream Canada Corporation Godkendt 2016.03.18 2019.08.31 1
Lancelot 64-85 Dow AgroSciences Danmark A/S Godkendt 2016.11.16 2024.12.31 1
Latitude 48-31 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2011.07.08 2017.10.31 1
Legacy 500 SC 396-26 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2013.03.13 2018.12.31 1
Lexus 50 WG 3-163 Du Pont Danmark ApS Godkendt 2007.08.03 2017.06.30 1
LFS Aclonifen 318-87 LFS Kemi Godkendt 2016.02.29 2018.07.31 1
LFS Alpha-cypermethrin 318-122 LFS Kemi Godkendt 2010.10.22 2018.07.31 1
LFS Azoxystrobin 318-52 LFS Kemi Godkendt 2013.04.25 2017.06.30 1
LFS Bentazon 318-131 LFS Kemi Godkendt 2007.02.08 2017.06.30 1
LFS Boscalid 318-113 LFS Kemi Godkendt 2012.08.08 2018.07.31 1
LFS Clodinafop 318-165 LFS Kemi Godkendt 2012.08.13 2019.04.30 1
LFS Clomazon 318-90 LFS Kemi Godkendt 2014.02.03 2018.10.31 1
LFS Clopyralid 72 SG 318-182 LFS Kemi Godkendt 2013.03.01 2019.04.30 1
LFS Clopyralid+Fluroxypyr+MCPA 318-97 LFS Kemi Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
LFS Clopyralid-Picloram 318-176 LFS Kemi Godkendt 2014.06.13 2019.04.30 1
LFS Cyazofamid 318-89 LFS Kemi Godkendt 2005.01.28 2017.07.31 1
LFS Cyazofamid Top 318-196 LFS Kemi Godkendt 2015.12.17 2017.07.31 1
LFS Cycloxydim 318-139 LFS Kemi Godkendt 2016.04.04 2021.05.31 1
LFS Daminozid 318-194 LFS Kemi Godkendt 2015.05.08 2018.08.31 1
LFS Diquat 318-76 LFS Kemi Godkendt 2002.08.13 2017.06.30 1
LFS Dithianon 318-187 LFS Kemi Godkendt 2013.05.06 2017.06.30 1
LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid 318-189 LFS Kemi Godkendt 2014.02.03 2018.01.31 1
LFS Epoxiconazol-pyraclostrobin 318-94 LFS Kemi Godkendt 2016.01.21 2018.01.31 1
LFS Ethephon + mepiquat-chlorid 318-125 LFS Kemi Godkendt 2014.02.27 2019.02.28 1
LFS Ethofumesat 318-39 LFS Kemi Godkendt 2005.12.22 2017.07.31 1
LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr 318-92 LFS Kemi Godkendt 2014.07.14 2018.12.31 1
LFS Flonicamid 318-168 LFS Kemi Godkendt 2013.05.06 2020.08.31 1
LFS Florasulam 318-86 LFS Kemi Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
LFS Florasulam 2,4-D 318-147 LFS Kemi Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
LFS Florasulam-Pyroxsulam 318-162 LFS Kemi Afmeldt / registrering trukket 2016.01.06 2017.07.05 4
LFS Fludioxonil 318-191 LFS Kemi Godkendt 2014.12.16 2018.10.31 1
LFS Flupyrsulfuron 318-85 LFS Kemi Godkendt 2004.12.02 2017.06.30 1
LFS Fluroxypyr 318-74 LFS Kemi Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
LFS Fluroxypyr XL 318-98 LFS Kemi Godkendt 2017.02.10 2021.12.31 1
LFS Foramsulfuron+Iodosulfuron+Isoxadifen 318-93 LFS Kemi Godkendt 2005.07.12 2017.07.31 1
LFS Fosetyl WG 318-190 LFS Kemi Godkendt 2014.03.21 2019.04.30 1
LFS Glyphosat 360 318-14 LFS Kemi Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
LFS Glyphosat-Diflufenican 318-173 LFS Kemi Godkendt 2015.05.27 2017.12.31 1
LFS Imidacloprid - Plæne 318-133 LFS Kemi Afmeldt / registrering trukket 2015.09.28 2017.03.27 4
LFS Iodosulfuron 318-84 LFS Kemi Godkendt 2007.01.17 2017.10.31 1
LFS Iodosulfuron OD 318-159 LFS Kemi Godkendt 2009.05.26 2017.10.31 1
LFS Iodosulfuron-Mesosulfuron OD 318-166 LFS Kemi Godkendt 2010.09.09 2017.10.31 1
LFS Kresoxim-methyl 318-143 LFS Kemi Godkendt 2012.02.23 2017.04.01 1
LFS Mancozeb 318-128 LFS Kemi Godkendt 2012.10.17 2019.01.31 1
LFS Mancozeb DG 318-129 LFS Kemi Godkendt 2013.05.15 2019.01.31 1
LFS Mandipropamid 318-148 LFS Kemi Afmeldt / registrering trukket 2015.12.07 2017.06.06 4
LFS MCPA 318-111 LFS Kemi Godkendt 2013.01.11 2018.10.31 1
LFS Mefenpyr-Iodosulfuron-Mesosulfuron 318-101 LFS Kemi Godkendt 2006.03.08 2017.10.31 1
LFS Mesotrion 318-157 LFS Kemi Godkendt 2009.07.23 2017.07.31 1
LFS Metconazol 318-170 LFS Kemi Godkendt 2014.05.07 2019.04.30 1
LFS Metconazol/Mepiquat-Chlorid 318-199 LFS Kemi Godkendt 2015.09.29 2019.02.28 1
LFS Metrafenon 318-164 LFS Kemi Godkendt 2010.07.19 2019.04.30 1
LFS Metsulfuron-Methyl 318-160 LFS Kemi Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
LFS Pencycuron 318-109 LFS Kemi Afmeldt / registrering trukket 2015.11.30 2017.05.30 4
LFS Pendimethalin 40 WG 318-179 LFS Kemi Godkendt 2010.12.22 2017.07.31 1
LFS Picolinafen 318-140 LFS Kemi Godkendt 2007.10.29 2017.06.30 1
LFS Pico-Pendimethalin 318-180 LFS Kemi Godkendt 2012.01.04 2017.06.30 1
LFS Picoxystrobin 318-145 LFS Kemi Godkendt 2007.12.13 2017.07.31 1
LFS Pirimicarb 318-81 LFS Kemi Godkendt 2013.01.02 2019.04.30 1
LFS Propamocarb + Fosetyl-Al 318-188 LFS Kemi Godkendt 2014.09.25 2019.04.30 1
LFS Propaquizafop 318-33 LFS Kemi Godkendt 2007.11.15 2017.11.01 1
LFS Propyzamid 318-158 LFS Kemi Godkendt 2009.07.17 2018.01.31 1
LFS Prosulfocarb 318-69 LFS Kemi Godkendt 2013.11.05 2018.10.01 1
LFS Prothioconazol 318-108 LFS Kemi Godkendt 2012.08.07 2018.08.01 1
LFS Prothioconazole Bejdse 318-178 LFS Kemi Godkendt 2014.10.17 2018.07.31 1
LFS Pyraclostrobin 318-80 LFS Kemi Godkendt 2006.01.27 2018.01.31 1
LFS Pyraclostrobin Pro 318-198 LFS Kemi Godkendt 2015.09.28 2018.01.31 1
LFS Pyraclostrobin+Boscalid 318-116 LFS Kemi Godkendt 2013.06.06 2018.01.31 1
LFS Sneglegift 318-123 LFS Kemi Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
LFS Sneglegift HP 318-195 LFS Kemi Godkendt 2015.11.26 2017.04.04 1
LFS Sulfosulfuron 318-96 LFS Kemi Godkendt 2005.04.13 2017.05.01 1
LFS Tebuconazol 318-149 LFS Kemi Afmeldt / registrering trukket 2015.11.24 2017.05.23 4
LFS Tebuconazol EW 318-153 LFS Kemi Afmeldt / registrering trukket 2015.12.07 2017.06.06 4
LFS Tebuconazol-Prothioconazol Pro 318-192 LFS Kemi Godkendt 2015.09.29 2018.07.31 1
LFS Thiacloprid 318-138 LFS Kemi Godkendt 2007.04.20 2018.04.30 1
LFS Thifensulfuron 318-121 LFS Kemi Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.30 4
LFS Trinexapac-ethyl 318-119 LFS Kemi Godkendt 2010.12.22 2019.04.30 1
Lintur 1-221 Syngenta Nordics A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.30 4
Lirotect Super 1-215 Syngenta Nordics A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Lodin 501-3 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Lodin 200 EC 594-22 AgriChem B. V. Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Logo 18-484 Bayer A/S Godkendt 2007.01.30 2017.07.31 1
Lotus insektsæbe klar til brug 179-95 Tanaco-Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Lumica 1-237 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2016.03.18 2017.07.31 1
Lusefri Insektsæbe Klar-til-brug 424-16 Woodstream Canada Corporation Godkendt 2007.01.04 2017.05.01 1
Lusefri Insektsæbe Koncentrat 424-15 Woodstream Canada Corporation Afmeldt / registrering trukket 2016.02.16 2017.08.15 4
LuseFri N insektsæbe klar til brug 364-45 Neudorff GmbH KG Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
LuseFri N Insektsæbe Koncentrat 364-46 Neudorff GmbH KG Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
M-750 347-12 Nufarm Deutschland GmbH Godkendt 2012.01.13 2018.10.31 1
Madex 404-7 Borregaard BioPlant Godkendt 2012.12.18 2019.04.30 1
Magnate 100 SL 396-25 Adama Northern Europe B.V. Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Magnate 50 396-4 Adama Northern Europe B.V. Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
MaisTer 18-442 Bayer A/S Godkendt 2005.06.01 2017.07.31 1
Maladan Insektspray 579-1 SBM Developpement SAS Godkendt 2012.12.10 2018.10.31 1
Maladan Insektspray W 579-4 SBM Developpement SAS Godkendt 2011.10.11 2018.10.31 1
Malakite 19-220 BASF A/S Godkendt 2015.07.15 2019.04.30 1
Manfil 75 WG 687-2 Indofil Industries Limited (Italy) Godkendt 2011.04.01 2019.01.31 1
Manfil 80 WP 687-1 Indofil Industries Limited (Italy) Godkendt 2011.04.01 2019.01.31 1
Maredo 125 SC 396-35 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2015.02.10 2019.04.30 1
Mastana SC 594-18 AgriChem B. V. Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Mastana SC 501-28 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2016.07.06 2018.01.31 1
Material Shop InsektFri Spray 364-23 Neudorff GmbH KG Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Material Shop Sneglefri 364-26 Neudorff GmbH KG Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
Material Shop SnegleFri klar-til-brug 364-22 Neudorff GmbH KG Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
Matrigon 72 SG 64-74 Dow AgroSciences Danmark A/S Godkendt 2011.05.30 2019.04.30 1
Mavrik 2F 396-13 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2015.10.08 2021.05.31 1
Maxim 100 FS 1-194 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2013.05.28 2018.10.31 1
Maxim 480 FS 1-232 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2016.05.20 2019.10.31 1
Maya 347-28 Nufarm Deutschland GmbH Godkendt 2017.02.15 2018.07.31 1
Medax Max 19-224 BASF A/S Godkendt 2016.09.19 2018.04.30 1
Medax Top 19-201 BASF A/S Godkendt 2016.11.17 2019.02.28 1
Meristo 1-222 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2013.01.15 2017.07.31 1
Merit Gran 18-574 Bayer A/S Godkendt 2015.05.27 2025.04.30 1
Merit Turf 18-485 Bayer A/S Godkendt 2015.05.21 2019.07.31 1
MET52 Granular 681-1 Novozymes Biologicals FR S.A. Godkendt 2011.05.25 2019.04.30 1
Metafol 700 SC 501-42 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2016.07.01 2019.08.31 1
Metafol 700 SC 14-258 AgroDan A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Metaxon 347-5 Nufarm Deutschland GmbH Godkendt 2011.10.03 2018.10.31 1
Milbeknock 632-5 Belchim Crop Protection NV/SA Godkendt 2015.04.16 2018.07.31 1
Mirador 250 SC 396-41 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2012.07.02 2017.06.30 1
Mirador forte 396-54 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2016.09.06 2020.08.31 1
Mission 594-6 AgriChem B. V. Afmeldt / registrering trukket 2016.04.19 2017.10.18 4
Mission 200 SL 501-22 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2016.04.18 2017.06.30 1
Moddus M 1-154 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2010.01.18 2019.04.30 1
Moddus Start 1-223 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2016.01.21 2019.04.30 1
Mogeton 744-1 Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG Godkendt 2010.08.30 2018.08.30 1
Monceren DS 12,5 18-264 Bayer A/S Godkendt 2008.09.12 2017.06.30 1
Monceren FS 250 18-265 Bayer A/S Godkendt 2015.11.26 2021.05.31 1
Monitor 48-28 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2004.02.04 2017.05.01 1
Monitor 80 WG 526-16 Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. Manglende data - kontakt SEGES P/S, Planter & Miljø. 3
Montur Forte FS 230 18-510 Bayer A/S Godkendt 2008.04.08 2017.12.31 1
MosFri Koncentrat 424-21 Exponent Miljøstyrelsens godkendelse udløbet 2015.09.01 2017.02.28 4
Mosfri N Koncentrat 364-14 Neudorff GmbH KG Godkendt 2016.03.16 2019.08.31 1
Mospilan SG 561-3 Nisso Chemical Europe GmbH Godkendt 2011.03.07 2018.04.30 1
Movento SC 100 18-549 Bayer A/S Godkendt 2016.02.26 2025.04.30 1
Mundus FS 380 18-515 Bayer A/S Godkendt 2009.12.17 2019.01.31 1
Mustang forte 64-70 Dow AgroSciences Danmark A/S Godkendt 2016.05.03 2017.06.30 1
Mycostop WP 575-3 Verdera Oy Godkendt 2015.01.14 2019.04.30 1
Mycotal 677-1 Koppert B.V. Godkendt 2015.01.23 2019.04.30 1
Mystic 250 EC 347-22 Nufarm Deutschland GmbH Godkendt 2015.09.25 2019.08.31 1
Narita 613-11 Globachem NV Godkendt 2016.05.31 2019.12.31 1
Natria Biodux Insektsæbe 1 liter klar til brug 342-7 Sønderstrup Sæbefabrik Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Natria Biodux Insektsæbe 1 liter Koncentrat 342-6 Sønderstrup Sæbefabrik Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Natria mod mos 18-558 Bayer A/S Miljøstyrelsens godkendelse udløbet 2015.09.01 2017.02.28 4
Natria mod ukrudt 18-585 Bayer A/S Godkendt 2015.02.26 2019.08.31 1
Natria mod ukrudt og mos 18-516 Bayer A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.03.01 2017.08.31 4
Naturalis 699-2 CBC (Europe) S.r.l. Godkendt 2012.09.03 2019.04.30 1
Nautile 501-14 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2015.07.20 2019.01.31 1
Nautius 607-6 Rotam Agrochemical Europe Limited Godkendt 2013.10.29 2017.06.30 1
ND Chlormequat 750 702-2 Taminco N.V. Afmeldt / registrering trukket 2015.10.23 2017.04.22 4
ND Glyphosat Ultra 200-19 JBC Handel ApS Afmeldt / registrering trukket 2015.09.28 2017.03.27 4
NeemAzal-T/S 643-1 Trifolio-M GmbH Godkendt 2016.07.27 2022.05.31 1
NeemAzal-T/S Garden 643-6 Trifolio-M GmbH Godkendt 2016.11.18 2022.05.31 1
Neo-Stop L500 HN 361-11 Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.) Godkendt 2010.01.26 2018.07.31 1
NEU 1181 M 364-34 Neudorff GmbH KG Godkendt 2016.12.14 2031.12.31 1
Neudosan 364-2 Neudorff GmbH KG Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Neudosan Klar-til-brug 364-3 Neudorff GmbH KG Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Nexide CS 11-40 Cheminova A/S Godkendt 2016.12.05 2025.03.31 1
NF-M 750 347-4 Nufarm Deutschland GmbH Godkendt 2012.01.13 2018.10.31 1
Nicanor 20 SG 3-175 Du Pont Danmark ApS Godkendt 2011.07.01 2017.03.31 1
Nissorun 250 SC 561-6 Nisso Chemical Europe GmbH Godkendt 2014.02.05 2021.05.31 1
No Weed Special 1+3 715-1 Punya Innovation ApS Godkendt 2014.01.21 2019.08.31 1
No Weed Special Klar til Brug 715-2 Punya Innovation ApS Godkendt 2014.02.10 2019.08.31 1
Nortron SC 18-426 Bayer A/S Godkendt 2005.10.27 2017.07.31 1
Novitron DAM TEC 421-7 FMC Europe NV, Agrochemical Products Group Godkendt 2014.02.04 2018.10.31 1
Nuance WG 11-39 Cheminova A/S Godkendt 2010.12.07 2018.10.31 1
Oblix 500 SC 594-15 AgriChem B. V. Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Oblix 500 SC 501-25 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2016.07.06 2017.11.01 1
Ohayo 352-6 ISK Biosciences Products Inc. Godkendt 2009.05.04 2019.02.28 1
OK-500 48-41 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Opera 19-144 BASF A/S Godkendt 2014.06.30 2018.01.31 1
Optimus 396-61 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2013.09.13 2019.04.30 1
Option 3-187 Du Pont Danmark ApS Godkendt 2016.01.01 2020.08.31 1
Opus 19-87 BASF A/S Godkendt 2014.11.20 2019.04.30 1
Orius 200 EW 396-24 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2015.05.13 2019.08.31 1
Ortiva Top 1-203 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2015.04.09 2017.06.30 1
Osiris 19-182 BASF A/S Godkendt 2014.12.01 2019.04.30 1
Osiris Star 19-209 BASF A/S Godkendt 2014.12.02 2019.04.30 1
Othello 18-520 Bayer A/S Godkendt 2013.10.08 2017.10.31 1
Penncozeb DG 501-7 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2011.02.22 2019.01.31 1
Pico 750 WG 19-171 BASF A/S Godkendt 2007.07.06 2017.06.30 1
Picus 700 WS 11-37 Cheminova A/S Afmeldt / registrering trukket 2015.10.23 2017.04.22 4
Pirimor G 1-168 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2012.04.10 2019.04.30 1
Pirouette 544-3 Fine Agrochemicals Ltd. Godkendt 2016.01.20 2021.05.31 1
Pistol 18-497 Bayer A/S Godkendt 2014.05.08 2017.12.31 1
Pixxaro EC 64-87 Dow AgroSciences Danmark A/S Godkendt 2016.01.27 2022.12.31 1
PlantTrust 758-1 Everris International B.V. Godkendt 2015.05.18 2019.04.30 1
Plenum 50 WG 1-216 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2012.12.05 2017.06.30 1
Pomoxon 96-4 Novotrade Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Poncho Beta FS 453,34 18-487 Bayer A/S Godkendt 2008.01.25 2019.01.31 1
Premazor Turbo 601-3 Q-CHEM NV Godkendt 2015.01.21 2017.12.31 1
Prestige FS 370 18-400 Bayer A/S Godkendt 2017.02.16 2021.05.31 1
Prestop 575-4 Verdera Oy Godkendt 2012.03.23 2018.07.31 1
Prestop Mix 575-2 Verdera Oy Godkendt 2012.03.23 2018.07.31 1
Previcur Energy 18-544 Bayer A/S Godkendt 2012.07.19 2019.04.30 1
Prima Sneglemiddel 386-21 Fausol K/S Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
Primera Super 18-432 Bayer A/S Godkendt 2013.11.21 2018.12.31 1
Primus 64-45 Dow AgroSciences Danmark A/S Godkendt 2016.11.16 2030.12.31 1
Primus XL 64-78 Dow AgroSciences Danmark A/S Godkendt 2016.11.16 2021.12.31 1
Prolectus 526-15 Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. Godkendt 2014.12.12 2023.12.31 1
Proline EC 250 18-473 Bayer A/S Godkendt 2010.06.29 2018.07.31 1
Proline Xpert 18-578 Bayer A/S Godkendt 2015.06.12 2019.07.31 1
Propaquizafob 650-95 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Propi 25 EC 653-10 Sharda Europe b.v.b.a. Godkendt 2012.06.18 2018.01.31 1
Proplant 361-1 Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.) Godkendt 2015.08.20 2019.09.30 1
Prosaro EC 250 18-527 Bayer A/S Godkendt 2015.02.13 2018.07.31 1
Provado Plus 18-503 Bayer A/S Godkendt 2007.06.22 2018.04.30 1
Proxanil 361-15 Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.) Godkendt 2012.06.27 2019.07.31 1
Proxy 18-545 Bayer A/S Godkendt 2013.11.13 2019.07.31 1
Quad-Glob 200 SL 613-4 Globachem NV Godkendt 2011.01.18 2017.06.30 1
Quartz 18-514 Bayer A/S Godkendt 2013.09.10 2018.12.31 1
Rambo 49-82 Klarsø A/S Godkendt 2010.10.12 2017.12.31 1
Rambo Spray 49-83 Klarsø A/S Godkendt 2010.09.16 2017.12.31 1
Ranman 352-3 ISK Biosciences Products Inc. Godkendt 2003.11.10 2017.07.31 1
Ranman Top 352-8 ISK Biosciences Products Inc. Godkendt 2010.11.01 2017.07.31 1
Ratio Super SX 3-181 Du Pont Danmark ApS Godkendt 2016.08.02 2017.06.30 1
Reactor 360 CS 11-36 Cheminova A/S Godkendt 2015.10.22 2018.10.01 1
Redigo FS 100 18-526 Bayer A/S Godkendt 2010.05.25 2018.07.31 1
Redigo Pro 170 FS 18-546 Bayer A/S Godkendt 2010.11.03 2018.07.31 1
Regalis Plus 19-216 BASF A/S Godkendt 2015.02.11 2022.07.31 1
Reglone 1-178 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2008.01.07 2017.06.30 1
Remotio Klar til Brug 11-62 Cheminova A/S Godkendt 2016.03.18 2017.12.31 1
Revus 1-195 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2016.04.19 2024.07.31 1
Revus Top 1-218 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2015.10.29 2018.12.31 1
Ricorso 607-7 Rotam Agrochemical Europe Limited Godkendt 2011.07.01 2017.03.31 1
Riza 11-30 Cheminova A/S Godkendt 2015.07.03 2019.08.31 1
Riza 200 EC 11-47 Cheminova A/S Godkendt 2015.04.27 2020.08.31 1
Rizolex 10D 526-2 Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. Godkendt 2009.12.23 2019.04.30 1
Rizolex 50 FW 526-3 Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. Godkendt 2009.12.23 2019.04.30 1
Rogon 650-108 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Ronstar Expert 18-567 Bayer A/S Godkendt 2014.11.17 2017.10.31 1
Rotstop SC 575-5 Verdera Oy Godkendt 2012.03.29 2019.04.30 1
Rotstop WP 575-1 Verdera Oy Godkendt 2015.01.23 2019.04.30 1
Round Up 205-28 Protector ApS Godkendt 2010.04.22 2017.12.31 1
Roundup 48-1 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Roundup 170 48-50 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2015.09.10 2017.12.31 1
Roundup 240 48-49 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2015.06.10 2017.12.31 1
Roundup 3000 48-15 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2009.12.08 2017.12.31 1
Roundup 360 FL 48-38 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Roundup 540 FL 48-36 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Roundup 60 48-52 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2015.09.30 2017.12.31 1
Roundup Bio 48-16 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2009.12.08 2017.12.31 1
Roundup Extra 48-44 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2012.09.11 2017.12.31 1
Roundup Flex 48-43 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2013.11.06 2017.12.31 1
Roundup Flick 48-48 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2015.07.27 2017.12.31 1
Roundup Garden 48-26 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2010.09.16 2017.12.31 1
Roundup Gel 48-45 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2012.05.02 2017.12.31 1
Roundup Gel Max 48-54 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2017.01.19 2017.12.31 1
Roundup Gold 48-34 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2009.12.18 2017.12.31 1
Roundup Gold ST 48-39 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2009.12.18 2017.12.31 1
Roundup GP 48-51 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2015.06.10 2017.12.31 1
Roundup Max 48-29 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Roundup PowerMax 48-47 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2015.07.22 2017.12.31 1
Roundup Spray 48-30 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2010.10.20 2017.12.31 1
Roundup Terrasse 48-37 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2013.03.11 2017.12.31 1
Roundup Tough 48-53 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2015.06.08 2017.12.31 1
Roundup Ultra 48-40 Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Godkendt 2009.12.22 2017.12.31 1
Roxam 856-1 Gowan Comércio Internacional e Serviços, Limitada (tidl.: Margarita) Godkendt 2017.01.13 2018.01.31 1
Roxy EC 613-5 Globachem NV Godkendt 2013.07.15 2018.10.01 1
Rubric 11-29 Cheminova A/S Godkendt 2015.09.21 2019.04.30 1
Ryom Ukrudtsmiddel Koncentreret 600-11 Saphire Godkendt 2016.01.06 2017.12.31 1
Ryom Ukrudtsmiddel Plus 600-2 Saphire Godkendt 2011.03.14 2017.12.31 1
Safari 3-153 Du Pont Danmark ApS Godkendt 2015.09.10 2019.12.31 1
Saracen 11-51 Cheminova A/S Godkendt 2014.02.17 2017.04.01 1
Saracen Delta 11-53 Cheminova A/S Godkendt 2014.12.02 2017.06.30 1
Savvy 607-5 Rotam Agrochemical Europe Limited Godkendt 2010.09.16 2017.03.31 1
Scala 19-159 BASF A/S Godkendt 2011.12.22 2019.04.30 1
Seedron 396-66 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2016.01.01 2019.10.31 1
Sempra 594-4 AgriChem B. V. Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
Serenade ASO 18-581 Bayer A/S Godkendt 2015.02.13 2019.04.30 1
Sereno 18-444 Bayer A/S Godkendt 2010.12.16 2017.07.31 1
Serrate 1-225 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2015.12.04 2019.04.30 1
Sharpen 33 EC 653-11 Sharda Europe b.v.b.a. Godkendt 2012.08.09 2017.07.31 1
Shirlan 1-210 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2009.05.06 2019.02.28 1
Shyfo 653-9 Sharda Europe b.v.b.a. Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Signum WG 19-151 BASF A/S Godkendt 2010.09.15 2018.01.31 1
Silico-Sec 360-2 Miljøfluen I/S Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Skater 396-52 Adama Northern Europe B.V. Afmeldt / registrering trukket 2016.12.19 2018.06.18 4
Skytown 54-13 Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Sluxx HP 364-59 Neudorff GmbH KG Godkendt 2017.01.19 2031.12.31 1
SmartBayt 18-518 Bayer A/S Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
SmartBayt Professionel 18-525 Bayer A/S Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
SmartFresh 624-1 Rohm and Haas Europe Trading ApS Afmeldt / registrering trukket 2016.03.17 2017.09.16 4
SmartFresh VP 833-1 AgroFresh Holding France S.A.S. Godkendt 2016.08.03 2018.10.31 1
SnegleFri Ferramol Klar-til-brug 364-8 Neudorff GmbH KG Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
Sneglestop Ferramol Klar-til-brug 364-4 Neudorff GmbH KG Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
Spitfire 64-76 Dow AgroSciences Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Spitfire XL 64-79 Dow AgroSciences Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
Spruzit Insektfri Klar-til-brug 364-9 Neudorff GmbH KG Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Spruzit InsektFri koncentrat 364-1 Neudorff GmbH KG Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Spruzit Neu 364-67 Neudorff GmbH KG Godkendt 2016.04.06 2020.08.31 1
Spud Nic 361-10 Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.) Godkendt 2005.08.15 2018.07.31 1
Stabilan 460 347-14 Nufarm Deutschland GmbH Godkendt 2016.12.01 2019.11.30 1
Stabilan Extra 347-16 Nufarm Deutschland GmbH Godkendt 2016.02.04 2019.11.30 1
Starane 180S 64-54 Dow AgroSciences Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Starane 333 HL 64-82 Dow AgroSciences Danmark A/S Godkendt 2016.01.01 2022.12.31 1
Starane XL 64-68 Dow AgroSciences Danmark A/S Godkendt 2016.11.15 2021.12.31 1
Starpri 650-123 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Starship 396-65 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2015.08.03 2017.07.31 1
Stereo 312,5 EC 1-128 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2011.02.14 2018.01.31 1
Steward 3-173 Du Pont Danmark ApS Godkendt 2011.06.28 2018.10.31 1
Stomp 19-138 BASF A/S Godkendt 2012.03.05 2017.07.31 1
Stomp CS 19-205 BASF A/S Godkendt 2013.02.06 2017.07.31 1
Stomp Pentagon 19-142 BASF A/S Godkendt 2010.06.28 2017.07.31 1
Substral gødningspinde med Insektmiddel 724-2 Scotts Celaflor Handelsgesellschaft mbH Godkendt 2009.12.09 2018.04.30 1
Substral Insektsæbe klar til brug 179-107 Tanaco-Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Substral Plænegødning med ukrudtsfjerner 724-6 Scotts Celaflor Handelsgesellschaft mbH Godkendt 2015.03.02 2017.06.30 1
Substral Rosenspray 179-198 Tanaco-Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Sulfosulfuron 650-98 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Sumi-Alpha EW 526-6 Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. Afmeldt / registrering trukket 2016.08.12 2018.02.11 4
Supresivit Borregaard BioPlant Initial godkendelse 1999.08.01 2099.12.31 1
Svampefri 19-185 BASF A/S Godkendt 2010.12.21 2017.05.01 1
SweDane Betasana 2000 14-216 AgroDan A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
SweDane Betasana 2000 501-36 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2016.08.02 2018.07.31 1
SweDane MCPA 750 347-11 Nufarm Deutschland GmbH Godkendt 2012.02.15 2018.10.31 1
SweDane Metafol 700 SC 14-252 AgroDan A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
SweDane Metafol 700 SC 501-41 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2016.08.02 2019.08.31 1
Switch 62,5 WG 1-201 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2013.06.14 2018.10.31 1
Syllit 544 SC 361-29 Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.) Godkendt 2014.05.26 2022.05.31 1
Symbol 501-11 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2011.04.26 2017.12.31 1
Tachigaren 70 WP 735-1 Sumi Agro Europe Limited, Zweigniederlassung Deutschland Godkendt 2006.07.28 2017.03.31 1
Taifun 360 SL 396-46 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2012.01.01 2017.12.31 1
Talent 396-47 Adama Northern Europe B.V. Afmeldt / registrering trukket 2015.12.01 2017.05.31 4
Talisma EC 361-46 Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.) Godkendt 2016.06.13 2018.10.31 1
Talisma UL 361-47 Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.) Godkendt 2016.05.25 2018.10.31 1
Tanaco insektsæbe KTB 179-43 Tanaco-Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Tanaco Koncentreret insektsæbe 179-45 Tanaco-Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2015.09.01 2017.02.28 4
Tanaco Plænerens Klar til brug 361-23 Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.) Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
Tanaco Spot On Ukrudtsmiddel 11-46 Cheminova A/S Godkendt 2011.03.17 2017.12.31 1
Tanaco ukrudtsmiddel klar-til-brug 396-17 Adama Northern Europe B.V. Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Tanaco ukrudtsmiddel koncentreret 396-16 Adama Northern Europe B.V. Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Target SC 594-17 AgriChem B. V. Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Target SC 501-27 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2016.07.06 2019.08.31 1
Tebusha 25% EW 653-5 Sharda Europe b.v.b.a. Godkendt 2015.07.06 2019.08.31 1
Teldor WG 50 18-343 Bayer A/S Godkendt 2002.09.03 2017.06.30 1
Teppeki 352-5 ISK Biosciences Products Inc. Godkendt 2012.07.19 2020.08.31 1
Terpal 19-4 BASF A/S Godkendt 2014.02.04 2019.02.28 1
Terpal C 19-100 BASF A/S Afmeldt / registrering trukket 2015.10.23 2017.04.22 4
Thifensulfuron 650-132 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Thiram Exportbejdse 558-10 Arysta LifeScience Great Britain Ltd. Godkendt 2009.05.07 2018.04.30 1
Thiram-bejdse 480 558-6 Arysta LifeScience Great Britain Ltd. Godkendt 2009.05.11 2018.04.30 1
Tilt 250 EC 1-4 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2015.11.26 2018.01.31 1
TO Epoxiconazol 650-2 Agros Afmeldt / registrering trukket 2015.09.28 2017.03.27 4
Tocalis 1-224 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2015.07.07 2017.07.31 1
Tomahawk 180 EC 396-6 Adama Northern Europe B.V. Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Tomahawk 200 EC 396-60 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2015.10.15 2022.12.31 1
Tombo 64-81 Dow AgroSciences Danmark A/S Godkendt 2016.10.14 2024.04.30 1
TopGun Finalsan Koncentrat 364-12 Neudorff GmbH KG Godkendt 2015.09.28 2019.08.31 1
TopGun N Koncentrat 424-23 Woodstream Canada Corporation Afmeldt / registrering trukket 2016.02.16 2017.08.15 4
Topik 1-197 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2011.02.15 2019.04.30 1
Topsin WG 561-5 Nisso Chemical Europe GmbH Godkendt 2015.05.12 2017.10.31 1
TopStar 580-1 ArboNova Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Touchdown Premium 1-176 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2010.10.05 2017.12.31 1
Toxan Plænerens klar til brug 49-38 Klarsø A/S Godkendt 2014.12.18 2018.10.31 1
Trece 750 49-42 Klarsø A/S Godkendt 2016.08.04 2019.11.30 1
Trianum-G 677-2 Koppert B.V. Godkendt 2015.01.26 2019.04.30 1
Trianum-P 677-3 Koppert B.V. Godkendt 2015.02.05 2019.04.30 1
Trichodex Reitzel BioPlant A/S Initial godkendelse 1999.08.01 2099.12.31 1
Trico 706-1 Kwizda Agro GmbH Godkendt 2013.06.06 2019.08.31 1
Trico Garden 706-2 Kwizda Agro GmbH Godkendt 2013.06.06 2019.08.31 1
Tridex 75 DG 501-34 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2017.01.23 2019.01.31 1
Tridex DG 291-7 Cerexagri Inc. Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
Trim Easyspray Plænerens 49-116 Klarsø A/S Godkendt 2017.01.27 2099.12.31 1
Trim Mod Mos 49-53 Klarsø A/S Afmeldt / registrering trukket 2015.11.26 2017.05.25 4
Trimaxx 396-45 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2012.01.01 2019.04.30 1
Trimmer 50 SG 3-184 Du Pont Danmark ApS Godkendt 2011.05.27 2018.10.31 1
Trimmer 500 WG 396-59 Adama Northern Europe B.V. Godkendt 2016.05.03 2018.10.31 1
Trinex 650-93 Agros Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Trinol Sneglemiddel 386-27 Fausol K/S Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
Trinol Ukrudtsmiddel 49-106 Klarsø A/S Godkendt 2012.03.29 2017.12.31 1
Trinol Ukrudtsmiddel Spray 49-107 Klarsø A/S Godkendt 2012.03.29 2017.12.31 1
Tristar 64-73 Dow AgroSciences Danmark A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.01.01 2017.06.30 4
Troy SL 594-19 AgriChem B. V. Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Troy SL 501-29 UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) Godkendt 2016.07.26 2017.06.30 1
Turex WG 738-1 Mitsui AgriScience International S.A./B.V. Godkendt 2015.03.12 2020.04.30 1
Turex WP 738-2 Mitsui AgriScience International S.A./B.V. Godkendt 2015.02.25 2020.04.30 1
Turf WPG 575-7 Verdera Oy Godkendt 2016.03.18 2018.07.31 1
Turf WPS 575-6 Verdera Oy Godkendt 2016.04.04 2019.04.30 1
Turfline Plænerens Klar til brug 361-24 Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.) Afmeldt / registrering trukket 2017.01.01 2018.06.30 4
U46 M 347-7 Nufarm Deutschland GmbH Godkendt 2012.01.13 2018.10.31 1
UkrudtsFri KVIK Klar-til-brug 364-48 Neudorff GmbH KG Godkendt 2016.03.31 2019.08.31 1
UkrudtsFri KVIK Koncentrat 364-47 Neudorff GmbH KG Godkendt 2016.04.25 2019.08.31 1
UkrudtsFri TopGun Finalsan klar-til-brug 364-13 Neudorff GmbH KG Godkendt 2016.04.05 2019.08.31 1
UkrudtsFri TopGun Finalsan Koncentrat 364-27 Neudorff GmbH KG Godkendt 2016.04.05 2019.08.31 1
Ultima ProFF 364-35 Neudorff GmbH KG Godkendt 2016.06.13 2017.10.31 1
Up & Down 777-4 Nowocoat Industrial A/S Afmeldt / registrering trukket 2016.07.01 2017.12.31 4
Vacciplant 740-1 Laboratoires GOËMAR SAS Godkendt 2012.12.19 2018.07.31 1
Valbon 509-6 Nordisk Alkali Godkendt 2010.12.13 2019.01.31 1
Vendetta 11-58 Cheminova A/S Godkendt 2016.05.26 2020.02.28 1
Vertimec 1-192 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2013.12.09 2019.04.30 1
Viverda 19-204 BASF A/S Godkendt 2016.05.10 2018.01.31 1
Vondac DG 291-5 Cerexagri Inc. Afmeldt / registrering trukket 2017.02.01 2017.07.31 4
Wakil XL 1-180 Syngenta Nordics A/S Godkendt 2011.09.23 2017.03.31 1
Warrant 70 WG 11-41 Cheminova A/S Godkendt 2015.04.29 2019.07.31 1
Winby 352-11 ISK Biosciences Products Inc. Godkendt 2014.06.13 2019.02.28 1
Xedamint 717-2 Xeda International Godkendt 2014.07.29 2019.08.31 1
Xinca 347-21 Nufarm Deutschland GmbH Godkendt 2016.11.08 2018.07.31 1
Zignal 500 SC 11-35 Cheminova A/S Godkendt 2013.05.27 2019.02.28 1
Zypar 64-88 Dow AgroSciences Danmark A/S Godkendt 2016.02.29 2026.08.05 1

Middeldatabasen drives og vedligeholdes af SEGES P/S, Agro Food Park 15, DK 8200 Århus N.

Yderligere information om planteværn kan findes i LandbrugsInfo på temasiden om planteværn.